arena Bilatu arena testuinguru gehiagotan

1
Eraikuntzan erabiltzen den harrobiko kareharri-harea.
Eraikuntzan erabiltzen den harrobiko kareharri-harea.
hondar > arena (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haur hiperaktiboek edo oso mugituek aukera izango dute energia kanpoaldeko jolasekin eta triziklo edo/eta bizikletekin askatzeko; gainera, arretari eusten ikasi ahal izango dute eraikuntza-jolasekin edo eskuak erabiltzeko jolasekin, ura, buztina, hondarra, etab. erabiliz. Komeni da jolas horiek zailegiak ez izatea ahalik eta arrakastarik gehien lortzeko eta arretari eusteko. Los niños hiperactivos o muy movidos tendrán la posibilidad de eliminar energías con juegos de exterior, triciclos y/o bicicletas, además podrán aprender a mantener la atención con juegos de construcción o bien manipulativos, con agua, barro, arena, etc., será conveniente que estos juegos no supongan mucha dificultad para lograr el máximo posible de éxitos y mantener de esta manera su

Materiala: Jolasaren metodologia

Plastikozko ontzi batean, hondarra jarri, eta busti egingo dugu, nahi dugun ehundura lortu arte. En una cubeta de plástico, introducimos arena mojada hasta obtener la consistencia deseada.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Bizikletak, patineteak, pedaletako autoak, puzzleak, panpinak (Peter Pan, erreginak, printzeak), , plastiko gogorreko animaliak (behiak, txakurrak, zaldiak) edo objektuak, bainerak, kotxetxoak, sehaskak, etab., hondarrean jolasteko lanabesak. Bicicletas, patinetes, coches de pedales, puzzles, rompecabezas, muñecos como Peter Pan, reinas, prí­ncipes, animales (vacas, perros, caballos) u objetos de plástico duro, cocinita y sus útiles (platos, vasos, ollas...), bañeras, cochecitos, cunas, etc., útiles para jugar con la arena.

Materiala: Jolasaren metodologia

Horrela, elkarlaneko jolasetarako eta jolas sinbolikoetarako eremuan, komeni da zorua biguna izatea, adibidez kautxu birziklatuzkoa edo poliuretanozkoa, eta eraikuntza-eremuan, berriz, hondarrezkoa. Así­, para la zona de juegos cooperativos y la de juegos simbólicos es aconsejable tener un suelo blando, por ejemplo, de caucho reciclado o poliuretano y para la zona de construcción, uno de arena.

Materiala: Jolasaren metodologia

Hondarrezko zoruak saihestu egin behar dira leku hotzetan edo euri asko egiten duenetan, hondarrean hezetasunak egunetan irauten baitu. Hay que evitar los suelos de arena en lugares frí­os o donde suela llover con frecuencia debido a que en ellos se conserva la humedad durante días.

Materiala: Jolasaren metodologia

Adin horietan, objektuak eta hezkuntza-baliabideak ahalik eta normalizatuenak izango dira; gomendagarriak dira soinua dutenak, usaintsuak eta leunak, eta ura, hondarra, buztina eta abar erabiltzeko jolasak. Gainera, oso komenigarria da haurrak jostailuak soka batetik tiratuz besterik gabe berreskuratu ahal izatea. A estas edades los objetos y recursos educativos serán lo más normalizados posible, se recomiendan los sonoros, olorosos, suaves y los juegos manipulativos con agua, arena barro..., puede ser además muy conveniente que el pequeño pueda recuperar sus juguetes simplemente tirando de una cuerda.

Materiala: Jolasaren metodologia

14. FITXA: Hondarrean marraztea FICHA 14: Dibujo en la arena

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

hondar bustia eta plastikozko ontzi bat. Arena mojada y cubeta de plástico.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Adin horietan, haurrari jostailu landuak eskaintzea bezain garrantzitsua edo garrantzitsuagoa izango da kartoizko kaxak, hosto naturalak, hondartzako harea eta abar ematea. A estas edades facilitar al niño cajas de cartón, hojas naturales, arena de la playa, etc., será tan importante, o incluso más, que ofrecerles juguetes elaborados.

Materiala: Jolasaren metodologia

Gustuko dituzte, halaber, eraikuntza-joko errazak, pieza handikoak, estalkia jarri eta kentzeko, ahokatzeko eta pilatzeko ; uretan edo hondarretan jolasteko kuboa eta pala; eta adierazpenerako materialak, hala nola eskuko pintura, argizariak, eta marrazkidun ipuinak. Juegos fáciles de construcción con piezas grandes para tapar, destapar, encajar, apilar, cubo y pala para juegos de agua o arena y materiales para la expresión como pintura de manos, ceras, y cuentos con ilustraciones.

Materiala: Jolasaren metodologia

harea > arena (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egokiena harea garbituz egindako morteroa erabiltzea da; bada, hareazko mortero mota hori erraz moldatzen da (60. irudia). Zein moldaerraza den ikusteko, harea garbituzko mortero-paletakada bat (erdi lehorra) eskuan estutu besterik ez dugu: morteroa atzamarren forman trinkotuta geratuko da. Mea-harearekin gauza bera egiten badugu, aldiz, harea ez da trinkotuko, eta atzamarretatik irtengo zaigu. Lo apropiado es emplear un mortero realizado con arena lavada, una de las propiedades del mortero realizado con arena lavada es que se amolda con más facilidad (Fig. 60), pudiéndose comprobar al apretar en la mano una pellada de mortero semiseco realizado con arena lavada, que se apelmazará con la forma de los dedos, y con arena de mina, que se saldrá por entre los

Materiala: Igeltserotza

Hodi biltzailea behar bezala lurperatuta ageri da irudiko sekzioan: hareazko geruza lodia du inguruan, eta, batzuetan, harea bera hormigoiz estaltzen dute. Sección de cómo ha de quedar enterrado el colector, rodeado por una gruesa capa de arena y en ocasiones la arena cubierta con hormigón.

Materiala: Igeltserotza

Dena den, hobe da zolarria harea garbituz egitea, emaitza hobea baita eta haren gainean edozein material oholak, lauzak eta abar jar baitezakegu. Aunque lo recomendable es hacerlo con arena lavada, ya que el resultado es mejor, el acabado será válido para colocar cualquier material sobre él -tarima, plaqueta, etc.-.

Materiala: Igeltserotza

Masa bota aurretik, harea bota dezakegu zoruaren gainean. Se puede echar una camada de arena sobre el firme antes de echar la masa.

Materiala: Igeltserotza

Horrela, zorua altuagoa egongo da, eta masa gutxiago egin beharko dugu. Gainera, jardunbide hori erabilita lortzen den efektua oso egokia da dilatazioei aurre egiteko, hareak leundu egingo baititu (80. irudia). Así­ se puede ahorrar la fabricación de masa recreciendo el nivel del firme y se consigue un efecto adecuado para las dilataciones, ya que la arena las amortiguará (Fig. 80).

Materiala: Igeltserotza

Lana monumenturen batean egin behar badugu edo erakina ondare izendatuta badago, morteroak ezin du zementurik izan. Gainerako kasuetan, berriz, osagai hauek erabil ditzakegu: zementu zuriaren proportzio jakin bat (42 N, ez 25, azken hori zementu-esnea egiteko baita), karearen beste proportzio bat eta harea zuriaren bost. Si el trabajo a acometer es en un monumento o está protegido por patrimonio el mortero no puede llevar cemento, de no ser así­ se le puede aplicar una proporción de cemento blanco (42 N, no el de 25 que es para lechar) otra proporción de cal y cinco de arena blanca.

Materiala: Igeltserotza

Hareaz ere bete dezakegu, bainerak bezalaxe. También se puede rellenar con arena, al igual que las bañeras.

Materiala: Igeltserotza

Lauzak edo xaflak jartzeko, zementu eta hareazko morteroa erabiltzen da, eta mortero hori zuzenean zabaldu behar dugu horman luzitu gabe; horrela, masa hobeto itsatsiko da adreiluan. El aplacado con losas o placas se hace con mortero de cemento y arena directamente sobre la pared sin revocar, facilitando el agarre de la masa sobre el ladrillo.

Materiala: Igeltserotza

Harresi bat zaharberritu behar dugunean, edo harriak jartzeko moduari itxura berezia eman nahi diogunean, mortero zuria erabili behar dugu, eta, horretarako, harea zuria eta karea kare oxidoa erabiliko ditugu. Cuando se trata de rehabilitar o conseguir un especial efecto estético en el arrejuntado de un muro de piedra, el mortero a emplear debe ser blanco, utilizando arena blanca y cal -óxido de cal-.

Materiala: Igeltserotza

Hainbat nahaste erabil ditzakegu harriak jartzeko: hala nola, harea eta zementuzko nahastea, zementu eta zerrautsezkoa (ez da gomendagarria) edo zementu hutsezko masa. Se pueden utilizar mezclas de arena con cemento, cemento con serrí­n -desaconsejable- o cemento solo.

Materiala: Igeltserotza

hondar > arena (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Emaitza hori ikusirik, aztertutako konposizioak CT-79 EOA araua betetzen du klima-eremu guztietan, eta, horri esker, edozein akabera mota jar dezakegu, hala nola altzairuzkoa, asfalto-aglomeratua, hondarra eta lorategiak. Con este resultado, la composición analizada cumple con la NBE CT-79 en todas las zonas climáticas, lo cual nos permite instalar cualquier tipo de acabado, como puede ser acerado, aglomerado asfáltico, arena o jardines.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Emaitza hori ikusirik, aztertutako konposizioak CT-79 EOA araua betetzen du klima-eremu guztietan, eta, horri esker, edozein akabera mota jar dezakegu, hala nola altzairuzkoa, asfalto-aglomeratua, hondarra eta lorategiak. Con este resultado la composición analizada cumple con la NBE CT-79 en todas las zonas climáticas, lo cual nos permite instalar cualquier tipo de acabado, como puede ser acerado, aglomerado asfáltico, arena o jardines.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Garbitutako eta buztinik gabeko errekako hondarra isuriz sortzen da geruza hori, 20-25 cm-ko lodierarekin eta trinkotu gabe. Formada por el vertido de arena de rí­o lavada y exenta de arcillas con espesor de 20-25 cm, sin compactar.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Errekako hondarraren gainean 70-100 g/m2-ko polipropileno-geoehun bat zabaltzen da, 10-15 cm-tan gainjarrita. Originada por la extensión sobre la arena de rí­o de un geotéxtil de polipropileno de 70-100 g/m2, solapado entre sí­ de 10-15 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

e) Hondarrezko 10-15 cm-ko lodierako geruza bat zabaltzen da, garbia eta buztinik gabea, eta jarraian 70 g/m2-ko polipropilenozko geoehuna zabaltzen da, elkarren gainean jarrita 10-15 cm-tan . e) Extensión de una capa de arena de rí­o lavada y exenta de arcillas con un espesor comprendido entre 10-15 cm y posterior extensión de un geotéxtil de polipropileno de 70 g/m2, solapado entre sí­ de 10 a 15 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

f) Hondarrezko 10-15 cm-ko lodierako geruza bat zabaltzen da, garbia eta buztinik gabea, eta jarraian 70 g/m2-ko polipropilenozko geoehuna zabaltzen da, elkarren gainean jarrita 10-15 cm-tan. f) Extensión de una capa de arena de rí­o lavada y exenta de arcillas con un espesor comprendido entre 10-15 cm y posterior extensión de un geotéxtil de polipropileno de 70 g/m2, solapado entre sí­ de 10 a 15 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

e) Hondarrezko 10-15 cm-ko lodierako geruza bat zabaltzen da, garbia eta buztinik gabea, eta jarraian 70 g/m2-ko polipropilenozko geoehuna zabaltzen da, elkarren gainean jarrita 10-15 cm-tan. e) Extensión de una capa de arena de rí­o lavada y exenta de arcillas, con espesor de 10-15 cm y posterior extensión de un geotéxtil de polipropileno de 70 g/m2, solapado entre sí­ de 10 a 15 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkiaren patologian barneko kondentsaziorik atzematen bada, CT-79 EOA araua betetzeko behar adinako lodiera duen isolatzailea erabili beharko da, klima-eremuari buruzko azterlan higrotermikoa eginez hondarrezko eta landare-mantuzko geruzak kontuan hartuta, eta horretarako estrusio bidezko poliestirenozko (EXP) apar zurrunezko panel bat jarriko da iragazgaizte-xaflaren eta estalkiko drainatzearen En el caso de que en la patología de la cubierta se observasen condensaciones interiores, habrá que dotar a la misma del espesor de aislamiento suficiente para cumplir la norma NBE CT-79 realizando el Estudio Higrotérmico de la zona climática teniendo en cuenta las capas de arena y manto vegetal, para lo cual se intercala entre la lámina de impermeabilización

Materiala: Eraikinaren estalkia