deformazio Bilatu deformazio testuinguru gehiagotan

1
deformazio > deformación (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mutur batean sartuta dagoen egurrezko pieza ardatzarekiko norabide normalean biratzen dugunean, aske dagoen muturrean palanka-besoarena egiten duen indarraren ondorioz, zuntz zuzenak kurba helikoidal bihurtzen dira. Hain zuzen ere, deformazio horren kontrako erresistentzia da bihurduraren aurkako erresistentzia (ikusi 1.103. irudia). Cuando una pieza de madera empotrada por un extremo sufre un giro normal a su eje, debido a una fuerza que obra con un brazo de palanca en su extremo libre, las fibras rectas se convierten en curvas helicoidales; y la resistencia opuesta a esta deformación se denomina torsión (fig. 1103).

Materiala: Egurraren teknologia

Hauek aurkakoak dira erresistentzia mota nagusiak, eta, hortaz, hauen araberakoak dira deformazioak eta arraildurak: estentsio edo trakzioa, zapalketa edo konpresioa, bihurdura, flexioa eta zuntzen labainketa edo urratze-esfortzua. Las principales formas de resistencia, de las cuales dependen las deformaciones y roturas son: extensión o tracción; aplastamiento o compresión; reviramiento o torsión; flexión; y deslizamiento de las fibras, o esfuerzo de desgarramiento.

Materiala: Egurraren teknologia

eta deformazio horren arrazoia nagusia da nola ateratzen ditugun piezak enborretatik; hau da, zer sistema edo bide erabiltzen dugun egurra zatitzeko. Y la causa primera de esta deformación es el modo con que han sido obtenidas las piezas del tronco, o sea, el sistema o manera de trocear la madera.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko pieza batek deformazioaren aurka egiten duen erresistentzia da. Mutur batean, finko dago pieza, eta bere ardatzarekiko bira normal bat egiten du, aske dagoen muturrean palanka-beso batek egiten duen indarraren ondorioz. Llámase torsión, la resistencia que opone a su deformación una pieza de madera, fija por un extremo, que sufre un giro normal a su eje, debido a una fuerza que obra con un brazo de palanca en su extremo libre.

Materiala: Egurraren teknologia

Luzetara, %0,3 uzkurtzen da; hau da, norabide horretan gertatzen den deformazioa ezdeusa da ia (ikusi 13.A irudia). Longitudinalmente experimenta un 0"3 % de contracción, por lo que la deformación en este sentido es prácticamente rí­ula (fig. 13-A).

Materiala: Egurraren teknologia

Doi-doi, erdiko herenean neurtu behar dira deformazio elastikoak, litekeena baita prismen muturretan tokiko eragin kaltegarriak sortzea, atxikidura-indarraren eta materialaren biguntasunaren ondorioz. Las deformaciones elásticas se medirán precisamente en el tercio medio, al objeto de eliminar las influencias perjudiciales de naturaleza local que pueden presentarse en los extremos de los prismas, como consecuencia de la fuerza de adherencia y de la blandura del material.

Materiala: Egurraren teknologia

Neke espezifikoa edo haustura-koefizientea kalkulatzeko, jo behar da karga jarri aurretik lauak diren ebakidurek lau jarraitu behar dutela deformazioaren ondoren, eta elastikotasun-modulua konstantea dela. La fatiga especí­fica o coeficiente de rotura, se calculará sobre la hipótesis de que las secciones planas antes de la carga, permanezcan planas después de la deformación, y de que el módulo de elasticidad permanezca constante.

Materiala: Egurraren teknologia

Ebakidura laukizuzeneko edo karratuko probeta erabiliz egin behar dira saiakuntzak, eta estanparen eraginaren pean jarri behar da probeta; estanpak egin behar du indar goitik behera eta zuntzen norabidearekiko norabide perpendikularrean. Deformazio elastikoak eragiteko beharrezko presioaren muga zehaztu behar da lehenik eta behin, eta, ondoren, behin betiko deformazioa eragiteko edo materiala suntsitzeko beharrezko presioarena. Se ejecutará sometiendo una probeta de sección rectangular o cuadrada a la acción de una estampa que obre de arriba hacia abajo, y en dirección perpendicular a la de las fibras, determinándose el lí­mite de presión de las deformaciones elásticas, y luego la presión necesaria para determinar una deformación permanente, o llegar a la destrucción del material.

Materiala: Egurraren teknologia

deformazio > deformación (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gehieneko deformazioa % 2ko isurpenagatik, 1 kg/cm2-ko balioarekin Deformación máxima por fluencia del 2% con valor de 1 kg/cm2

Materiala: Eraikinaren estalkia