akabera Bilatu akabera testuinguru gehiagotan

1
akabera > acabado (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Taulak distiratsuak edo mateak izan daitezke akaberaren ikuspegitik. El acabado de la superficie puede ser brillante o mate.

Materiala: Egurraren teknologia

700. irudia. Taula aglomeratuen eta xafla plastikodunen ertzen akabera. Fig. 700 Acabado de los cantos en tableros aglomerados y en enchapados con laminados plásticos.

Materiala: Egurraren teknologia

Ertzen akabera. a Acabado de los cantos.

Materiala: Egurraren teknologia

Arotzerian eta zurgintzan erabiltzen ditugun material plastikoak estalgarriak dira, eta xafla edo taula batek eratzen ditu. Satinatuak dira xaflak, fintasun handiz landuta daude, oso apaingarriak eta sendoak dira eta distiratsuak edo mateak izan daitezke akaberaren ikuspegitik. Los materiales plásticos empleados en el ramo de la madera, son un material de revestimiento, consistente en una chapa o tablero satinado, finamente trabajado, muy decorativo, y muy fuerte; siendo su acabado brillante o mate.

Materiala: Egurraren teknologia

Egur bigunen zuntzak bereizi edo altxatu egiten dira eta, horregatik, zaila da akabera distiratsua eman dezaten. En las maderas blandas, las fibras se separan o se levantan, por lo que resulta difí­cil conseguir con ellas un acabado lustroso.

Materiala: Egurraren teknologia

etzanak, oholtza arrunta, parketeko laukiak eta zerrenda apaingarria, eta akabera (hormaren ondoko egurrezko zokaloa). durmientes, el entarimado ordinario, los cuadrados del parquet con una cenefa, y el acabado con un zócalo de madera junto a la pared.

Materiala: Egurraren teknologia

akabera > acabado (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Akabera leuna lortu nahi badugu, zolarriaren gainaldea oraindik bigun dagoela (81. irudia) zementu pixka bat zabal dezakegu han-hemenka. Zementua bustitzen utziko dugu, eta bustita dagoela (urak zementua ilundu egiten duelako jakingo dugu bustita dagoela) plaunkaia pasatuko dugu, zementua zabal eta leun geratu arte (82. irudia). Si se desea un acabado bruñido se puede espolvorear la superficie aún tierna de la solera (Fig. 81), dejando que el cemento se empape y, una vez húmedo -oscurecido el cemento por el agua- se pasaría una llana hasta que el cemento quede como untado y bruñido (Fig. 82).

Materiala: Igeltserotza

Dilata daitezkeen materialak sartu behar ditugu junturan, txintxorrik edo hautsik ez barneratzeko (irudian, poliexpana ageri da, junturak betetzeko material ohikoenetako bat, zurarekin eta plastikozko omega batzuekin batera); bestela, dilatazio-junturetan txintxorrak edo hautsa sartuz gero, junturak ez du bere egitekoa beteko, eta, gainera, itsusi geratuko da akabera. Es importante dejar materiales que permitan la dilatación dentro de la junta -en la ilustración poliexpan que, junto a la madera y unos omegas de plástico, suelen ser los materiales para rellenar o tapar juntas más comunes-, para que no se meta por ella cascotes o polvo que dificulten su misión y afeen el acabado.

Materiala: Igeltserotza

Galtzada hormigoiz amaitu behar badugu, kontu handiz doitu beharko dugu hormigoia erregelaz, beharrezko maldak utzita. Akabera emateko, hormigoitarako leungailua edo helikopteroa pasatuko dugu, eta amaituta dagoen zoru zatia arretaz ureztatuko dugu, beroa eginez gero zartadarik ez sortzeko. Si el acabado de la calzada se hiciese con hormigón habría que reglear con cuidado el hormigón, dejando las pertinentes caí­das, repasando el acabado con una pulidora para hormigón o helicóptero y regando cuidadosamente el firme acabado para que no se agriete si es que hiciese calor.

Materiala: Igeltserotza

Gauza bera egingo dugu hustubideko zerrendarekin; hots, akabera txukuna eta leuna emango diogu, ura hustubidetik behera erraz irristatzeko (34. irudia). Lo mismo se hará con la faja de desagüe, dejándola un acabado curioso y bruñido para que resbale el agua por ella (Fig. 34).

Materiala: Igeltserotza

eta oso akabera onak eta dotoreak uzten ditu gerora, lixatu egin ditzakegu. Deja unos acabados buenos y finos que, a posteriori se pueden lijar.

Materiala: Igeltserotza

Adreilu trinkoak bezalaxe, blokeak hainbat modutara utz daitezke bistan (5. irudia), eta, aldeetako bik akabera izurtsua dutenez, aproposak dira hormari landako eraikinen itxura emateko. Al igual que los ladrillos macizos, el bloque tiene una variedad para dejar una cara vista (Fig. 5), teniendo dos de sus caras un acabado rugoso, a modo rústico.

Materiala: Igeltserotza

Hormatalaren egoeraren arabera, batzuetan, igeltsu fineko eskukaldi bakarrarekin nahikoa izaten du; beste batzuetan, berriz, pare bat behar izaten ditu hiru ere bai, akabera egokia lortzeko. Dependiendo de cómo esté el paño se habrá de dar una o dos manos de yeso fino, a veces hasta tres, hasta que el acabado sea el satisfactorio.

Materiala: Igeltserotza

Teilak jartzeko bezalaxe, etxaurreetan harriak ezartzeko, punta biribileko paletaz lan egitea komeni da (9. eta 10. irudiak); izan ere, paleta mota horrekin akabera txukuna egin ahal izango dugu, paleta karratuaren izkinek ez baitigute lanerako trabarik egingo. Para este tipo de trabajos -al igual que en los tejados- es recomendable trabajar con una paleta cuya punta esté redondeada (Fig. 9 y 10), ya que con este tipo de herramientas se deja un acabado óptimo, pues no estorban las esquinas de una paleta cuadrada.

Materiala: Igeltserotza

Hartara, akabera txukuna izango du harresiak; harriak ez du ez masa-tantorik ez txaplatarik izango, eta junturek itxura uniformea izango dute. De esta manera se conseguirá un acabado adecuado, limpiando la piedra de motas y pegotes de masa y dándole a la junta una uniformidad.

Materiala: Igeltserotza

Dutxa-ontziaren akabera egiteko, baldosek ontziaren gainean jarrita geratu behar dute (24. irudia) eta, zementu-esnea bota ostean, hezetasunaren kontrako silikonazko lerroa ezarriko diogu ontziari. El acabado debe hacerse consiguiendo que las baldosas descansen sobre el plato (Fig. 24) y recibiendo el mismo con la lechada y, una vez seca, con un cordón de silicona anti-humedad.

Materiala: Igeltserotza

akabera > acabado (81 testuinguru)
eu testuak es testuak
4.5 DOITASUNEKO AKABERA 4.5 ACABADO DE PRECISIÓN

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Doitasuneko akabera ematea esatean, harri urratzaile baten laguntzaz otxabutzeaz, leuntzeaz edo artezteaz ari gara. Hortaz, helburua ez da bakarrik materiala higatzea, baizik eta gainazal-akaberaren kalitatea hobetzea. Cor acabado de precisión se entiende escariar, pulir o rectificar con muela abrasiva, con lo cual no se trata únicamente de quitar material sino de mejorar la calidad del acabado superficial.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Ezin da doitasun-makinatzat hartu. Nolanahi ere, doitasuna eta akaberaren kalitatea langilearen trebetasunaren araberakoak izaten dira gehienetan. No se puede considerar una máquina de precisión, aunque tanto ésta como la calidad del acabado dependen en la mayoría de los casos de la habilidad del operario.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

6. BLOKEA. Artezteko eta akabera emateko eragiketak BLOQUE 6 Operaciones de rectificado y acabado

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

c) azaleko akaberakoak: c) de acabado superficial:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Konposatua aldatu gabe akabera egokiak lortze aldera, konposatua garbi-garbi ebaki behar da sorbatz oso zorrotzeko erreminta batekin; izan ere, erreminta ez badago oso zorrotza, edo higatua baldin badago, zuntzak hautsi egiten dira. Para obtener acabados correctos sin alteración del compuesto, éste debe ser cortado limpiamente con una herramienta de arista de corte muy afilada, puesto que un afilado incorrecto o un desgaste prolongado de la misma rompen las fibras.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Torneaketa, akaberako torneaketa, mandrinaketa fina, fresaketa fina, errasketatzea. Torneado, torneado en acabado, mandrinado fino, fresado fino, rasqueteado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Oso altzairu gogorren (>45 HRC) mekanizazioan Ra: 0,3 ?-ko indizea duten gainazaleko akaberetarako eta perdoi estuak (±0,01 mm) dituzten akaberetarako egokiak direnez gero, plakatxo horien bidezko torneaketa artezketaren alternatiba ona izan daiteke. Su idoneidad para acabados con tolerancias estrechas (±0,01 mm) y acabados superficiales de í­ndice Ra: 0,3 ? en mecanizados de aceros muy duros (>45 HRC), hacen del torneado con ellas una buena alternativa al rectificado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Akabera-eragiketak. Operaciones de acabado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makinaren doitasuna egiaztatzeko, akabera-lanei lotuta egongo dira eragiketa horiek. Destinadas a juzgar la precisión de la misma, dichas operaciones deben corresponder a trabajos de acabado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
akabera > remate (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mugitutako teilak, akaberak eta estalkiaren garbiketa Tejas corridas, remates y limpieza de la cubierta

Materiala: Igeltserotza

Teila mistoaren akaberak: albokoak eta teilatu-gailurrekoak. Remates de teja mixta, laterales y caballetes.

Materiala: Igeltserotza

Teilatua jartzen hasteko, adreilu ilara bat ezar dezakegu teilatuaren ertzean. Alboko akaberak teilen tapakien maila berean utzi nahi baditugu soilik egingo dugu hori. Para empezar a colocar un tejado se puede levantar una hilada de ladrillos al borde del tejado, esto sólo se hará si se desea dejar los remates laterales a la misma altura que las tapas de las tejas.

Materiala: Igeltserotza

Estalkia amaituta dugula, errematatu egingo ditugu bi alboak. Horretarako, bi alboetan akaberak jarriko ditugu, eta masaz beteko dugu akabera bakoitzaren eta lehen edo azken ilararen arteko hutsunea (9. irudia); gero, masa lehortzen denean, teilaren antzeko kolorea duen kautxuzko margoarekin margotu ahal izango dugu masaz betetako hutsune hori. Una vez terminada la cubierta se rematarán ambos laterales colocando los remates y recibiendo con masa el hueco entre el remate y la primera o última hilada (Fig. 9), pudiéndola pintar una vez seca con un clorocaucho de similar color al de la teja.

Materiala: Igeltserotza

Estalkiko akaberak Remates en la cubierta

Materiala: Igeltserotza

Irudian ageri den aukeran, akabera teilatu-hegalarekin berdindu da, eta atal bat bakarra direla ematen du. La opción del dibujo enrasa el remate con el alero, dándole una sensación de uniformidad.

Materiala: Igeltserotza

Teilatuko zoruan, puntapax edo torlojuz iltzatu behar da ondulinea, eta puntapax edo torloju horiek akabera izaten dute buruan, zulotik urik ez iragazteko. Ainguraleku horiek teilatuaren tapakiarekin bat datorren xaflaren aldean jarri behar ditugu; Se clava al firme del tejado con unas puntas o tornillos que tienen en su cabeza un remate para impedir que se filtre el agua por el agujero, estos anclajes han de colocarse en la parte de la placa que corresponde con la tapa del tejado.

Materiala: Igeltserotza

Baldosaren bat jarri gabe utzi behar dugunean ondoren leku horretan akabera egingo dugulako, zulatu egin behar dugulako, edota geroago jarraitu behar dugulako lekuko bat edo baldosa zatiren bat utzi beharko dugu bertan, hutsunea ez ixteko, bestela, ez zaigulako gero baldosa hutsunean sartuko (17. irudia). En los casos en los que se deba dejar una baldosa sin colocar -porque a posteriori se vaya a hacer un remate, se deba picar o se vaya a continuar mas tarde-, habrá que dejar un testigo, trozo de baldosa....., para impedir que el hueco se cierre y luego no entre la baldosa (Fig. 17).

Materiala: Igeltserotza

Trenkada errematatzeko, gogoan izan behar dugu tarte jakin bat (x3) utzi behar dugula leihoaren trenkadaren eta akaberaren artean, zarpiatua leihoaren profilaren beraren kontra berdinduta geratzeko. A la hora de rematar el tabique se ha de ser consciente de dejar una distancia entre el tabique y el remate de la ventana (x3) para que enrase el enfoscado contra el mismo perfil de la ventana.

Materiala: Igeltserotza

Zehar-saihetsaren muturrak bistan geratuko badira, akaberak egin beharko dizkiogu adreiluzko xaflak edo pletinak erabiliz. En caso de que el sardinel deba ser terminado en los laterales para quedar visto, se ha de fabricar un remate usando unas chapas o pletinas de ladrillo.

Materiala: Igeltserotza

3
akabera > terminación (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Paramentu bertikalek eta euskarriak akabera berbera dutela egiaztatzea, zementu-morterozko cm 1 gutxienez eta gainazal talotxatu fina. Comprobar que los paramentos verticales tengan la misma terminación que el soporte, con 1 cm mí­nimo de mortero de cemento, con superficie fratasada fina.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Paramentu bertikalek eta euskarriak akabera berbera dutela egiaztatzea, zementuzko morterozko cm batez gutxienez eta gainazal talotxatu finez. Comprobar que los paramentos verticales tienen la misma terminación que el soporte, con 1 cm mí­nimo de mortero de cemento, con superficie fratasada fina.

Materiala: Eraikinaren estalkia

akabera esaten zaio (7), eta eremu bakoitzean estalkiari eman behar zaion erabileraren araberakoa da, hala nola zoladura, lorategia, parkea eta abar. denominada terminación (7), estará constituida de acuerdo al uso de la cubierta en cada zona, es decir, pavimento, jardí­n, parque, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

a) Gainazala berdintzen da morterozko zementuzko 3-4 cm-ko lodierako xafla batez, akabera talotxatu finarekin. a) Regularización de la superficie con una chapa de mortero de cemento de 3-4 cm de espesor, con terminación fratasada fina.

Materiala: Eraikinaren estalkia

|Berriz iragazgaizteari ekin aurretik, hobe dugu xafla autobabestuzko erradapiak eraistea, eta, jarraian erradapi berri bat sortzea alezko akabera duen xaflarekin (gutxienez 0,33 m-ko zabalera izan behar du, eta estalkiko karelean altxatu behar da 15-20 cm, maldetako gainazaletik), hotzeko asfalto-itsasgarriz itsatsia eta goialdean mekanikoki ainguratua aluminiozko edo PVCzko Z profilarekin, sortutako lan-juntura zigilatuz osagai bakarreko poliuretanozko masillaz edo silikona azidoz, 5.40 irudian jasota geratu den bezala. Es conveniente, antes de reimpermeabilizar, demoler los rodapiés existentes de lámina autoprotegida para poder elevar la nueva lámina o láminas y posteriormente originar un nuevo rodapié de lámina con terminación granular de 0,33 m de ancho como mí­nimo y elevado en el peto de cubierta de 15 a 20 cm desde la superficie de las pendientes, adherido con adhesivo asfáltico en

Materiala: Eraikinaren estalkia

Iragazgaizte-xafla orokorra 5-7 cm gorago igotakoan, 0,50-1 m-ko banda itsatsi behar da hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen bero bidez, eta koloreko ale mineraleko edo aire zabaleko akrilikoz estalitako aluminio gofratu autobabestutako akabera izango du, UNE 104 402 araua betez. Una vez elevada la lámina general de impermeabilización, los 5-7 cm, se adhiere una banda de 0,50 - 1 m con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, con terminación autoprotegida de grano mineral coloreado con poliuretano o aluminio gofrado revestido de un acrí­lico de intemperie, cumpliendo norma UNE 104 402.

Materiala: Eraikinaren estalkia