poliestireno expandido Bilatu poliestireno expandido testuinguru gehiagotan

1
poliestireno hedatu > poliestireno expandido (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estalkiko karela aldaketa termikoetatik eta sortutako bultzadatik babesteko, hobe da karelaren eta malden artean banda bat ezartzea, poliestireno hedatuzkoa edo estrusio bidezkoa, 20-24 kg/m3-ko proportzioan. Como medida de protección al peto de cubierta contra los cambios térmicos y el empuje que se origina contra el mismo, es aconsejable colocar una banda intermedia entre el peto y las pendientes de poliestireno expandido o extruido de 20-24 kg/m3.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Zenbaitetan zementuzko morteroak erabiltzen dira, poliestireno hedatuzko aleek edo perlita-aleek arinduta, 7-8 cm-ko batez besteko lodierarekin, gehienez. En algunas ocasiones se utilizan morteros de cemento aligerados con gránulos de poliestireno expandido o Perlita, con espesor medio de 7-8 cm, como máximo.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estalkiko karela aldaketa termikoetatik eta sortutako bultzadatik babesteko, hobe da karelaren eta malden artean banda bat ezartzea, poliestireno hedatuzkoa edo estrusio bidezkoa, 20-24 kg/m3-ko proportzioan. Como medida de protección al peto de cubierta contra los cambios térmicos y el empuje que se origina contra el mismo, es aconsejable colocar una banda intermedia entre el peto y las pendientes, de poliestireno expandido o extruido de 20-24 kg/m3.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Poliestireno hedatua Poliestireno expandido

Materiala: Eraikinaren estalkia

Bi soluzio gauza daitezke estalkiaren estankotasuna berreskuratzeko: batetik, zuntz-zementuzko gainazala berdintzea, hidrofugatu gabeko 12 mm-ko lodierako taula hidrofugo batekin, mekanikoki ainguratua. Bestela, uhindura zementu-morteroz bete daiteke, poliestireno hedatuzko agregakinez nahastua, eta jarraian 5.28 irudian jasotako lan-prozesuari jarraitu. Se pueden apuntar dos soluciones posibles para recuperar la estanquidad de la cubierta, la primera de ellas consiste en la regularización de la superficie del fibrocemento con un tablero, hidrófugo no hidrofugado, de 12 mm de espesor anclado mecánicamente o un relleno de la ondulación de mortero de cemento con árido de poliestireno expandido, para posteriormente realizar el proceso de

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estaliko karela aldaketa termikoetatik eta sortutako bultzadatik babesteko, hobe da karelaren eta malden artean banda bat ezartzea, poliestireno hedatuzkoa edo estrusio bidezkoa, 20-24 kg/m3-ko proportzioan. Como medida de protección al peto de cubierta contra los cambios térmicos y el empuje que se origina contra el mismo, es aconsejable colocar una banda intermedia, entre el peto y las pendientes, de poliestireno expandido o extruido de 20-24 kg/m3.

Materiala: Eraikinaren estalkia