matriz Bilatu matriz testuinguru gehiagotan

1
matrize > matriz (229 testuinguru)
eu testuak es testuak
Matrize itxiarekin egindako forjaketa Forjado con matriz cerrada

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Matrize irekiarekin egindako forjaketa Forjado con matriz abierta

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Matrizea Matriz

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

> Matrizea > Matriz

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Deformazioa lortzeko erreminta konformazio-matrizea izaten da normalean, eta metalaren isurpenarekiko erresistentzia gainditzen duten konpresio-esfortzuak aplikatzen dira. La deformación se obtiene utilizando una herramienta que, generalmente es una matriz de conformado, aplicando esfuerzos de compresión que exceden la resistencia a la fluencia del metal.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ondorengo irudian, doitasun-forjaketa bidez eta matrize itxiarekin egindako forjaketa konbentzionalaren bidez lortutako emaitzak aldera daitezke. Adibide honetan doitasun-forjaketak bizarrak kentzen ez baditu ere, murriztu egiten ditu. En la figura siguiente se puede comparar los resultados obtenidos mediante un forjado de precisión y un forjado convencional con matriz cerrada, aunque el forjado de precisión en este ejemplo no elimina las rebabas, si las reduce.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Nolanahi ere, bizarrik gabeko forjaketak prozesuaren kontrolaren gaineko eskakizun zorrotzagoak ezartzen ditu matrize irekiarekin egindako forjaketak baino, esate baterako: No obstante, el forjado sin rebaba impone requerimientos más exigentes sobre el control del proceso, que el forjado con matriz abierta, como:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Altzairuaren industrian, sekzio biribil bihurtzeko lingote karratu handien konformazioa matrize irekian egindako forjaketaren adibide bat da. En la industria del acero, el conformado de grandes lingotes cuadrados para convertirlos en secciones redondas es un ejemplo de forjado con matriz abierta.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hona hemen forjaketa-eragiketen beste desberdintasun bat: matrizeak zenbateraino murrizten duen piezaren materialaren fluxua. Otra diferencia en las operaciones de forjado es el rango en que la matriz restringe el flujo del material de la pieza.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Estrusioaren antzeko ezaugarriak ditu oro har. Bereizketa bakarra da tenkatzean tira egiten zaiola materialari, matrizearen bitartez, eta estrusioan, berriz, bultza egiten zaiola matrizean zehar. De caracterí­sticas -en general- parecidas a la extrusión, se diferencia en que en el estirado se tira del material a través de la matriz, mientras que en la extrusión se empuja a través de ella.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea