grava Bilatu grava testuinguru gehiagotan

1
legar > grava (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
hareazko legarra grava arenosa

Materiala: Proiektuak

Aurreko kasuko kutxatilaren moduko kutxatila: ez du oinarrik, eta masa-lerro baten edo legarraren gainean eginda dago. Ejemplo de una arqueta como la del caso anterior, no tiene base si no que la primera fila está apoyada sobre un cordón de masa o grava.

Materiala: Igeltserotza

d) Babes astuna sortzen da, dagoen legarra zabalduz, edo, beharrezkoa bada, legar gehiago erantsiz, 3-5 cm-ko lodierako geruza ezartzeko. d) Formación de la protección pesada, con la extensión de la grava existente o aporte si es necesario y espesor comprendido entre 3 y 5 cm.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Lehendabizi, gutxienez 3 m2-ko gainazalean babes astuna, legarra edo zoladura altxa behar da, xafla iragazgarria agerian utziz; ondoren, euskarri gisa erabiliko den elementua, masta eta abar ainguratuko da, eta, jarraian, iragazgaiztea konponduko da lepoko batez eta xafla-plaka baten bidez (gutxienez 1 x 1 m-koa), dagoen xaflari hotzeko itsasgarriz eta butano-sopletearen bero bidez itsatsiak. Lo primero es levantar la protección pesada, grava o solado en una superficie de unos 3 m2 como mí­nimo, dejando al descubierto la lámina impermeabilizante, para posteriormente anclar el elemento soporte, mástil, etc., y seguidamente efectuar la reparación de la impermeabilización con un collarí­n y una placa de lámina de 1 x 1 m como mí­nimo, adheridos a la lámina

Materiala: Eraikinaren estalkia