ranurado Bilatu ranurado testuinguru gehiagotan

1
artekaketa > ranurado (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
ARTEKAKETA TORNUAN ETA FRESATZEKO MAKINAN RANURADO EN TORNO Y FRESADORA

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Artekaketa (disko-fresak) Ranurado (fresas de disco)

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Norbaitek pentsa lezake erdikoskaketa eta zulaketa edo artekaketa gauza bera direla. Puede parecer que el semimuescado es lo mismo que el perforado o el ranurado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Artekaketa, zulaketa anizkoitza, koskaketa eta erdikoskaketa Ranurado, perforado múltiple, muescado y semimuescado

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Artekaketa eta trontzaketa. Ranurado y tronzado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Aurpegi-lanketa, artekaketa eta trontzaketa. Refrentado, ranurado y tronzado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

- Artekaketa zuzena eta trontzaketa. - Ranurado recto y tronzado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

- Artekaketa eta trontzaketa. - Ranurado y tronzado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Kanpoko eta barneko zilindraketa. Aurpegi-lanketa. Artekaketa eta trontzaketa. Cilindrado exterior e interior. Refrentado. Ranurado y tronzado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Artekaketa zuzena eta trontzaketa. Ranurado recto y tronzado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
arteka > ranurado (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estaldura (6); teila kurbatuak edo lauak, edo zeramikazko edo hormigoizko piezak ezartzen dira, plaka isolatzailearen arteketan hozkatuta doazen Portland zementuzko mortero-arrastelen gainean jarrita (5). Cubrición (6); formada por la instalación de piezas de teja curva o plana, cerámica o de hormigón, apoyadas sobre rastreles de mortero de cemento Portland (5) entallados en el ranurado de la placa aislante.

Materiala: Eraikinaren estalkia

d) Teila berriak jartzen dira, paneleko arteketan sartutako zementuzko morterozko arrastelak erabiliz. d) Colocación de la nueva teja, mediante rastreles de mortero de cemento encastrados en el ranurado del panel.

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) Jarraian teila zeramikoak ezartzen dira, profil makurrezkoak edo lauzkoak, polimero-zementuzko morterozko arrastelez asentatuak, plakaren arteketan sartuta. b) Posteriormente se colocan tejas cerámicas, de perfil curvo o plano, asentadas con rastreles de mortero de cemento polimérico entallados en el ranurado de la placa.

Materiala: Eraikinaren estalkia

|Estalkiko estaldura egiaztatuko da teila zeramikoak edo zementuzkoak erabiliz, baina CT-79 EOA araua betetzeko kontuan hartu beharko da isolamendua ezarri behar den edo ez. Isolamendua gauzatzeko, estrusio bidezko poliestirenozko plaka batzuk jartzen dira, alde batetik artekatuta daudenak, maldarekiko ortogonalean eta zurezko taulan zirien bitartez ainguratuak geruza iragazgaizgarria La cubrición de cubierta se verificará con teja cerámica o de cemento, pero habrá que tener en cuenta -para el cumplimiento de la NBE CT-79- si es necesario instalar un aislamiento, lo cual se efectúa con unas placas de poliestireno extruido, ranuradas en una de sus caras, colocadas ortogonalmente a la pendiente y ancladas al tablero de ma

Materiala: Eraikinaren estalkia

Bigarren soluzioak teilatua emateko aukera ematen du, teila zeramikoak edo zementuzkoak erabiliz, egitura indartuz beharrezkoa izanez gero, zuntz-zementuaren gainean dentsitate handiko poliestireno hedatuzko panela ezarriz (behealdeak teila makurraren profila du, eta goialdeak, berriz, artekatu bat, hustubidearen maldarekiko ortogonala, 5.29 irudian ikus daitekeenez). Jarraian, polimero-zementu itsasgarrizko morterozko arrastelen gainean asentatzen dira teila La segunda solución ofrece la posibilidad de cubrir aguas con tejas cerámicas o de cemento, reforzando la estructura si fuera preciso, instalando sobre el fibrocemento un panel de poliestireno expandido de alta densidad, con la cara inferior desarrollada con el perfil de la teja curva y la superior con un ranurado ortogonal a l

Materiala: Eraikinaren estalkia

d) Azkenean, teila zaharrak edo berriak jartzen dira mortero hidrauliko itsasgarrizko arrastelen gainean asentatuak, arrastelak panelaren arteketan sartu ondoren. d) Finalmente, se instala la teja vieja o nueva, asentada sobre rastreles de mortero hidráulico adhesivo, encastrados en el ranurado del panel

Materiala: Eraikinaren estalkia