higadura Bilatu higadura testuinguru gehiagotan

1
higadura > desgaste (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egur batzuek erresistentzia handia dute, nekeari edo lanari aurre egiteko bereziki, koherentzia, zuntzezkotasuna eta egitura direla medio; beste batzuek, berriz, higaduraren aurkako erresistentzia dute; beste batzuek, presioaren aurkakoa; etab. º Hay maderas muy resistentes, especialmente en sentido de fatiga o trabajo, debido a su coherencia, fibrosidad, y estructura; otras, son resistentes al desgaste; otras, a la presión, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Higadura. Desgaste.

Materiala: Egurraren teknologia

e) Tablex estragogorra. Higaduraren aurkako erresistentzia handia du, eta oso-oso iragazgaitza da. e) Táblex. extraduro, muy resistente al desgaste, y altamente impermeable.

Materiala: Egurraren teknologia

Higaduraren aurkako erresistentzia handia da buruko ebakiduretan, txikiagoa tangentzialetan, eta oso txikia erradialetan. La resistencia al desgaste es grande en las secciones testeras, menor en las tangenciales, y muy pequeña en las radiales.

Materiala: Egurraren teknologia

Egur sendoa erabili arren mailagainak egiteko, oso komenigarria da haiek etengabeko higaduraren aurka babestea, eta, horretarako, profil metalikoak jarri behar ditugu A pesar de hacer las huellas con maderas fuertes, es muy conveniente, para protegerlas del desgaste continuo, aplicar perfiles metálicos,

Materiala: Egurraren teknologia

higadura > desgaste (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Balbula-oinaren eta espekaren artean bultzagailuak takeak ere esaten zaie− jartzen dira espeketako presioa balbuletara transmititzeko; hartara, ukipen-azalera handiagoa da, higadura murriztu egiten da eta nahi ez ditugun lasaierak desagerrarazten dira. Entre el pie de la válvula y la leva se colocan unosempujadores−llamados tambiéntaqués− cuya misión es transmitir la presión de las levas a las válvulas aumentando la superficie de contacto reduciendo el desgaste y eliminando holguras no deseadas.

Materiala: Ostalaritza

Kojineteak bi azaleraren artean tartekatzen diren elementuk dira; gutxienez kojinete batek birak egiten ditu kojineterik gabe marruskadurak eragingo lukeen higadura ezabatzeko. Los cojinetes son unos elementos que se intercalan entre dos superficies de las cuales por lo menos una gira para eliminar el desgaste que, sin ellos, produciría el rozamiento

Materiala: Ostalaritza

Higadura-adierazlea: marrazkiaren hondo-hondoan dagoen banda txiki bat da, estalkiak zenbateraino higa daitezkeen adierazteko. El indicador de desgaste es una pequeña banda colocada en el fondo del dibujo que nos indica el límite de desgaste máximo de las cubiertas.

Materiala: Ostalaritza

Higadura-adierazlea. Indicador de desgaste

Materiala: Ostalaritza

Zenbat eta abiadura handiagoa, orduan eta higadura handiagoa. A más velocidad mayor desgaste

Materiala: Ostalaritza

Zenbat eta karga handiagoa, orduan eta higadura handiagoa. A más carga mayor desgaste

Materiala: Ostalaritza

Galtzada zenbat eta leunagoa izan, orduan eta higadura txikiagoa eragingo du. Cuanto más lisa sea la calzada menor desgaste producirá.

Materiala: Ostalaritza

Kontrolatu higadura uniformea izatea errodatze-banda osoan. Controla que el desgaste sea uniforme en toda la banda de rodadura

Materiala: Ostalaritza

Pneumatikoen higadura desegokia Desgaste incorrecto de los neumáticos

Materiala: Ostalaritza

Pneumatikoen errodatze-bandaren higadurak antzekoa izan behar du banda osoan. El desgaste de la banda de rodadura de los neumáticos debe ser similar en toda la banda

Materiala: Ostalaritza

higadura > desgaste (90 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erreminten higadurak Desgastes de las herramientas

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Higaduren adierazleak Indicadores de los desgastes

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

OFFSETAK ETA ERREMINTEN HIGADURA OFFSETS Y DESGASTE DE LAS HERRAMIENTAS.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Offsetei eta erreminten higadurari aplikatu beharreko zeinu-irizpidea. Criterio de signos a aplicar a los offsets y al desgaste de herramienta.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

karburorik gogorrenetarako elementu karburigeno berezia da; metal nagusiaren higadurarekiko erresistentzia beroan, erresistentzia iraoketan eta gogortasuna beroan areagotzen ditu. Elemento carburí­geno especial para los carburos más duros, aumenta la resistencia al desgaste en caliente, la resistencia en el revenido y la dureza en caliente del metal matriz.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hona hemen material horien ezaugarri garrantzitsuenak: higadurarekiko erresistentzia handia, gogortasun handia beroan, eta eroankortasun termiko handia prozesuko beroa kentzeko. Las propiedades más importantes de estos materiales son alta resistencia al desgaste, alta dureza en caliente y alta conductividad térmica para eliminar el calor del proceso.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Eraso-aurpegian onar daitekeen higaduraren arabera (altzairuen mekanizazioa) En función del desgaste admisible en la carade de incidencia (Mecanizado de aceros)

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Burdinurtu aleatu higadurarekiko erresistenteak Fundiciones aleadas resistentes al desgaste

Materiala: Diseinua. Fabrikazio tresneria

Erradioaren higadura. Desgaste del radio.

Materiala: CNC 8070 - Programaziorako eskuliburua

Higadura-aldia Periodo de desgaste

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola