distancia Bilatu distancia testuinguru gehiagotan

1
distantzia > distancia (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horretarako, altzairuzko puntapaxak erabiliz, 2,5 edo 3 cm-ko langetak iltzatu beharko ditugu elkarrekiko paraleloan eta horizontalki (4. irudia), arestian adierazitako distantzia berean (x). Para ello se habrán de clavar con unas puntas de acero unos largueros de 2,5 o 3 cm horizontalmente y paralelos entre sí­ (Fig. 4) a la distancia (x) antes detallada.

Materiala: Igeltserotza

Mortairuzko arrastelek nola geratu behar duten: (x) distantzian bereizita eta elkarrekiko paraleloan. Muestra de cómo han de quedar los rastreles de mortero, separados a una distancia (x) y paralelos entre sí­.

Materiala: Igeltserotza

Adreiluaren hutsuneak aprobetxatuta edo katuaren laguntzaz, lerro-soka distantzia egokian jarriko dugu alegia, teilatuaren lerroa kordelaz trazatzeko distantzia aproposean. Aprovechando los huecos del ladrillo o con ayuda de un gato se colocará la cuerda de lí­nea a la distancia apropiada para trazar a cordel la lí­nea del tejado.

Materiala: Igeltserotza

Hartara, teilak ez dira deskoadratuko, eta garrantzitsua da hori; izan ere, teilak deskoadratuz gero, ubidearen goialdea edo behealdea eta hurrengo ilara ez lirateke distantzia berean egongo. Así­ se evitará que se descuadren ya que quedaría distinta distancia entre la parte superior o inferior del rí­o y la lí­nea más próxima.

Materiala: Igeltserotza

Halakoetan, tapakien arteko distantzia estutu egin behar dugu, teilatu-hegalera gerturatu ahala. Caso que se soluciona estrechando la distancia entre tapas a medida que se desciende hacia el alero.

Materiala: Igeltserotza

Era berean, puntapaxa ere iltza dezakegu taularen mutur horretan, itsasgarri-kargaren distantzia berean; puntapaxaren zentimetro batzuk kanpoan utziko ditugu, eta burua moztuko diogu, langetean ondo bermatuta geratzeko. También puede clavarse una punta en ese extremo de la tabla a la distancia que ha de darse de carga, dejando que sobresalga unos centí­metros, cortando la cabeza de la punta para que apoye bien en el larguero.

Materiala: Igeltserotza

Erregelak igeltsu-lerroa zabalduta duenean, horman itsatsiko dugu, kontu handiz, eta dagokion distantzian utziko dugu. Gero berunean jarriko dugu (17. irudia). Cuando la regla tenga el cordón de yeso se la pegará a la pared, con cuidado, y se la dejará a la distancia de carga apropiada, sacándola después el plomo (Fig. 17).

Materiala: Igeltserotza

Lehenik, L1en eta L2ren elkargune-lerroan nibela aterako dugu; eta elkarrekiko perpendikularrak diren bi lerro aterako ditugu; bata, L2ko mailarteen baturaren neurria, eta, bestea, L1eko mailagainen baturarena; mailen neurria x4 edo x5 distantzian, berriz, zenbait lerro paralelo trazatuko ditugu, ezkerretik eskuinera eta goitik behera; lerro horiek eskaileraren hormigoiarekin bat egingo dute, eta elkargune horiexei egokituko zaizki Esta manera se puede hacer sacando un nivel en la lí­nea de encuentro de L1 y L2 y trazando unas lí­neas perpendiculares entre sí­ con la medida de la suma de las tabicas para L2 y de las pisas para L1 trazando a una distancia x4 o x5 una serie de lí­neas paralelas que, a su encuentro con el hormigón de la escalera den como resultado los peldaños<

Materiala: Igeltserotza

Lehen ilararen arabera berunean jarritako erregelaren eta hormaren arteko distantzia (x4) punturen batean lauza eta itsasgarri-karga sartzeko behar baino txikiagoa bada, puntu horiek zulatu egin beharko ditugu distantzia handitzeko, edo, bestela, lehen ilaran itsasgarri-karga gehiago jarri beharko dugu, goiko ilarek ere berunean egoten jarrai dezaten. Si la distancia entre la pared y una regla aplomada de acuerdo a la primera hilada (x4) es inferior, en alguno de los puntos, al necesario para que entre el azulejo y la carga de pegamento, se deberán picar esos puntos o recolocar la primera hilada, dándole más carga para que las hiladas superiores entren siguiendo el plomo.

Materiala: Igeltserotza

Komenigarria izaten da lehen edo azken lauzaren eta hormatalarekiko perpendikular dagoen hormaren artean distantzia jakin bat (x3) uztea. Es conveniente dejar una distancia (x3) entre el primer o último azulejo y la pared perpendicular al paño.

Materiala: Igeltserotza