zurruntasun Bilatu zurruntasun testuinguru gehiagotan

1
zurruntasun > rigidez (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Profil uniformeen irtenguneak edo sarguneak dira moldurak, eta lanen kanpoko itxura hobetzeko erabiltzen ditugu, diseinuaren uniformetasuna eta zurruntasuna txikiagotzen baitute. Llámanse molduras los salientes o entrantes de perfiles uniformes que se emplean para mejorar el aspecto exterior de los trabajos, disminuyendo la uniformidad y rigidez de sus lineas.

Materiala: Egurraren teknologia

baina, prismaren ebakiduraren arabera, estrabea ertzez jartzeaz gain, hau ere egin dezakegu haren zurruntasuna indartzeko: zurezko zuntzak jarrera arrazionalean jartzea. Pero, según sea la sección del prisma, además de ponerlo de canto, se puede reforzar su rigidez con una racional colocación de sus fibras leñosas.

Materiala: Egurraren teknologia

Zuntzen eta zelula-hodien elkarketak zurezko balak eratzen ditu, baita ehuna ere (ikusi 3. irudia). Zahartzen direnean, zelulak zurtu egiten dira, eta ligninak inpregnatzen ditu: nabarmenki gogortzen da lignina, egur ezin hobea eratzen du, eta behar duten zurruntasuna ematen die zuhaitzei. La unión de las fibras con los vasos celulares forma los haces leñosos, y el tejido (figura 3). Cuando envejece la célula, se lignifiea y se impregna de lignina, materia que se endurece considerablemente; forma la madera perfecta, y confiere al árbol la necesaria rigidez.

Materiala: Egurraren teknologia