sorbatz Bilatu sorbatz testuinguru gehiagotan

1
sorbatz > filo (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
5. Luzetarako ertz bakoitzean bizarrak ateratzen baditugu, lau aho edo sorbatz ditugu hortz bakoitzean. 5.º Sacando la rebaba de cada uno de los cantos longitudinales, se obtienen cuatro filos o cortes de cada cuchilla.

Materiala: Egurraren teknologia

Sorbatza ondo zorroztuta ala kamustuta dagoen jakiteko, nahikoa da ahoa erpuruaz edo erpuruko azazkalaz ukitzea (ikusi 191. irudia). Se conoce que un corte está bien afilado o embotado, tocando el filo con el dedo pulgar o con la uña de este dedo (fig. 191).

Materiala: Egurraren teknologia

2. Aho edo sorbatzak, goiko ertzak. Haren muturrek gako izena dute. 2.º El filo o corte, que es el borde superior, cuyos extremos se llaman gavilanes.

Materiala: Egurraren teknologia

sorbatz > corte (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
2. Poliki-poliki, ezker-eskuin mugitu behar dugu xafla, horizontalki (ikusi 183.B irudia), lantzerraren zabalera osora egokitzeko eta ez sorbatzean, ez zorroztarrian izurrik ez egiteko. 2.º Mover la hoja lentamente de izquierda a derecha en sentido horizontal (fig. 183-B), para amoldarla en todo el ancho del bisel, y no hacer ondulaciones en el corte ni en la piedra.

Materiala: Egurraren teknologia

Bi ertz eskuairan dituzte hortz arruntek, eta bi sorbatz dituzte. Las cuchillas ordinarias tienen dos de sus cantos a escuadra, con doble corte.

Materiala: Egurraren teknologia

1. Sorbatza arbastatu behar da, lima larriez. 1.º Desbastar el corte con limas bastas.

Materiala: Egurraren teknologia

Sorbatz bakunekoak izan behar dute limek, eta zerraren hortzen formara eta neurrira egokitu behar dute. Las limas deben escogerse de corte sencillo, y con arreglo a la forma y tamaño de los dientes de la sierra.

Materiala: Egurraren teknologia

Luzaroan erabili ondoren, kamustu egiten da hortzen sorbatza. Después de un uso prolongado, el corte de la cuchilla se embota.

Materiala: Egurraren teknologia

Trintxak zorrozteko, 25 eta 40gradu bitartean makurtu behar dugu sorbatza; xixelak zorrozteko, berriz, 40 eta 45gradu artean salbuespena dira xixelak. La inclinación del corte en los formones es de 25 a 40 grados; en los escoplos (por excepción), de 40 a 45 grados.

Materiala: Egurraren teknologia

Sorbatzaren makurtasuna ezberdina izan daiteke, tresnaren arabera eta egurraren gogortasunaren arabera. La inclinación del corte puede variar según la herramienta y la dureza de la madera.

Materiala: Egurraren teknologia

1. Zenbat eta xeheagoa izan aleka, orduan eta leunago gelditzen da zorrozten dugun aldea, eta orduan eta finagoa da sorbatza. 1.a Cuanto más fino es el grano, tanto más lisa quedará la parte afilada, y más fino será el corte.

Materiala: Egurraren teknologia

3. Marrusketa larriaren eta garlopa motzaren xafla zorrozteko, tresna horizontalean jarri ordez, atzera-aurrerako arku txiki bat osatu behar dugu, sorbatza pixka bat ganbil uzteko (ikusi 184. irudia). 3.º Para afilar la hoja del cepillo basto y del garlopí­n, en vez de mantener la herramienta en sentido horizontal, se describirá un ligero arco de vaivén para dejar el corte algo convexo (figura 184).

Materiala: Egurraren teknologia

Sorbatza koskatua, kamustua edo higatua duten tresnen xafla jatea da zorroztea, Es rebajar la hoja de una herramienta que tiene el corte mellado, embotado o gastado.

Materiala: Egurraren teknologia