cilindro Bilatu cilindro testuinguru gehiagotan

1
Zilindro zirkular zuzena.
Zilindro zirkular zuzena.
zilindro > cilindro (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zilindroena baino gehiago, kono-enborren bolumena kalkulatu behar badugu, formula hau Si se tiene que cubicar un tronco que, más que un cilindro sea un tronco de cono, aplicaremos la fórmula:

Materiala: Egurraren teknologia

Bestalde, zilindroaren garaiera piezaren luzeraren baliokidea da. La altura del cilindro es la longitud de la pieza.

Materiala: Egurraren teknologia

Zilindroaren muturrean bada txirrika bat: olanazko zinta biribiltzen du, eta mekanismo osoari eragiten dio olanazko zintak. En el extremo del cilindro hay una polea en la que se arrolla una cinta de lona, que es la que acciona todo el mecanismo.

Materiala: Egurraren teknologia

70 eta 80 mm arteko diametroa duen zilindro edo danborrak eratzen du pertsiana biribilgarriaren mekanismoa. Zilindroan iltzatuta eta biribilduta, pertsianari zintzilik eusten dioten metalezko zintak daude eta, danborrari eragiten diogunean, danborrean biribiltzen da pertsiana. Consta de un cilindro o tambor de 70 a 80 mm. de diámetro, en el que están clavadas y arrolladas las cintas metálicas que suspenden la persiana, la cual, al accionar dicho tambor, se arrolla en él.

Materiala: Egurraren teknologia

zilindro > cilindro (350 testuinguru)
eu testuak es testuak
Efektu bikoitzeko zilindro pneumatiko baten enbolo-junturen hermetikotasuna egiaztatzea muturreko bi posizioetan. Comprobación, en un cilindro neumático de doble efecto, de la estan queidad de las juntas del émbolo en ambas posiciones finales.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Lan-prozesuaren mugimendu guztiak zilindro pneumatikoen bidez egiten dira. Zilindro pneumatiko bidez eragindako biraketa-mugimenduen bidez desplazatzen dira neurgailuak dagokien neurketa posizioetara. Todos los movimientos del proceso se realizan con cilindros neumáticos, que desplazan los aparatos de medida, mediante movimientos de giro, a la correspondiente posición de medición.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zilindro pneumatikoek eskuzko konexioa eta deskonexioa simulatzen dituzte. Egiaztatze-egun bakoitzean 11000 konexio inguru egiten dira. Los cilindros neumáticos simulan la conexión y desconexión manual; por día de comprobación se realizan aproximadamente 11000 conexiones.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zerratu bitartean zilindro pneumatiko batek eusten die, eta aitzinamendua oleopneumatikoki egiten da. La sujeción durante el aserrado se realiza con un cilindro neumático y el avance se realiza oleoneumáticamente.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Bi hodiak aurrerarazi egiten dira, zilindro batek bizarrak ken diezazkien. Los dos tubos se hacen avanzar para ser desbarbados con un cilindro.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Lau zilindro pneumatikok lapeatzeko lau diskoak lan-piezen kontra estutzen dituzte. Los cuatro discos lapeadores son empujados sobre las piezas de trabajo mediante cuatro cilindros neumáticos.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Lan-erremintak zuzenean zilindroen zurtoinetan muntatuta daude. Las herramientas de trabajo están montadas directamente sobre los vástagos de los cilindros.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Argazkian agertzen den zilindroaren bidez eusten da materiala. Con el cilindro que se ve en la fotografía se sujeta el material.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zilindro pneumatikoekin eragiten dira zulagailuaren bi buruen aitzinamenduak. Con cilindros neumáticos se efectúan los avances de los dos cabezales de taladrar.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zilindro baten eragintza lineala, unitate horren bidez, mugimendu horrekiko proportzionala izango den mugimendu birakari bihurtuko da (290º gehienez ere). El accionamiento lineal de un cilindro se transforma mediante la unidad, en un movimiento giratorio proporcional (máximo 290º).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

2
zilindro > cilindro (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
b. Ikus ezazu zer hozgarri kantitate dagoen karga-estazioko zilindroan. b. Comprueba la cantidad de refrigerante que hay en el cilindro de la estación de carga.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Disko oszilatzaile axiala duten konpresoreak bost edo zazpi zilindroz osatuta egon ohi dira. Zilindro horiek horizontalki jarrita daude eta horien barrutik desplazatzen dira pistoiak. Los compresores con disco oscilante de tipo axial están formados por cinco o siete cilindros, montados horizontalmente, por el interior de los cuales se desplazan los émbolos.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

2.15 irudian honako hau ikus dezakegu: bost zilindro dituen aluminiozko gorputzak, pistoiak dituen aginte-platerak, espekadun errotoreak, arrastedun poleak, bobinak, xurgapen-hodiak (SUC) eta deskarga-hodiak (DIS) dituen kulatak eta xaflazko balbula-plakak (plaka hori ireki eta ixten denean, hozgarria xurgatu eta bultzatzen da) osatzen duten konpresore bat. En la figura 2.15 podemos apreciar un compresor formado por un cuerpo de aluminio con cinco cilindros, el plato de mando con los pistones, el rotor de levas, la polea de arrastre, la bobina, la culata con los conductos de aspiración (SUC) y descarga (DIS) y la placa de

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Adibide honetan, kontuan hartu behar dugu zilindro baten barruko baldintzak ez direla normalak. En este ejemplo hay que tener en cuenta que las condiciones dentro de un cilindro no son las normales.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

3
zilindro > cilindro (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jatorrizkoak landare-paperean egin behar dira eta kartoizko zilindroetan gordeko dira, tolestu gabe, honda ez daitezen. Los originales se realizarán en papel vegetal y se conservarán sin doblar en cilindros de cartón para evitar su deterioro.

Materiala: Ur bero sanitarioko instalazioak