radio Bilatu radio testuinguru gehiagotan

1
erradio > radio (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Puntaren erradioa. Radio de la punta.

Materiala:

Punta-erradioa (gutxi gorabehera) Radio de la punta (aproximado)

Materiala:

erradio > radio (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Maldak egikaritu ondoren, zementu-morteroz eskozia perimetral bat egiten da 2-3 cm-ko erradioko paramentu bertikalak erabiliz, 90º-tan xafla iragaizgaitza toles ez dadin. Terminada la ejecución de las pendientes, se realiza con mortero de cemento una escocia perimetral con los paramentos verticales de 2-3 cm de radio, para evitar el doblado de la lámina impermeable a 90º.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Paramentu bertikalekiko, karelarekiko, shuntekiko eta abarrekiko elkarguneak Portland zementu-morterozko 2-5 cm-ko erradioko eskozia batez errematatuta daudela egiaztatzea. Comprobar que los encuentros con los paramentos verticales, peto, shunts, etc., estén rematados con una escocia de mortero de cemento Portland de radio mí­nimo 2 cm y máximo 5 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Paramentu bertikalekiko, karelarekiko, shuntekiko eta abarrekiko elkarguneak Portland zementuzko morterozko 2-5 cm-ko erradioko eskozia batez errematatuta daudela egiaztatzea. Comprobar que los encuentros con los paramentos verticales, peto, shunts, etc., están rematados con una escocia de mortero de cemento Portland de radio mí­nimo 2 cm y máximo 5 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

erradio > radio (184 testuinguru)
eu testuak es testuak
3.17. irudiko gailua erabiliz materialaren alderanzketa inteligentea egin dezakegu; zilindroaren ibiltarteak alderanzketa-plateraren erradioarekiko proportzionala den biraketa-mugimendua eragingo du. Puede realizarse una inversión inteligente de material con el dispositivo de la figura 3.17, donde la carrera del cilindro produce un movimiento de giro proporcional al radio del plato de inversión.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Torneatzeko erreminten neurriak offset horien bidez definitzen dira; gainerako erreminten neurrietan, offset horiek nahiz luzera eta erradioa erabil daitezke. Las dimensiones de las herramientas de tornear se definen mediante estos offsets; para las dimensiones del resto de las herramientas se pueden utilizar bien estos offsets o bien la longitud y el radio.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

f osagaiaren balioa erremintaren eraso-angeluaren eta punta-erradioaren araberakoa da. El valor de f depende del ángulo de ataque de la herramienta y del radio de punta de ésta.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

90º-ko balioaren kasuan (sakonera txikietan), erradioaren balioak angelu horren aldakuntza eragiten du. En el caso de 90º en profundidades pequeñas, el valor del radio genera la variación de este ángulo.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Angeluaren erradio hori puntzoiaren erradioak zehazten du. Erradio horrek, halaber, ezin du gutxieneko balioa baino txikiagoa eduki (material motaren eta lodieraren arabera) W piezan zehar kurbaketan pitzadurak sortzea saihesteko. Este radio del ángulo queda determinado por el radio del punzón, que a su vez, no puede ser inferior a un valor mí­nimo -dependiendo del tipo de material y espesor- para evitar la formación de grietas en el curvado a lo largo de la pieza W.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Erradioaren konpentsazioaren hasierako eta amaierako jokabidea, lekualdaketa bat programatzen ez denean. Comportamiento del comienzo y final de la compensación de radio cuando no se programa un desplazamiento.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Erradiotan edo diametrotan programatzeko modua programaren bidez aukeratu daiteke honako funtzio hauek erabilita: La modalidad de programación en radios o en diámetros se puede seleccionar desde el programa mediante las funciones:

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Programazioa erradiotan. Programación en radios.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Aitzinamendu konstantea ezartzeko gutxieneko erradioa Radio mí­nimo para aplicar avance constante

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Mugimenduari buruzko hurrengo bloketik aurrera ezartzen da gutxieneko erradioa, eta ez du bere balioa galtzen G197 funtzioa exekutatu ondoren. El radio mí­nimo se aplica a partir del siguiente bloque con información de movimiento, y no pierde su valor tras la ejecución de la función G197.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

2
irrati > radio (37 testuinguru)
eu testuak es testuak
IRRATI ETA TELEBISTAKO ESTUDIOA ESTUDIO DE RADIO Y TELEVISION

Materiala: Soinua grabatzeko teknikak

Orain arte, bi eratara egokitu dira profesional horiek irrati eta telebistara: Hasta ahora, la adaptación a los medios de Radio y Televisión de estos profesionales se ha realizado de dos modos:

Materiala: Soinu profesionala

herri-irratietako gerenteak/zuzendariak prestatzea, telebistako esatari edo aurkezle izateko prestatzea, telebistako errealizazio-teknikak, telebistako ekoizpen-teknikak, irrati eta telebistarako oposizioak prestatzea, ikastaro monografikoak. Preparación de gerentes-directores de emisoras de radio locales, locución-presentación en televisión, Técnicas de realización en televisión, Técnicas de producción en televisión, Preparación de oposiciones para radio y televisión, Cursos monográficos.

Materiala: Soinu profesionala

Mezu bera azpimarratzen dute kartelak, telebistako iragarkiak, prentsako iragarkiak eta irratiko iragarki laburrak, baina bakoitzak bere komunikazio-gaitasun espezifikoak ditu. Cartel, spot de televisión, anuncio de prensa y cuña de radio inciden en un mismo mensaje, pero cada uno con sus capacidades comunicativas especí­ficas.

Materiala: Irudia

Lerro etenak esan nahi du irrati edo telebistako ahotsa dela, edo bozgorailua, telefonoa, robota... Lí­nea quebrada significa que el texto representa a una emisión de radio o televisión, un altavoz, el teléfono, un robot.... pero también un grito.

Materiala: Irudia

Mezua: iragarki" target="_blank">iragarkia bera, telebistako iragarki" target="_blank">iragarki bat, kartel bat edo irratiko iragarki labur bat. Mensaje: El propio anuncio, bien sea un spot, un cartel o una cuña de radio.

Materiala: Irudia

Beste hedabide batzuetan, hala nola irratian, telebistan eta prentsan, publizitaterako gordetako tokiak mugatu beharra dago. En otros medios, como la radio, la televisión y la prensa, es preciso acotar los espacios reservados a publicidad.

Materiala: Irudia

Bestela, gerta liteke irratiko iragarki labur bat, telebistako iragarki bat edo prentsako iragarki bat programaren parte direla iruditzea, ezkutatu edo oharkabean pasa daitezkeelako. El motivo es que una cuña de radio, un spot de televisión o un anuncio en prensa pueden parecer parte de la programación, se pueden camuflar o pasar desapercibidos.

Materiala: Irudia

Kartelak eboluzio handia izan du kartel klasikoaz geroztik. Garai batean, hedabide bakarra zen, irratirik edo telebistarik ez zegoelako. El cartel ha evolucionado mucho desde el cartel clásico, usado como único medio de comunicación al no existir otros soportes como la radio o la televisión.

Materiala: Irudia

Esker oso bereziak Ikerketa Zientifikoetarako Kontseilu Nagusiari, Torres Quevedo Akustika Institutuari, Irrati eta Telebistaren Institutu Ofizialari, Audio Engineering Society-ri (AES) eta Madrileko Unibertsitate Politeknikoko Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskolari, baita Espainiako Autoreen Elkarteari ere, lan hau egiteko eman didaten laguntzarengatik. Gracias muy especiales al Consejo Superior de Investigaciones Cientí­ficas, al Instituto de Acústica Torres Quevedo, al Instituto Oficial de Radio y Televisión, a la Audio Engineering Society (AES), y a la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid, así­ como a la Sociedad General de Autores de España por el apoyo prestado para la realización de esta obra.

Materiala: Soinu profesionala

3
erradio > radio (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
BEHEKO EPIFISIA nahiko zabala eta laua da, eta bi artikulazio-gune ditu. Bata KONDILO izenekoa da: forma esferikoa du eta ERRADIOAREKIN artikulatzen da. Bestea, berriz, TROKLEA izenekoa da: barruko aldean dago eta zaldi-zelaren forma du; KUBITUAREKIN artikulatzen da. La EPíFISIS INFERIOR es bastante ancha y aplanada y posee dos superficies articulares, una denominada CÓNDILO que tiene forma esférica y se articula con el RADIO y otra denominada TROCLEA situada en la parte interna que tiene forma de silla de montar y que se articula con el CíšBITO.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bi hezur paralelo ditu: KUBITUA eta ERRADIOA. Está formado por dos huesos paralelos que son el CíšBITO y el RADIO.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

GOIKO EPIFISIAK apofisi handi bat du, OLEKRANONA, ukondoa osatzen duena. Bi artikulazio-gune ditu: bata handia, BESAHEZURRAREN TROKLEAREKIN artikulatzeko; bestea txikiagoa, kanporantz, ERRADIOAREKIN artikulatzeko. La EPíFISIS SUPERIOR posee una apófisis de gran tamaño denominada OLí‰CRANON que forma el codo, y dos superficies articulares, una de gran tamaño para articularse con la TRÓCLEA del HíšMERO y otra de menor tamaño localizada por fuera y que se articula con el RADIO.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

BEHEKO EPIFISIAK zabalune bat du, KUBITUAREN BURU deritzona, ERRADIOAREKIN artikulatzeko. Barrurantz, berriz, apofisi bat du, KUBITUAREN ESTILOIDE deritzona. La EPíFISIS INFERIOR posee un ensanchamiento denominado CABEZA del CíšBITO que se articula con el RADIO y una apófisis hacia el interior denominada ESTILOIDES del CíšBITO.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

ERRADIOA: RADIO:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Kanpoko aldean apofisi handi bat du, ERRADIOAREN APOFISI ESTILOIDEA izenekoa. En su parte externa tiene una apófisis de gran tamaño denominada APÓFISIS ESTILOIDES del RADIO.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hezur horietako bakoitza ingurukoekin artikulatzen da; gainera, goiko ilarako lehen biak (eskafoidea eta ilargierdi-formakoa) erradioarekin artikulatzen dira, eta beheko ilarako laurak, metakarpoekin. Cada uno de estos huesos se articula con los de alrededor y además los dos primeros de la fila superior (escafoides y semilunar) se articulan con el radio y los cuatro de la inferior con los metacarpos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak