bastidor Bilatu bastidor testuinguru gehiagotan

1
Txasis bat.
Txasis bat.
bastidore > bastidor (29 testuinguru)
eu testuak es testuak
Leiho-gorputz bakarra eratzen dute bi bastidoreek eta, ireki ahal izan daitezen eta beirak garbitu ahal izan daitezen, torlojuak erabiliz ahoka daitezke, edo, are hobeto, gontzak edo larakoak erabiliz. Hona ireki egin daitezkeen bi bastidoreko leihoaren ebakidura horizontala (ikusi 897. irudia). Estos bastidores, que forman un solo cuerpo de ventana, para hacerlos practicables y poder efectuar la limpieza de los cristales, pueden acoplarse mediante tornillos, y mejor aún, con bisagras o pasadores^ La figura 897 nos muestra el corte horizontal de una ventana con doble bastidor practicable.

Materiala: Egurraren teknologia

Oholtxo finkoko pertsiana. Bastidoreak eta hainbat oholtxok eratzen dute, eta oholtxoak makurtuta daude neurri batean edo bestean. Persiana de tablillas fijas, compuesta de un bastidor, con una serie de tablillas más o menos inclinadas.

Materiala: Egurraren teknologia

Bi tablexez osatutako panela da: tablex bat leuna da, eta bestea, zulatua, eta egurrezko bastidorea dago bien artean. Sabai izunak eraikitzeko erabiltzen da. Es un panel compuesto de dos táblex, uno liso y otro perforado, separados entre sí­ por un bastidor de madera¿ Se utiliza para la construcción de cielos rasos.

Materiala: Egurraren teknologia

Okerra bada, ez du bastidorerik; aitzitik, moldearen bidez okertzen dugu, eta dagokien forma ematen diegu eserlekuari eusten dioten langarei. En este segundo caso, no lleva bastidor; la curvatura se le da por medio de molde, y a las traviesas que lo reciben, se les da la forma correspondiente.

Materiala: Egurraren teknologia

Plastikozko xaflez estaltzen baditugu estalkiak, 5 mm-ko kontratxapatua erabili behar da oinarritzat bastidorearen gainean muntatu behar da kontratxapatua, edo, are hobeto, taula konglomeratua, egurraren jokoa eta izurdurak neutralizatzeko. a Si las tapas van recubiertas con laminados plásticos, requieren una base de contraplacado de 5 mm., montado sobre bastidor; o aún mejor, tableros conglomerados, que neutralicen los juegos y ondulaciones de la madera.

Materiala: Egurraren teknologia

Bastidorea erabiltzen da azala egiteko eta, lana garbiagoa eta txukunagoa izan dadin eta hezetasunaren ondoriozko orbanik sor ez dadin, plastikozko xaflaz estaltzen da bastidorearen goiko taula. Los sobres suelen hacerse de bastidor; y, para mayor limpieza y presentación, y con objeto de evitar las manchas debidas a la humedad, el tablero superior del bastidor se recubrirá con un laminado de plástico.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurraren buruak kentzeko, bastidorea doitu behar da lantzer egokia erabiliz. Para eliminar las testas de la madera, el ajuste del bastidor se hará mediante un bisel adecuado.

Materiala: Egurraren teknologia

Taula beteek nolanahiko akabera molduraduna akabera izan dezakete ertzetan. Beste taula motek (hala kontratxapatuek, nola estaliek), berriz, egurrezko bira-uhalak izan behar dituzte. Kolatutako zerrenda nahiko lodiak dira bira-uhalak, eta bastidoreen ertzak estaltzeko erabiltzen ditugu. Un tablero macizo admite en sus cantos cualquier terminación moldurada; todos los demás, tanto contraplacados como revestidos, necesitan unos cerquillos de madera, que consisten en unas tiras encoladas, de mayor o menor espesor, utilizadas para revestir o cubrir los cantos de los bastidores.

Materiala: Egurraren teknologia

Halaber, bastidoreaz edo parrilladuraz egin daiteke, goiko aldean kolatutako kontratxapatua erabiliz eta ertzak estrabe soilaz edo molduradun estrabe molduradunaz estaliz. También se puede hacer con bastidor o emparrillado, y un contraplacado encolado por la cara superior, recubriendo los cantos con un listón sencillo o moldurado.

Materiala: Egurraren teknologia

Taula betezkoa izan daiteke egurrezko eserlekua, edo bastidoreaz eratutakoa; bastidorea erabiltzen badugu, taula edo kontratxapatua sartzen dugu arteketan. El asiento de madera puede estar formado por un tablero macizo, o bien por un bastidor en cuyas ranuras se ha introducido un tablero o contraplacado.

Materiala: Egurraren teknologia

bastidore > bastidor (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontrol-txartel batzuk, sarrera/irteerako txartelak, txartel osagarriak eta elikadura-iturriak dituen bastidorea da oinarrian. Básicamente se compone de un bastidor con una serie de tarjetas de control, tarjetas de entradas/salidas, tarjetas auxiliares y fuentes de alimentación.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

PLCetan bezalaxe, elikadura-iturri bat, kontrol-txartel batzuk eta sarrera/irteerako txartel batzuk dituen bastidorea dugu hau ere. al igual que en los PLCs, se compone de un bastidor con una fuente de alimentación y con una serie de tarjetas de control y de entrada/salida.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

bastidore > bastidor (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Burdineria-piezak elikatzeko eta muntatzeko eragingailuak, euskailuak, muntaketarako bitarteko osagarriak, bastidoreen prentsak, zulagailua aurreratzeko gailuak, zurezko xaflak mozteko gailuak, xaflak garraiatzeko aginteak, kola-dosifikazioa, moldatze- eta euste-prentsetarako gailuak, kola emateko gailuak. Accionamientos de alimentación y de montaje para piezas de herraje, dispositivos de sujeción, medios auxiliares de montaje, prensas de bastidores, dispositivos de avance de taladrado, dispositivos para cortar chapas de madera, mandos

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Hasierako materiala Matrizeen bastidorea Material inicial , Bastidor de matrices

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Txandakako zerratze-makinetako arrabolen desplazamendua, zerra-trontzagailuetako eragingailuak, bastidore-prentsak, elikagailuak. Desplazamiento de rodillos en sierras alternativas, accionamientos en sierras tronzadoras, prensas de bastidor, dispositivos de alimentación.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Bastidorea Bastidor.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Barren tenkaketa tenkaketa-bankuetan gauzatzen da; tenkaketa-bankuak hauek eduki ohi ditu: sarrera-mahai bat, matrize-bastidore bat (tenkaketa-matrizea/k duena/dituena), irristailua eta irteera-armazoia, aurreko kapituluko 4. blokean ikus daitekeen bezala. El estirado de barras se realiza en un banco de estirado que consiste en una mesa de entrada, un bastidor de matrices (que contiene la/s matrices de estirado), la corredera y el armazón de salida, tal como se pudo observar en el bloque 4 del capí­tulo anterior.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Matrizearen bastidorea matrize bat baino gehiago edukitzeko diseinatzen da maiz, eta beraz, hainbat barra tenkatu daitezke aldi berean, dagozkien matrizeen bitartez. El bastidor de la matriz se diseña -frecuentemente- para contener más de una matriz, de manera que se puedan estirar simultáneamente varias barras a través de las respectivas matrices.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Bestelako kasuetan, eta eraikuntza mekanosoldatuetan ere bai, eskatutako zehaztasunak betetzen dituen altzairu gogortuzko eta arteztuzko gidari eratxikiak erabiltzen dira, bastidorean horretarako antolatutako arteketan muntatuak. Cuando no es así­, y también en construcciones mecano-soldadas, se utilizan guías postizas de acero -que cubra las especificaciones solicitadas- endurecido y rectificado, montadas en las ranuras dispuestas a tal efecto en el bastidor.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makina-erremintaren funtzionamendu orokorra egokia izateko oso garrantzitsuak dira bankadak bastidore ere deitzen zaie; euskarri-osagai adierazgarrienak dira. De vital importancia para el adecuado funcionamiento global de la máquina herramienta, las bancadas -también conocidas como bastidores- son los componentes de soporte más representativos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Matrizearen bastidorea matrize bat baino gehiago edukitzeko diseinatzen da maiz, eta beraz, hainbat barra tenkatu daitezke aldi berean, dagozkien matrizeen bitartez. El bastidor de la matriz se diseña -frecuentemente-para contener más de una matriz, de manera que se puedan estirar simultáneamente varias barras a través de las respectivas matrices.

Materiala: Mekanizazio bidezko Produkzioa