plancha Bilatu plancha testuinguru gehiagotan

1
xafla > plancha (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Material isolatzailez egindako xaflak jartzen baditugu egurrezko habez osatutako lurraren gainean, zarata transmititzearen aurkakoa bihurtzen da hura (ikusi 992. irudiko ebakidura). En el grabado de la figura 992 vemos la sección de un suelo formado por vigas de madera, el cual, mediante la colocación de planchas de material aislante, resulta antisonoro.

Materiala: Egurraren teknologia

Zerra mota hori oso baliagarria da xaflen zati okerrak mozteko, baita doitasun handirik gabe egin ditzakegun ebaki lasterrak egiteko ere; izan ere, egiten duen ebakia landugabea da eta ertzetako berniza askarazten du. Este tipo de sierra es muy útil para cortar los trozos curvos de las planchas, y para cortes rápidos que no sean de gran precisión, pues el -corte que efectúa es basto y suele saltar el barniz de los bordes.

Materiala: Egurraren teknologia

Novopan, Marga, Tam... taulak erabiltzen baditugu, berriz, alde bakarrean jar ditzakegu plastikozko xaflak, betiere, 17 mm lodi badira gutxienez. Con tableros Novopán, Marga, Tam, etc., pueden ser aplicadas las planchas de plástico por una cara, siempre que tengan un espesor mí­nimo de 17 mm.

Materiala: Egurraren teknologia

Oso baliagarria da plastikozko xaflaren estaldurak hezetasunari edo likidoei aurre egin behar dienerako, oinarriko taula guztiz isolatuta gelditzen baita hartara. Muy útil para los revestimientos en que la plancha de plástico tenga que soportar humedades ó lí­quidos, pues de ellos quedará el tablero de base completamente aislado.

Materiala: Egurraren teknologia

Garrantzizkoa da, plastikozko xaflak kolatzeko, lanaren araberako ezaugarriak dituen kola erabil dezagun; hau da, ezinezkoa da kola mota jakin bat erabiltzea egoera guztietan. Es importante que en el encolado de las planchas de plástico, se emplee cola que reúna las caracterí­sticas adecuadas al trabajo; y por ello, no se puede aconsejar un tipo determinado de cola para todos los casos.

Materiala: Egurraren teknologia

Kolatu aurretik, garbitu eta leundu egin behar dugu plastikozko xaflaz estali behar dugun euskarria. Para su aplicación, limpiaremos y dejaremos liso el soporte que vamos a revestir de plancha de plástico.

Materiala: Egurraren teknologia

Lehenik, kola-eskualdi bat eman behar diogu euskarriari, eta, kola lehortzen denean, eskualdi bana eman behar diegu xaflari eta euskarriari. Daremos primero una mano de cola al soporte; y, cuando esté seco, daremos una mano a la plancha, y otra al soporte.

Materiala: Egurraren teknologia

Kontu handiz jarri behar dugu plastikozko xafla euskarriaren gainean; izan ere, behin gainazalek elkar ukitu eta gero, ia ezinezkoa da zuzentzea. La plancha de plástico se colocará sobre el soporte con mucho cuidado, ya que una vez hecho el contacto, es casi imposible corregirlo.

Materiala: Egurraren teknologia

Kolatu aurretik, euskarria eta xafla garbitu behar ditugu, eta, euskarriari edo xaflari kola eman eta gero, berehala itsatsi behar ditugu, blokea prentsan sartuz. Para su aplicación debemos limpiar el soporte y la plancha; y, cuando hayamos dado la cola al soporte o a la plancha, los uniremos inmediatamente, metiendo el bloque en la prensa.

Materiala: Egurraren teknologia

Behin puntzoia behin pasatu eta apaingarritarako aldea urratu eta gero, beste hiru edo bost aldiz pasatu behar dugu puntzoia, lehen aldian baino indar handiagoaz. Hartara, kristala bezala hausteko moduan dago xafla. Efectuada la primera pasada y rayada la parte decorativa, se darán unas 3 ó 5 pasadas más fuertes que la primera; después de lo cual, la plancha queda en disposición de ser ya quebrada como el cristal.

Materiala: Egurraren teknologia

xafla > plancha (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Iragazgaiztearen gainean estrusio bidezko poliestireno-aparrezko xafla zurrunak jarriz sortzen da. Xafla horiek gutxienez 4 cm-ko lodiera izango dute, zur-erdikako mekanizatua perimetro osoan eta estalkiko karelari edo paramentu bertikalei lotuta egongo dira "loroaren mokoaren" itxurako ebaketa eginez. Originado con la colocación, sobre la impermeabilización, de planchas rí­gidas de espuma de poliestireno extruido, con espesor mí­nimo de 4 cm, mecanizadas a media madera en todo su perí­metro y entestadas con el peto de cubierta o paramentos verticales en corte de "pico

Materiala: Eraikinaren estalkia

Iragazgaiztearen gainean estrusio bidezko poliestireno-aparrezko xafla zurrunak jarriz sortzen da. Xafla horiek gutxienez 4 cm-ko lodiera eta konpresioari dagokionez 5 kg/cm2-ko erresistentzia izango dute, zur-erdikako mekanizatua perimetro osoan eta estalkiko karelari edo paramentu bertikalei lotuta egongo dira "loro-mokoaren" itxurako ebaketa eginez. Originado con la colocación, sobre la impermeabiliza-ción, de planchas rí­gidas de espuma de poliestireno extruido, con espesor mí­nimo de 4 cm y resistencia compresión de 5 kg/cm2, mecanizadas a media madera en todo su perí­metro y entestadas con el peto de cubierta o paramen

Materiala: Eraikinaren estalkia

Xafla grekatuaren oinarria instalatuta dagoela oinarri hartuta, estalkiari ematen zaio hasiera estrusio bidezko EXP poliestireno-aparrezko xafla zurrunak (26 kg/m3) jarriz. Xafla horiek zur-erdikako mekanizatua dute perimetro osoan, konpresio bidezko 2 kg/cm2-ko erresistentziarekin (UNE 53310) eta eraikinaren kokapen-eremuaren azterlan Higrotermikoak definitutako ||Partiendo de la base de que el soporte de chapa grecada esté instalado, se inicia la cubierta con la colocación de las planchas rí­gidas de espuma de poliestireno extruido EXP de 26 kg/m3, mecanizadas a media madera en todo su perí­metro, con resistencia a compresión de 2 kg/cm2 (UNE 53310) y

Materiala: Eraikinaren estalkia

Zuntz-zementuzko xaflak hautsi edo pitzatzen direlako eta estalkian material isolatzailerik ez dagoelako gertatzen da. Consecuencia de la rotura o fisuración de las planchas de fibrocemento y la ausencia de material aislante en la cubierta.

Materiala: Eraikinaren estalkia

2
xafla > plancha (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Igoerak garrantzi handirik ez duen piezetarako erabiltzen da, adibidez janaurreko piezak, hostopil-xaflak eta abar egiteko. Izan ere, gainerako hostore-moten aldean honen igoera %40 inguru txikiagoa da. El uso estará destinado a piezas en las que la subida no tenga una gran importancia como puedan ser piezas de aperitivo, planchas de milhojas, ya que la subida pierde aproximadamente un 40 % con respecto a los demás tipos de hojaldre.

Materiala: Gozogintza

Pastelak egiteko eta xaflak egiteko prozedura bera erabiliko da, anoatan banatzeko diren xafla handien kasuan izan ezik, horietan muturrak eta ertzak zerra-labanaz berdinduko baitira, leundu ordez. Para elaborar los pasteles e incluso planchas se seguirá el mismo procedimiento salvo en los casos de planchas grandes que sean para racionar en los que los extremos y bordes se igualarán con cuchillo de sierra en vez de alisarlos.

Materiala: Gozogintza

Hostorearen beste zatia arrabolan bildu eta txaparen xaflan utziko dugu ertzak berdinduta; horiek zertxobait presionatuko ditugu, itsatsita gera dadin. Enrollamos la otra parte de hojaldre en el rodillo y lo dejamos caer sobre la plancha de la chapa igualando los bordes, presionamos estos ligeramente para que pegue.

Materiala: Gozogintza

Erabat gogortu aurretik, eman buelta beste paper edo plastiko baten gainean eta askatu lehenetik (hala ez bada egiten, xafla okertu egiten da). Antes de que endurezca del todo, dar la vuelta sobre otro papel o plástico y despegar del primero (de no hacerlo así­ la plancha se curva).

Materiala: Gozogintza

Hori hozten denean, papera askatuko dugu, eta profila xaflan txertatuta geratuko da. Cuando ésta haya enfriado, despegaremos el papel quedando el perfil incrustado en la plancha.

Materiala: Gozogintza

3
plantxa > plancha (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sukaldearen diseinuak establezimendu bakoitzean egiten den sukaldaritzako elaborazio motaren araberakoa izan behar du, baina oro har, ez da izango aurreko elaborazio-lanak egiteko eremurik edota oso txikia izango da; era berean, egosketa-eremuan janari motaren arabera behar den eta egokitu den ekipamendua egongo da soil-soilik (frijigailuak plantxak labeak etab.). El diseño de la cocina se adaptará al tipo de elaboraciones culinarias realizadas en cada establecimiento pero como norma general se puede decir que la zona destinada a operaciones preliminares será inexistente o de reducidas dimensiones y la zona de cocción contará únicamente con el equipamiento necesario y adecuado al tipo de comidas (freidoras planchas hornos etc.).

Materiala: Ostalaritza

Plantxak Planchas

Materiala: Ostalaritza

Zenbait sukaldaritza-teknika erabiltzeko mugak daude, esaterako: frijitzeko parrilan edo plantxan erretzeko, zenbait saltsa egiteko, etab. Existen limitaciones a la hora de elaborar ciertas técnicas culinarias como la fritura el emparrillado o asado a la plancha ciertas salsas etc.

Materiala: Ostalaritza

2 plantxa" target="_blank">plantxa" target="_blank">plantxa 2 planchas

Materiala: Ostalaritza

Plantxak/parrilak Planchas/parrillas

Materiala: Ostalaritza

Ekipamendu hauek soilik behar dira: egoki biltegiratzeko edo kontserbatzeko behar direnak (mahai hotzak edota ganbera positiboak edo negatiboak) eta gordetzekoak edo berroneratzekoak (mahai edo armairu beroak, maria bainuak, mikrouhin-labeak konbekzio- eta lurrun-labe mistoak, etab.). Dena den, beste ekipamendu osagarri batzuk ere ezar daitezke, hala nola plantxa edo grilla eta frijigailuak Los equipamientos se limitan a los adecuados para el almacenamiento o conservación (mesas frías o cámaras positivas y negativas), material de mantenimiento o regeneración (mesas o armarios calientes, baños María, microondas, hornos mixtos de convección-vapor, etc.), pudiéndose completar el equipamiento con una plancha o grill y freidoras

Materiala: Ostalaritza

Berotu plantxa parrila edo sautea. Calentar una plancha parrilla o sauté.

Materiala: Ostalaritza

Sukaldaritza-teknika jakin batzuk erabiliz elaborazioak egiteko, ordea, badira muga batzuk. Izan ere, gerta daiteke elikagaien kanpoaldeak kurruskari ez irautea. Esate baterako, frijiturak, kontserbatuz gero, beheratu egiten dira, eta albardatua hezetu egiten da; beraz, berroneratzean ez dira kurruskari geratzen. Hori bera gertatzen da parrilan edo plantxan egindako janariekin azala hezetu egiten delako. Saltsa batzuk ere ez dira egokiak gero berroneratzeko. Existen limitaciones a la hora de elaborar ciertas técnicas culinarias como la fritura el emparrillado o asado a la plancha ciertas salsas etc. Por ejemplo, la fritura no mantiene su exterior crujiente tras la regeneración, ya que el abatimiento y la conservación han humedecido el rebozado, lo mismo ocurre con las cocciones emparrilladas, pierden la corteza crujiente por humectación de la misma.

Materiala: Ostalaritza

Berotu plantxa parrila edo sautea. Calentar una plancha parrilla o sauté.

Materiala: Ostalaritza