rozamiento Bilatu rozamiento testuinguru gehiagotan

1
marruskadura > rozamiento (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Maila konposatuak egiteko erabiltzen dugun egurrak erresistentzia handia izan behar du marruskaduraren ondoriozko higaduraren aurka; batez ere, mailagainak izan behar du ezaugarri hori, eta, eskaileraren zabaleraren arabera, 2,5 eta 6,5 cm arteko lodiera izan behar dute mailagainek. Las maderas empleadas en estos peldaños deben ser muy resistentes al desgaste por rozamiento, principalmente las huellas, que, según el ancho de la escalera, tendrán un espesor de 2"5 a 6"5 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

baina, xaflak erabili beharrean, lodigarriak erabiliz jar dezakegu, sendoagoa izan dadin marruskadurari gehien aurre egin behar dioten lekuetan. En este caso, en vez de chapas se han utilizado regruesos, para que tenga más resistencia en los sitios de más rozamiento.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurraren gogortasuntzat hartu behar da egurrak marruskaduraren ondoriozko higaduraren aurka egiten duen erresistentzia. Hainbatek, hala ere, egurrak lantzearen aurka egiten duen erresistentzia dute egurraren gogortasuntzat. Se entiende por dureza de las maderas, la resistencia que oponen al desgaste por rozamiento, aunque algunos entiendan por dureza en las maderas, la resistencia que ofrecen a ser trabajadas.

Materiala: Egurraren teknologia

marruskadura > rozamiento (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Teorikoki, edozein luzeratako ibiltarteak izan genitzake, baina, halako ibiltarte-luzatzeek elementu mekaniko osagarriak beharko dituzte eta, ondorioz, indarraren txikiagotzea eragingo dute beti (palankaren legea eta marruskaduraren ondoriozko errendimenduaren legea). Teóricamente se podrían obtener carreras de cualquier dimensión: sin embargo, estos aumentos de carrera precisan de elementos auxiliares mecánicos que ocasionan siempre una reducción de fuerza (ley de la palanca y rendimiento por rozamientos).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Horrela, 6 bar-eko aire-presio konstantea izanik, esfortzu mailakatuak lor ditzakegu (gutxi gorabeherako balioak, zilindroen marruskadurak kontuan hartuta). Con una presión constante de aire de 6 bar, se obtienen así­ esfuerzos escalonados (valores aproximados, considerando los rozamientos del cilindro).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Era horretan, mekanizazioaren doitasuna berma daiteke. Izan ere, lanean sortzen diren tenperaturak eta osagaiek jira egitean (8.000 min-1-eko abiaduran, adibidez) marruskadurak sortzen dituen tenperaturak handi samarrak dira, eta dilatazio desegokiak eragin ditzakete. De esta manera se puede garantizar la precisión en el mecanizado, puesto que las temperaturas que se generan durante el trabajo, así­ como las generadas por el rozamiento de los componentes cuando giran a por ejemplo, 8.000 min-1. son considerables, y podrían producir dilataciones con sus inconvenientes.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

marruskadura bidezkoa, berme-gainazalean egindako presio normalaren ondorioz. Hala ere, horretarako egin beharrezko esfortzua oso handia izaten da gehienetan. de rozamiento por presión normal a la superficie de apoyo, pero el esfuerzo necesario para ello, en la mayoría de los casos, es muy elevado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

doikuntza bertikala eta albokoa egiaztatzeko, lodiera-galga batzuk sartzen dira (marruskadura leuna) topeen eta fresen artean. los reglajes vertical y lateral se comprueban introduciendo (rozamiento suave) entre los topes y las fresas unas galgas de espesor.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Marruskadura-koefizientea txikiagotzea. Disminuir el coeficiente de rozamiento.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

inpaktudun marruskadurak saihestea Evitar rozamientos con impactos

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Batzuetan, gehiegizko marruskadura egon ez dadin, arrabolak sartzen dira erdian. A veces, se interponen unos rodillos para evitar el exceso de rozamiento.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Eraikuntza-forma dela medio, bai kaiola-sistemarekin edo zirkuitu itxiko birzirkulazio-sistemarekin, bolak, arrabolak, orratzak edo muntaia mistoak dituzte marruskaduraren ondoriozko galerak murrizteko. Por su forma constructiva, ya sea con sistema de jaulas o de recirculación en circuito cerrado, disponen bolas, rodillos, agujas, o montajes mixtos con el fin de reducir las pérdidas por rozamiento.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Horien helburua pieza bat beste pieza finko batekiko mugitzeko aukera ahalbidetzea eta erraztea da, eta, horretarako, piezaren funtzionamendu erlatiboa bermatzea, eskaera guztiak orekatzea (higidura eragiten dutenak izan ezik), eta marruskadura dela medio gertatzen den energia-galera gutxienekoa izango dela bermatzea. Su propósito es permitir y facilitar el desplazamiento de una pieza con relación a otra fija, asegurando su funcionamiento relativo, equilibrando todas las solicitudes que no sean aquellas que producen el movimiento y, garantizando la mí­nima pérdida de energía debida al rozamiento.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea