milimetro Bilatu milimetro testuinguru gehiagotan

1
milimetro > milímetro (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lotzeko soka banan-banan sartuko da mailetatik, 100 milimetrotik gorako irekigunerik egon ez dadin; 50 cm-tik behin korapilo indargarriak egingo dira. Se pasará la cuerda de unión malla a malla, con el fin de asegurar que no se formen aberturas superiores a 100 milí­metros, realizando nudos de reafirmación cada 50 cm.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

horregatik, ebakia egitean, hobe da makinak ezarritako markatik milimetro bat edo bi gehiago uztea (21. eta 22. irudiak). por lo que conviene realizar el corte separado a uno o dos milí­metros de la marca dejada con la máquina (Fig. 21 y 22).

Materiala: Igeltserotza

Lauzak milimetro batzuk sartzen dira ertz-babesaren hegalean. Detalle de cómo las plaquetas entran unos milí­metros en el reborde del esquinero.

Materiala: Igeltserotza

Izan ere, sobrako milimetro horiek bakar-bakarrik askatuko dira gero, rotaflexaren ebakiaren eraginez, eta, ebakia garbi eta itxuroso geratuko da. De esta manera esos milí­metros se desprenderán por sí­ solos como efecto del corte con la rotaflex, dejando un corte limpio y presentable.

Materiala: Igeltserotza

Horixe gerta daiteke neurri jakin bateko baldosa sortaren ondoren beste baldosa sorta handixeago bat badaukagu eta bi sortak elkarrekin nahastu gabe ezartzen baditugu (bien artean milimetro gutxiko aldea egon arren). Esto puede suceder si a una remesa de baldosas de una medida le sucede una de mayor medida, milí­metros, a ésta y no se han mezclado.

Materiala: Igeltserotza

Beharrezkoa bada, lauzei, milimetro batzuk kendu edo altxagarria jarriko diegu kasuan kasu, hutsunean sartu ahal izateko (33., 34. eta 35. irudiak). Si fuese necesario se cortarían al milí­metro las piezas para que encajasen en el hueco (Fig. 33, 34 y 35) o se las calzaría.

Materiala: Igeltserotza

Azken bi urrats horiek eginda (ihinztatzea eta karrakatzea) junturak zenbait milimetro hondoratuko dira; hala, bistan geratuko dira junturen artean sartutako harri zatien muturrak eta harria bera nabarmendu egingo da (garbi-garbi geratu beharko du). Con estos dos últimos pasos (asperjado y raspado) se rebajará la junta lo suficiente como para dejarla rehundida unos milí­metros, debiéndose ver asomar la cabeza de las piedras que se han metido entrejuntas y resaltando la piedra -que ha de quedar limpia-.

Materiala: Igeltserotza

Erdikoan, berriz, ertzak biribilduta daude, eta junturen artean milimetro bat edo bi utz ditzakegu, nahiz eta gomendagarria ez izan. En la del medio están sus bordes redondeados, pudiéndose -aunque no es aconsejable- dejar uno o dos milí­metros de junta.

Materiala: Igeltserotza

Ondoren, sobran geratu zaigun masa kendu egingo dugu. Dena den, harrizko zarpiatuaren gainetik milimetro gutxi batzuk gorago aterata utzi beharko dugu; hala, gero, paletaren puntaz zanpatu egingo dugu juntura estu-estu geratu arte (7. irudia). Hecho esto se retirará la masa sobrante dejando que sobresalga unos milí­metros por encima del enrasado de la piedra, apretando después con la punta de la paleta para dejar la junta prieta (Fig. 7).

Materiala: Igeltserotza

Kurrika bitarako erabil dezakegu: bai palanka egiteko (arbastatzeko 22. irudia), bai xaflak ebakitzeko (23. irudia), lerro jakin bati jarraituz ebaki nahi dugunean nahiz xaflaren ertzari milimetro batzuk kendu nahi dizkiogunean. La tenaza se puede utilizar de dos maneras, apalancando -para desbastar- (Fig. 22) o cortando, atenazando (Fig. 23), cuando se quiere cortar siguiendo una lí­nea o morder unos milí­metros del borde.

Materiala: Igeltserotza