tirafondo Bilatu tirafondo testuinguru gehiagotan

1
gabila > tirafondo (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Seguruagoa izan dadin eta itxura hobea izan dezan, iltzatu beharrean, 3,5 x 2 cm inguruko burdinazko xafla txikiz finkatu behar da eserlekua (ikusi 720. irudia), eta bi gabila lotu behar zaizkio: eserlekuan bata eta langaran edo oinean bestea. Este, para más seguridad y presentación, en vez de ir clavado, se sujeta como indica la figura 720, o sea, por medio de chapitas de hierro de 3"5 X 2 cm. aproximadamente, en las cuales se atornillan dos tirafondos: uno en el asiento y otro en la traviesa o en el pie.

Materiala: Egurraren teknologia

b) Buru lauko gabilak erabiliz. Letoizko edo metal zurizko egur-etxeetan (obalotxoetan) sartzen ditugu gabilak. b) Con tirafondos de cabeza plana, alojados en guardamaderas de latón o de metal blanco (ovalillos).

Materiala: Egurraren teknologia

Lehenik, eserlekua jarri behar da; langara baten gainean jarri behar da, eta langarak ziri biribila izan behar du muturretan, eserlekua mugigarria bada. Eserlekuaren gainean, beste langara bat jarri behar da, topearena egiteko, eta ziri biribileko beste langara bat jarri behar da beheko aldean. Bizkarra jarri behar da; pixka bat okerra izan behar du bizkarrak, eta gabilen bidez finkatu behar da oinetan. Se coloca primero el asiento, que va sobre una traviesa con espiga redonda en sus extremos (si es movible); una traviesa de sobre asiento, que le sirve de tope; traviesa inferior con espigas redondas, y el respaldo (algo curvo), que se sujeta a los pies por medio de

Materiala: Egurraren teknologia

Eserlekuko langara eserlekuaren oholean finkatzeko, gabilak erabili behar dira, baina, egurra heze badago, hobe da miru-buztanerako muntaia erabiltzea, ez kolatzea eta gabila bakarra erabiltzea; hartara, "joko libreari" bide ematen diogu. a La traviesa del asiento se asegura a la tabla del mismo por medio de tirafondos; pero, si la madera está húmeda, para permitir el "libre juego", será mejor ensamblarla a cola de milano, sin dar cola, y con un solo tirafondo.

Materiala: Egurraren teknologia

Horretarako, muntaiak indartu behar ditugu puntapaxez edo, are hobeto, gabilaz. Para ello, los ensambles se reforzarán con puntas, y mejor con- tirafondos.

Materiala: Egurraren teknologia

Mahaien azalak finkatzeko, egurrezko giltzak erabili behar ditugu, azalak beteak badira batez ere. Langaretan mihiztatu behar ditugu giltzak, aho motza eta ziria erabiliz, eta gabila erabiliz finkatu behar ditugu taulan (ikusi 739. irudia). a Los sobres de las mesas, principalmente si son macizos, se sujetan con llaves de madera, ensambladas en las traviesas con espiga corta y mortaja, y sujetas al tablero con el tirafondo (fig. 739).

Materiala: Egurraren teknologia

a) Buru biribileko edo buru elipsoidaleko gabilak erabiliz. a) Con tirafondos de cabeza redonda o de gota de sebo.

Materiala: Egurraren teknologia

Zankabearen lodieraren laurden bateko lodiera duen eta mailagainaren lodieraren adinako zabalera duen arteka eginez eta arteka puntapaxez edo gabilaz finkatuz. " Abriendo una ranura de un cuarto de grueso de la zanca, y un ancho correspondiente al grueso de la huella, y asegurándola con puntas o tirafondos.

Materiala: Egurraren teknologia

5) Langaluzeen muturrean, langara ahokatu behar dugu, zur-erdika, gabila erabiliz. Plataformaren ostikoa da langara hori, eta torlojuz finkatzen dugu plataforma. 5) En el extremo de los largueros, se ensambla una traviesa a media madera con tirafondos, que sirva de estribo a la plataforma, la cual a su vez se atornilla.

Materiala: Egurraren teknologia

Gabilak erabiltzen ditugu elementu guztiak lotzeko. a Todas las uniones se hacen con tirafondos.

Materiala: Egurraren teknologia

2
tirafondo > tirafondo (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Torlojuak eta tirafondoak Tornillos y tirafondos

Materiala: Automatismoak

Koadroak izan beharreko forma duenean, horman finkatzea besterik ez da behar; horretarako, behar diren osagarriak baliatu behar dira, eta takoak eta tirafondoak erabili. Una vez que el cuadro ya tiene la forma deseada, solo queda fijarlo a la pared con los accesorios adecuados, utilizando tacos y tirafondos.

Materiala: Automatismoak

Errematxeak edo tirafondoak erabiliz, finka itzazu kanaletaren oinarriak koadroaren hondoan, eta ziurtatu izkina perfektua osatzen dutela bi tarteek. Fija con remaches o tirafondos las bases de la canaleta en fondo del cuadro, asegurándote hacer una esquina perfecta entre los dos tramos.

Materiala: Automatismoak

• Tirafondoak edo torloju azkoindunak • Tirafondos o tornillos con tuerca

Materiala: Automatismoak

• Erabiliko diren tirafondo eta torlojuetarako zirrindolak • Arandelas para los tirafondos y tornillos a utilizar

Materiala: Automatismoak

Tirafondo bidez finkatua Fijación con tirafondos

Materiala: Automatismoak

Kanaletaren hondoko zuloen tamainaren arabera, gerta daiteke beharrezkoa izatea zirrindolak erabiltzea tirafondoaren burua zulo horietatik pasa ez dadin. Dependiendo del tamaño de los orificios del fondo de la canaleta, pude ser necesario utilizar arandelas para evitar que la cabeza del tirafondo pase por ellos.

Materiala: Automatismoak

Finka itzazu, tirafondo bidez, bigarren eta laugarren lerro horizontaletan. Fí­jalas con tirafondos en las lí­neas horizontales segunda y cuarta.

Materiala: Automatismoak

tirafondo > tirafondo (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
kloratutako polietileno-xafla zuri bat ezartzen da, poliesterrezko sare obal batez armatua, euskarrian metalezko xafla edo morteroa ainguratua gainjartzeetan 10 cm-ko tirafondo galvanizatuak jarrita, fabrikatzailearen jarraibideei jarraiki. Instalación de una lámina de polietileno clorado en color blanco, armada con malla de poliéster oval, anclada al soporte chapa metálica o mortero mediante tirafondos galvanizados en los solapes de 10 cm, siguiendo las indicaciones del fabricante.

Materiala: Eraikinaren estalkia

a) Zurezko arrastel iragazgaitzak jartzen dira, altuera desberdinetakoak, elkarren artean 60-90 cm bereizita maldaren noranzkoan, estalkiko isurkian mekanikoki ainguratuak tako zabalgarrien eta galvanizatutako edo kadmiatutako tirafondoen bitartez. a) Colocación de rastreles de madera impermeables, de altura variable, separados entre sí­ de 60 a 90 cm en el sentido de la pendiente, anclados mecánicamente al faldón de cubierta con tacos expansivos y tirafondos galvanizados o cadmiados.

Materiala: Eraikinaren estalkia

a) Perlita hedatuzko 3-4 cm-ko lodierako panel batzuk mekanikoki ainguratzen dira, galvanizatutako edo kadmiatutako tirafondoak erabiliz, gainazala berdintzeko. a) Anclaje mecánico con tirafondos galvanizados o cadmiados de unos paneles de perlita expandida de 3-4 cm de espesor, para regularizar la superficie.

Materiala: Eraikinaren estalkia

a) Fibrozementuzko plakaren gainean, dentsitate handiko poliestireno hedatuzko panel bat ezartzen da, behealdea uhinaren profilaren araberakoa duena eta goialdea artekatua neurri handienean, instalatzerakoan maldarekiko elkarzut gera dadin, fibrozementuan ainguratua galvanizatutako edo kadmiatutako tirafondoen bitartez. a) Colocación sobre la placa de fibrocemento de un panel de poliestireno expandido de alta densidad, con la cara inferior según el perfil de la onda y la superior ranurada en la dimensión mayor, para quedar perpendicular a la pendiente a la hora de instalarlo, anclado al fibrocemento con tirafondos galvanizados o cadmiados.

Materiala: Eraikinaren estalkia

a) Estrusio bidezko poliestirenozko panelak mekanikoki ainguratzen dira tirafondoen bitartez, panelen dentsitatea 26 kg/m3 eta lodiera 3-4 cm izanik, hurrenez hurren, CT-79 araua betez; gainera, -konpresioarekiko erresistentzia 180 kPa da, DIN 53421 araua betez. a) Anclaje mecánico mediante tirafondos de paneles de poliestireno extruido de densidad 26 kg/m3 con espesor de 3-4 cm -cumpliendo norma CT-79-y resistencia a compresión de 180 kPa cumpliendo norma DIN 53421.

Materiala: Eraikinaren estalkia