sentido Bilatu sentido testuinguru gehiagotan

1
norabide > sentido (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gehieneko erresistentzia zuntzen norabidearekiko norabide normalean sortzen da, eta ebakiduraren aurkako erresistentzia du izena (ikusi 1.102.A irudia); gutxienekoa, berriz, zuntzen norabidearekiko norabide paraleloan sortzen da, eta urraduraren aurkako erresistentzia du izena (ikusi 1.102.B irudia). La resistencia es máxima en el sentido normal a las fibras, llamada cortadura (fig. 1102-A); y es mí­nima en el sentido paralelo a las fibras, llamada desgarramiento (fig. 1102-B).

Materiala: Egurraren teknologia

Kalkulua baliagarria izango bada eta ziur egongo bagara behar bezain zehatza dela, ezinbestekoa da kontuan hartzea, lehenik eta behin, zer norabidetan sortzen den piezak jasan behar duen karga (konpresioa, trakzioa, etab.); izan ere, oso ondorio txarrak izan ditzake akatsik egiteak piezek egiten duten esfortzu mota zehazten. Para que el. cálculo sea útil y ofrezca las necesarias garantías de exactitud, es indispensable darse cuenta primero del sentido de la carga (compresión, tracción, etc.) que deberá soportar la pieza, ya que todo error sobre la clase de esfuerzo que realiza una pieza, podría tener fatales resultados.

Materiala: Egurraren teknologia

Habearen erresistentziarik handiena lortzen dugu norabide normalean bermatzen dugunean muturretan, ebakidura laukizuzena duenean, aipatutako proportzioa duenean eta ertzez jartzen dugunean, zuntzak norabide bertikalean daudela; erresistentzia 100ekoa dela esaten dugu orduan (ikusi 1.101.A irudia). Si se coloca v. gr. una viga normalmente apoyada en sus extremos, con una sección rectangular en la proporción de 7 es a 5, y la disponemos de canto con las fibras en sentido vertical, se obtiene la máxima resistencia, que calculamos igual a 100 (fig. 1101-A).

Materiala: Egurraren teknologia

Norabide horretan, bihotza ebakiduraren erdian duen egurrak egiten du erresistentzia gehien (ikusi 1.097.B irudia), eta hazkunde-eraztunak bertikalean dituenak egiten du gutxien (ikusi 1.097.C irudia). En este sentido, la que ofrece mayor resistencia, es la que tiene el corazón en el centro de la sección (fig. 1097-B); y la que ofrece menor resistencia, es la que tiene los anillos anuales verticales (fig. 1097-C).

Materiala: Egurraren teknologia

Ardatzaren norabide berean sortzen bada trakzioa, ezpalak askatzen dira egurrezko pieza hautsi egiten denean. Zuntzen norabidearekiko norabide normalean sortzen bada, berriz, hazkunde-eraztunekiko kurba zentrokideak sortzen dira egurrezko pieza hautsi egiten denean, edo muin-erradioen norabideari jarraikitzen zaizkie hausturak. La tracción en sentido del eje produce fracturas astillosas; y la tracción normal a las fibras, produce fracturas curvas concéntricas a los anillos de crecimiento, o siguiendo los radios medulares.

Materiala: Egurraren teknologia

Bi norabidetan zapaldu dezakete indarrek egurra: Dicho aplastamiento puede realizarse en dos sentidos:

Materiala: Egurraren teknologia

Flauta-aho konbinatuaren erako lotura (ikusi 415. irudia). Piezaren erdi batean, flauta-ahoa norabide batean dago, eta, beste erdian, kontrakoan. Empalme a pico de flauta combinado (figura 415). En una mitad de la pieza, el pico de flauta está en un sentido; y en la otra mitad, en sentido contrario.

Materiala: Egurraren teknologia

Taulotako txirbil lau eta meheetako egurrezko zuntzak norabide guztietan gurutzatzen dira, bai kanpoaldean, bai barnealdean. Las fibras de madera en las virutas planas y delgadas de dichos tableros, se cruzan en todos sentidos, tanto en la superficie como en el interior.

Materiala: Egurraren teknologia

Erradioen norabidean moztutako piezak elastikoagoak dira tangentearen norabidean zerratzen ditugunak baino. a Las piezas cortadas en sentido radial son más elásticas que las aserradas tangencialmente.

Materiala: Egurraren teknologia

Bada beste txantiloi mota bat: garapen-txantiloia. Oro har, bi kurbako piezak markatzeko erabiltzen da, eta aurrez okertuta dauden gainazalen gainean jartzen dugu, kontrako norabidean okertzeko. Existe también otra clase de plantillas: plantillas de desarrollo (generalmente para piezas de doble curvatura), que se aplican sobre superficies curvadas de antemano, para- que adquieran otra curva en sentido contrario.

Materiala: Egurraren teknologia

norabide > sentido (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ile-ezardura ILE-ERRO: Pentsatzen dut lehengo bera erabili nahiko zuela, baina ez dakit hura ala hau den zuzena autorearentzat. Nolanahi, nik ez diot tankerarik hartzen ez batari ez besteari. PD. Euskaltermen, ile-lerro = implantación (Termino gomednatua; ile-apainekta alorrekoa). OK, baina definizioa ere badakar: "Iledun zonaren muga" Alegia, aurreko kapituluren batean sorgune esaten zion huraxe bera da. Beraz, hemengo implantación honekin ez du zerikusirik eta beste zerbait erabili behar da. Nire proposamena: errodura? ezardura? Aldatu egin dut.naturala zeiharra da eta eredu zirkularrari jarraitzen dio, normalean eskuinerantz, erlojuaren orratzen norabidean, baina badaude ezkerreranzko norabidean dauden kasuak ere. La implantación natural es oblicua y sigue un modelo circular, normalmente hacia la derecha en sentido de las agujas del reloj, aunque tanbién pueden encontrarse casos en los que sea hacia la izquierda.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Orrazkera eta, hala badagokio, ile-mozketa ere bai, ile-ezarduraren norabidearen araberakoa izango dira. El peinado y , en su caso, el corte dependerán del sentido de implantación de los cabellos.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

Ile-ezarduraren norabidean orrazten badugu, emaitza ona izango dugu eta denbora luzeagoan mantenduko da orrazkera. Si peinamos enel sentido de la implantación del cabello, se obtendrá un buen resultado y se mantendrá durante más tiempo el peinado.

Materiala: Ile-apainketa. Zuzendaritza tekniko

2
zentzumen > sentido (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
hainbat zeinuren bidez gauzatzen da, baita zentzumenek hautemandako irudiekin keinuekin edo gorputzaren mugimenduekin ere. que se lleva a cabo a través de signos diversos, imágenes captadas por los sentidos gestos o los movimientos corporales.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Irudiek hainbat mezu komunikatzen dizkigute, zeinak entzumenaren, ikusmenaren eta bestelako zentzumenen bidez hautematen baititugu. Las imágenes nos comunican una diversa cantidad de mensajes que son percibidos a través de nuestros sentidos sonoros, visuales, etcétera.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Era berean, garrantzitsua da nabarmentzea pertsona horiek bereziki sentikorrak izaten direla, eta beste zentzumen batzuk fintzen dituztela elkarreragiteko eta komunikatzeko. Es importante también señalar que estas personas, especialmente sensibles, suelen agudizar otros sentidos para interactuar y comunicarse.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak