laminado Bilatu laminado testuinguru gehiagotan

1
ijezketa > laminado (46 testuinguru)
eu testuak es testuak
1. BLOKEA. Ijezketa BLOQUE 1 Laminado

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Beroko konformazio-prozesu bat da, eta josturarik gabeko horma lodiak dituzten hodiak egiteko erabiltzen da, bereziki; horretarako aurkako bi arrabol erabiltzen direnez gero, ijezketa-prozesutzat hartzen da. Es un proceso de conformado en caliente, destinado especialmente a la elaboración de tubos con paredes gruesas sin costura empleando dos rodillos opuestos, por lo que se contempla como proceso de laminado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ijezketa laua edo zilindro liso bidezkoa (ikusi ditugu aurreko irudi batzuetan) plantxak, tirak eta lodiera baino zabalera handiagoa duten zeharkako sekzio angeluzuzeneko piezak ijezteko erabiltzen da nagusiki. El laminado plano o con cilindros lisos -que ya hemos visto en figuras anteriores- primordialmente se destina al laminado de planchas, tiras y piezas de sección transversal rectangular con un ancho mayor que el espesor.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ijezketa-eragiketa dirudien arren (egia esan erremintak antzekoak dira kontzeptu orokor gisa) desberdintasuna honetan datza: eragiketa horretan, materialaren tolestea konpresioa baino neurri handiagoan erabiltzen da. Aunque tiene la apariencia de una operación de laminado (realmente las herramientas son similares -como concepto general-), la diferencia es que aquí­ interviene más el doblado que la compresión del material.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Prentsa edo gabi batean pieza beroan konprimitu eta erdialdean zulo bat egin ondoren, pieza hori ijezketa-tren batera iristen da, eta hor, arrabol berezien (forma-arrabolen) laguntzarekin, piezak beharrezko profila hartzen du. Después de comprimir la pieza -en caliente- en una prensa o martinete, y practicar en el centro un agujero, ésta llega a un tren de laminado, en el que con ayuda de los rodillos especiales (de forma) la pieza adquiere el perfil necesario.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Kaxa-konbinazio bat erabiltzen da ijezketarako; horietako lehen bi kaxak bi arrabolekoak dira, eta azkena, berriz, hiru arrabolekoa. Para el laminado se usa una combinación de cajas, en la que las dos primeras son de dos rodillos y la última, de tres rodillos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Gutxi gorabehera 2 mm-ko lodiera duen xafla lortu ondoren, ijezketa modu "estratiformean" gauzatzen da, hau da, aldi berean hainbat xafla gainezarri sartzen dira trenean. Una vez obtenida la chapa de -aproximadamente- 2 mm de espesor, el laminado se realiza de modo "estratiforme", o sea, simultáneamente se introducen en el tren varias chapas sobrepuestas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Kasu horretan, kaxa bakarreko edo anitzeko ijezteko makina laukoitz itzulgarrien bitartez egiten da ijezketa. En este caso, el laminado se efectúa en laminadores cuarto reversibles, de una o varias cajas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ondoren, totxoak beste ijezketa batera bidaltzen dira, edo bestela, forja-lanetako lantegira, pieza forjatu handiak lortzeko. Los tochos se envían a un laminado posterior, o al taller de forja para obtener piezas grandes forjadas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ijezteko makina hirukoitzetan, lan-kaxak hiru arrabol ditu, horrelako makinetan ijezketa kontrako norabideetan gauzatzen da, eta arrabolen errotazio-noranzkoa egonkorra da. Los laminadores trí­o llevan en la caja de trabajo tres rodillos, en estas máquinas el laminado se realiza en direcciones opuestas siendo constante el sentido de rotación de los rodillos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea