resina Bilatu resina testuinguru gehiagotan

1
erretxina > resina (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
baina, nolanahi ere,ahal dela, uretan pobreak diren kolak (batez ere, erretxina sintetikozkoak) erabili behar dira. Con todo, hay que dar preferencia a las colas pobres en agua, sobre todo a las de resina sintética.

Materiala: Egurraren teknologia

Plastiko geruzatu edo xaflatu apaingarrizko taulak dira, eta fenol-erretxinaz bustitako orriak erabiliz fabrikatzen dituzte. Hiru zatik osatzen dituzte: Estos tableros de plástico estratificado o laminado decorativo, están fabricados con hojas impregnadas con resinas fenólicas, cuya constitución se compone de tres partes:

Materiala: Egurraren teknologia

3. Azken geruzak. Aurreko geruza babesten du. Horretarako, orri garden bat jartzen zaio gainean, gogortasun handiko erretxina koloregabeaz bustita. 3/ La última capa, que protege la anterior mediante una hoja transparente colocada encima, impregnada de una resina incolora de gran dureza.

Materiala: Egurraren teknologia

3) Bi aldeetan erretxina sintetikoen eta gogortzaile hidrofugoen prestakina dutenak hormigoizko enkofratuak egiteko erabiltzen dira. 3) Con preparado de resinas sintéticas y un endurecedor hidrófugo sobre las dos caras, para encofrados de hormigón.

Materiala: Egurraren teknologia

Lihoaren zurezko zuntzek (orri izenekoek) eratzen dituzte, eta erretxina sintetikoak erabiltzen dira zuntzak aglomeratzeko. Están constituidos por las fibras leñosas del lino, llamadas laminillas, aglomeradas con resinas sintéticas.

Materiala: Egurraren teknologia

Etengabe, taula mota berriak merkaturatzen ari dira, erretxinan oinarritutakoak. Continuamente aparecen en el mercado nuevos tipos de tableros a base de resinas.

Materiala: Egurraren teknologia

Erretxina sintetikoa erabiltzen dute hori guztia aglomeratzeko eta, gutxi gorabehera, pisu guztiaren %7 da erretxina. Todo ello está aglomerado con resina sintética en una proporción aproximada de 7 % del peso total.

Materiala: Egurraren teknologia

Txirbilen konglomeratuak eratzen ditu panelok, eta xaflatan banatuta daude txirbilak. Kontu handiz prestatzen dituzte kanpoaldeko geruzak; barnealdekoak, berriz, prentsatzen eta erretxinaz kolatzen dituzte. Estos paneles están formados por un conglomerado de virutas en planchas, con sus capas exteriores cuidadosamente preparadas, y prensadas y encoladas con resinas sus masas interiores.

Materiala: Egurraren teknologia

Espezie erretxinadun bati adarrak erauzten dizkiogunean, erretxina asko jariatzen du, eta ustelduratik babesten du horrek. Cuando en una especie resinosa se arranca una rama, segrega mucha resina que la preserva de la podredumbre.

Materiala: Egurraren teknologia

Arkitekto zuzendariak baimena ematen badu aurrez, konpondu egin daitezke oholetan sortzen dira pitzadura txikiak. Horretarako, istinkatzeko produktuak edo egurraren tonu bereko masilla erabili behar dira, eta erretxinaz, seboz, argizariz, Espainiako zuriz eta egurraren tonu bereko hautsez prestatu behar dira. Previa autorización del Arquitecto-Director, podrán repararse las hendiduras de pequeña importancia producidas en las tablas, con productos de calafateo o masilla del tono de las maderas, preparados a base de resina, sebo, cera, blanco de España y el color que dé el tono, en

Materiala: Egurraren teknologia

erretxina > resina (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ioi-trukearen bidez, uretan dauden ioi ezpuruak erretxinetan geratzen dira; erretxina horiek berritu egin behar izaten dira aldian behin. El intercambio iónico es un proceso por el cual los iones impuros presentes son retenidos por las resinas, que deben ser regeneradas periódicamente.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Erretxinak: Resinas:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Eta erretxinek? ¿Y las resinas?

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

erretxina > resina (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eredua eta kutxak behin baino ez dira erabiltzen, eta kalitate txikiko zurarekin edo erretxina merkeekin egiten dira. El modelo y las cajas que se van a utilizar una sola vez, suelen construirse en madera de poca calidad o de resinas muy baratas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Gehien erabiltzen diren urratzaileak honako hauek dira: aluminio oxidoa eroalea izateko partikulekin inpregnatuta dagoen erretxinako aglomeratzailearekin eta lotura mekanikoa duen diamantea. Los abrasivos más utilizados son el óxido de aluminio con aglomerante de resina impregnada de partí­culas para que sea eléctricamente conductor, y el diamante con enlace mecánico.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ezaugarrien konbinazio hori erretxina azetalikoetan aurki dezakegu; erretxina horiek erabilera asko dituzte: kojineteetan, higaduraren eta marruskaduraren aurkako zorroetan, lerradura-zorro autolabainkorretan, errodamenduetan, likido eta disolbatzaileetarako ponpen gorputzetan, disolbatzaileak eta elikadurako substantziak garraiatzeko hodietan, harien gidarietan eta abarretan. La combinación de estas caracterí­sticas la encontramos en las resinas acetálicas, utilizadas para cojinetes, casquillos antidesgaste y antirozamiento, manguitos de deslizamiento autolubricantes, rodamientos, cuerpos de bombas para lí­quidos y disolventes, tubos para transportar disolventes y sustancias alimenticias, guías de hilos, etc.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

sortzez belgikarra zen Leo Hendrik Baekeland kimikari estatubatuarrak erretxina multzo bat garatu zuen 1906. urtean, eta bakelita izenarekin merkaturatu zuen. un grupo de resinas desarrollado hacia 1906 por el quí­mico estadounidense de origen belga Leo Hendrik Baekeland, y comercializado con el nombre de baquelita.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

1920ko eta 1930eko hamarkadetan, produktu berri ugari agertu ziren: zelulosa etanoatoa (hasieran zelulosa azetatoa izena zuen), erretxinak eta zuntzak moldekatzeko erabiltzen zen; polibinil kloruroa (PVCa), binilezko estaldura eta hodietan erabiltzen zen; eta erretxina akrilikoa, beira ijetziarentzako itsasgarri moduan garatu zen. En las décadas de 1920 y 1930 aparecieron un buen número de nuevos productos, como el etanoato de celulosa (llamado originalmente acetato de celulosa), utilizado en el moldeo de resinas y fibras; el cloruro de polivinilo (PVC), empleado en tuberías y recubrimientos de vinilo, y la resina acrí­lica, desarrollada como un pegamento para vidrio laminado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Partikula urratzaileak (pikortatuak edo zeramikoak) harri osoan banatuak daude eta aglomeratzaileren (erretxina polimerikoa edo hulea) baten bidez irauten dute lotuta. Las partí­culas abrasivas (granuladas o cerámicas) están distribuidas por toda la muela manteniéndose unidas por medio de algún aglomerante del tipo resina polimérica o hule.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea