longitud Bilatu longitud testuinguru gehiagotan

1
luzera > longitud (35 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontuan izan beharra dago kalkulu horrek balio duela piezen gehieneko luzera 12 x 8 = 96 cm-koa denerako bakarrik. Adviértase, que este cálculo sólo servirá para piezas cuya longitud máxima sea 12 X 8 = = 96 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

Formaren arabera, ertzez dauden ebakidura laukizuzeneko piezen erresistentzia 1/4 handiagoa da ebakidura karratuko piezena baino, bolumena eta luzera berdinak izan arren. Según su forma, una pieza de sección rectangular, puesta de canto, es capaz de resistir 1/4 más que otra de sección cuadrada, de igual volumen y longitud.

Materiala: Egurraren teknologia

Era berean, zerratu gabeko egurrezko pieza biribilen erresistentzia 1/4 txikiagoa da pieza laukizuzenena baino, bolumena, segurtasuna eta luzera berdinak izan arren. Así­ también una madera redonda, no aserrada, con igual volumen, seguridad y longitud, resistirá 1/4 menos que una madera rectangular.

Materiala: Egurraren teknologia

Bada, honek izan behar du langaluzeen luzera: 1,95 m (argiaren luzera) gehi 70 mm (langararen zabalera) gehi 5 cm (beheko kokotearen luzera) = 2,070 m. Langararen luzerak, berriz, hau izan behar du: 0,80 m (argiaren luzera) Largueros: Su longitud será: 1"95 m. (de luz) más 70 mm. de ancho de traviesa, más 5 cm. para el cogote inferior; total 2"070 m. Traviesa: Tendrá de largo: 0"80 m. de luz, más el ancho de los largueros (7 cm por 2 = 14 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

Agintzen diguten eskaileraren araberakoa izan behar du langaluzeen luzerak, eta horren araberakoa eskaileraren zabalerak. La longitud de largueros será según encargo, y a proporción del ancho de la escalera.

Materiala: Egurraren teknologia

Mutur horrexetatik abiatuta, ziriaren luzera markatu behar dugu langara bakoitzean, goiko ertzean seinale txiki bat eginez, eta ziriaren luzerak izan behar du langaluzearen lodiera baino pixka bat handiagoa. Desde dicho extremo, se marca en cada travesano, con una pequeña señal en su borde superior, la longitud de espiga algo mayor que el grueso del larguero.

Materiala: Egurraren teknologia

Sabaietan erabiltzen ditugu oro har, eta 15 eta 25cm arteko diametroa dute, eta 3 eta 6m arteko luzera. Son las piezas empleadas generalmente en los techos, con un diámetro de 15 a 25 cm., y de 3 a 6 m. de longitud.

Materiala: Egurraren teknologia

eta zirien luzerak izan behar du hanken lodieraren bi heren; Estas tendrán de longitud los dos tercios del grueso de las patas.

Materiala: Egurraren teknologia

Pieza biribilak dira, eta 30cm-ko baino gehiagoko diametroa dute kukuluan, eta 10 eta 15m arteko luzera. Son las piezas en redondo que tienen más de 30 cm. de diámetro en la cogolla, y una longitud entre. 10 m. y 15 m.

Materiala: Egurraren teknologia

Pieza biribilak dira, eta 25eta 30cm arteko diametroa dute kukuluan, eta 8 eta 10m arteko luzera. Son las piezas en redondo de 25 a 30 cm. de diámetro en la cogolla, y de 8 a 10 m. de longitud.

Materiala: Egurraren teknologia

luzera > longitud (119 testuinguru)
eu testuak es testuak
Luzerak neurtzeko sistemaren bidez diametroa eta hormaren lodiera neurtzeko sistema (Solex prozedura). Medición de diámetro y espesores de pared mediante el sistema de medición de longitudes (procedimientos Solex).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zulatu beharreko materialaren ezaugarriengatik edo, bestela, erabiltzen diren barautsak (luzera eta diametroagatik) nahiko hauskorrak izateagatik, instalazio automatikoetan ezinbestekoa izango da mekanizatutako pieza kontrolatzea, sarritan. En instalaciones automáticas será en muchos casos imprescindible el control de la pieza mecanizada, debido al material a taladrar o al empleo de brocas que se rompen fácilmente a causa de la relación entre la longitud y el diámetro.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.54 irudia. Aitzinamendu aldakorreko zinta baten posizioa eta luzera urkila-detektagailu baten bidez detektatzeko sistema. Figura 3.54. Detección de la posición y de la longitud de avance desigual deJ una cinta, con un detector de horquilla.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Praktikan, seriean fabrikatutako tresnak erabiltzen dira, hau da, aldizkako aitzinamendu-elikagailuak, elikatze-luzera = aitzinamendu-ibiltartea mailaketarik gabekoak. En la práctica se utilizan aparatos fabricados en serie, es decir, alimentadores de avance intermitente, en los cuales la longitud de alimentación = carrera de avance es regulable sin escalonamientos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Sistema hori erabiltzen da, esaterako, materialak zinta- edo barra-itxura duenean eta bere luzera osoan, banakako urratsetan, landu behar denean. Por ejemplo, se utiliza este sistema cuando el material tiene forma de cinta o de barra y debe ser trabajado en toda su longitud en pasos individuales.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Biltegiaren eta lan-gunearen arteko distantzia piezaren luzera baino handiagoa izan daiteke, betiere piezen luzera beti berdina bada (gutxi gorabeherako luzera bat ematearren, zehaztutako perdoien barruan). La distancia entre el almacén y el lugar de trabajo puede ser superior a la longitud de la pieza suponiendo, naturalmente, que la longitud de las piezas es siempre la misma, para tener un tamaño de orientación, dentro de la tolerancia establecida.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Bi zilindro pneumatikoen ibiltarteen luzerek ere erregulagarriak izan beharko dute, behar dugun ibiltarte maximora egokitzeko. La longitud de las carreras de los dos cilindros neumáticos deben poder regularse a la máxima carrera necesaria.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Espazio/fase diagrametan, parametro guztiek luzera berdina izango dute, ez daudelako inolako erreferentzia-eredu baten pean. En el diagrama espacio-fase, los parámetros utilizados son siempre de la misma longitud por no estar sometidos a ninguna medida de referencia.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Luzera-unitatea: metroa (m). Masa-unitatea: kiloa (kg). Denbora-unitatea: segundoa (s). Korronte-intentsitatearen unitatea: amperea (A)- Tenperatura-unitatea: kelvina (K). Argi-intentsitatearen unitatea: kandela (cd) Unidad de longitud: Metro (m) Unidad de masa: Kilo (kg) Unidad de tiempo Segundo (s) Unidad de intensidad de corriente: Ampere(A) Unidad de temperatura: Kelvin("K) Unidad de intensidad de luz: Candela(cd)

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Luzera-konpentsazioa luzetarako ardatz honetan aplikatzen da, fresatzeko makinaren erremintak erabiltzen direnean. Este eje longitudinal es en el que se aplica la compensación de longitud cuando se emplean herramientas de fresadora.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua