testa Bilatu testa testuinguru gehiagotan

1
buru > testa (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Antolamendu honi esker, buruak ezkuta ditzakegu. Esta disposición permite ocultar las testas.

Materiala: Egurraren teknologia

Arteka duen oholaren burua ziria duen oholaren jangunean ahokatu behar da. Hartara, sendoagoa da muntaia. La testa de la tabla ranurada encaja en el rebajo de la tabla espigada, aumentando así­ la solidez del ensamble.

Materiala: Egurraren teknologia

Buruko egurrak alde batean ere ez duenez egon behar agerian, 45 graduko ebakia egin behar da, elkarketak erpinarekin bat egiteko. Como no debe aparecer madera de testa en ninguna de las caras, se da un corte a inglete para que la unión coincida en la arista.

Materiala: Egurraren teknologia

Jangunea egiten dugu, berdina mihiztatu behar ditugun bi buruetan, Se practica un rebajo que coincida en las dos testas que se van a ensamblar.

Materiala: Egurraren teknologia

Zirien humeroa buruan finkatu behar da, oholen zabaleraren eta lanaren kalitatearen arabera. º Se fija el húmero de las espigas en una testa, según el ancho de las tablas y la calidad del trabajo.

Materiala: Egurraren teknologia

Berdin dio ziriak luzetara egiten ditugun lehenik edo ahoak buruan egiten ditugun. Es indiferente hacer antes las espigas a lo largo, o las cajas en la testa.

Materiala: Egurraren teknologia

eta buru guztiek neurri berean ukitu behar dute elkar. Todas las testas deben tener el mismo contacto por igual.

Materiala: Egurraren teknologia

Buru guztiek aldi berean ukitu behar dute elkar. Las testas deben tener contacto todas a un tiempo.

Materiala: Egurraren teknologia

b) Zuzen-zuzen eta eskuairan egin behar dira saihetsen buruak; bestela, kopatu egiten da tiradera eta aurrealdea eta altzariaren aurrealdea ez daude eskuairan. b) Las testas de los costados deben dejarse bien rectas y a escuadra; de no hacerlo así­, el cajón quedará con alabeo y el frente fuera de escuadra con la fachada.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurraren buruak kentzeko, bastidorea doitu behar da lantzer egokia erabiliz. Para eliminar las testas de la madera, el ajuste del bastidor se hará mediante un bisel adecuado.

Materiala: Egurraren teknologia

2
mutur > testa (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kutxatila zertarako erabiliko den kontuan hartuta, adreiluen muturretan masa botako dugu ala ez. Dependiendo de la utilidad que se le dé a la arqueta, ésta tendrá masa en las testas de los ladrillos o no.

Materiala: Igeltserotza

Matxetoi-adreilua edo trenkada-adreilua jartzeko, zuzenean bota dezakegu masa une horretantxe jarri behar dugun adreiluan, eta, ahal dela, bizpahiru mugimendu besterik ez dugu egingo: bat, masa adreiluaren oinarrian zabaltzeko, eta beste bat, muturrean zabaltzeko. Para colocar un ladrillo machetón o tabiquero se puede aplicar la masa echándola directamente sobre el ladrillo que se vaya a poner de inmediato, a ser posible de dos o tres movimientos solamente, uno para manchar la base y otro la testa.

Materiala: Igeltserotza

Bada horrez gain adreiluak erdibitzeko beste modu bat ere: adreiluaren muturretako bat lurrean jarri, eta besteari eskuarekin eutsiko diogu (13. irudia). Otra opción para partir los ladrillos es apoyando una testa en el suelo y sujetando con la mano desde la otra (Fig. 13).

Materiala: Igeltserotza

Adreiluak trinkoak edo bistakoak direnean, alboetan zulorik ez dutenez, ez dugu adreilu-muturra masaz igurtzi beharrik. Horretarako, adreiluaren muturrarekin zapalduko dugu masa, juntura bete arte; teknika horretan, beraz, adreiluak "lauskitu" egin behar dira. Para los ladrillos macizos o caravistas, que no tienen agujeros en la zona, no es necesario untarles en la testa, para lo que se empujará la masa con la testa del ladrillo hasta rellenar la junta, esta técnica se llama a restregón.

Materiala: Igeltserotza