tablilla Bilatu tablilla testuinguru gehiagotan

1
Lurra osatzeko oholtxoak
Lurra osatzeko oholtxoak
oholtxo > tablilla (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oholtxoen arteko tarteak halakoa izan behar du, baten goiko ertzetik pasatzen den lerro horizontalak hurrengoaren beheko ertzetik ere pasatu behar du. La distancia entre las tablillas tiene que ser tal, que una lí­nea horizontal que pase por la arista superior de una de ellas, pase también por la inferior de la otra.

Materiala: Egurraren teknologia

Oholtxo irtenak jarri aurretik, berriz, ertzak makurtzen ditugu. En las tablillas salientes, se da antes a los cantos su inclinación, y luego se colocan.

Materiala: Egurraren teknologia

Leihoaren antzeko egurrezko egitura da pertsiana, baina, kristalen ordez, hainbat oholtxo ditu, gelan zenbat aire eta argi sartzen den erregulatzeko moduan jarrita. La persiana es una armazón de madera parecida a la ventana, que, en vez de cristales, lleva una serie de tablillas, dispuestas de manera que permiten regular el paso del aire y de la luz en una habitación.

Materiala: Egurraren teknologia

Oholtxo finkoko pertsiana. Bastidoreak eta hainbat oholtxok eratzen dute, eta oholtxoak makurtuta daude neurri batean edo bestean. Persiana de tablillas fijas, compuesta de un bastidor, con una serie de tablillas más o menos inclinadas.

Materiala: Egurraren teknologia

oholtxoak finkatzen ditugunean haien mugimendua erregulatzen duen estrabean, ez dute erdirantz amore ematen eta nahi dugun jarrera edo maila berean gelditzen dira. sujetar las tablillas al listón que regula su movimiento, no se venzan hacia el centro, sino que queden niveladas en la posición que se desee.

Materiala: Egurraren teknologia

Horretarako, mailen garaiera osoa neurtzen duten bi oholtxo prestatu behar ditugu, dodekagonoari dagokion angeluaren irekidurarekin mihiztatu behar ditugu (ikusi 973. irudia), eta, lurreko lerrotik abiatuz, angeluan jarri behar ditugu eta lehenengo mailaren garaiera markatu behar dugu bi aldeetan. Para esto, se preparan dos tablillas con la altura total del escalón, ensambladas con la abertura del ángulo correspondiente al dodecágono (fig. 973); y, comenzando por la lí­nea de tierra, se aplican las tablillas en un ángulo, y se marca la altura del primer escalón en las dos caras.

Materiala: Egurraren teknologia

Aurrealdean, berriz, bi oin bakarrik utzi ohi dira, eta oholtxo gehigarri batek banatzen du tiradera. En la parte delantera, suele dejárseles sólo dos pies, dividiendo el cajón con una tablilla adicional.

Materiala: Egurraren teknologia

Oholtxoak ezin dira jarri elkarrengandik oso urrun, eserlekua deserosoa baita bestela. Las tablillas no deben ir muy separadas, de lo contrario el asiento resultaría incómodo.

Materiala: Egurraren teknologia

Oholtxoak hurrengo angelura eraman behar ditugu ondoren, eta, modu berean, bigarren maila markatu behar dugu. Eta horrela gainerakoak. Se pasan las tablillas al ángulo siguiente, y se marca de la misma manera el segundo escalón; y así­ sucesivamente.

Materiala: Egurraren teknologia

Metro linealetan lodiera eta zabalera jarraitua duten egurrak saltzen dituzte, hala nola zorurako oholtxoak, moldurak, etab. º Por metros lineales, las que tienen espesor y anchura constantes, como las tablillas para pisos, las molduras, etc.

Materiala: Egurraren teknologia