poliuretano Bilatu poliuretano testuinguru gehiagotan

1
poliuretano > poliuretano (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Atrakatze mota hori posible ez bada, iragazgaizte-xafla paramentu bertikalari itsasten zaio hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz, eta, jarraian, plastikozko edo aluminiozko "Z" formako profil bat ainguratzen da mekanikoki, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatuz silikona azidoz edo aire libreko poliuretanoz. Si no es posible este atraque, se adhiere la lámina de impermeabilización al paramento vertical con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, para posteriormente anclar mecánicamente un perfil de plástico o aluminio en forma de "Z" con sellado de silicona ácida o poliuretano de intemperie en el contacto con el

Materiala: Eraikinaren estalkia

0,50 m-ko banda hori ezartzeko, hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz itsasten da, ertza paletin beroaz errematatuz, eta, jarraian, aluminiozko edo plastikozko "Z" formako profila mekanikoki ainguratuz. Amaitzeko, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatzen da, silikona azidozko lokarri batez edo aire hotzeko poliuretanoz, horretarako esku-makina erabiliz. La instalación de la citada banda de 0,50 m se consigue adhiriéndola con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano rematando el borde con paletí­n caliente y posteriormente anclando mecánicamente un perfil de aluminio o plástico en forma de "Z", sellando el encuentro con el paramento vertical mediante cordón de

Materiala: Eraikinaren estalkia

0,50 m-ko banda hori ezartzeko, hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz itsasten da, ertza paletin beroaz errematatuz, eta, jarraian, aluminiozko edo plastikozko "Z" formako profila mekanikoki ainguratuz. Amaitzeko, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatzen da, silikona azidozko lokarri batez edo aire hotzeko poliuretanoz, horretarako esku-makina erabiliz. La instalación de la citada banda de 0,50 m se consigue adhiriéndola con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, rematando el borde con paletí­n caliente y posteriormente anclando mecánicamente un perfil de aluminio o plástico en forma de "Z", sellando el encuentro con el paramento vertical mediante cordón de

Materiala: Eraikinaren estalkia

Estaliko gainazalaren zoladurak osatua: pieza zeramikoak edo hidraulikoak dira, 3-4 cm-ko gutxieneko lodierako Portland zementuzko morteroaren geruza baten gainean asentatuak, dilatazio-junturak errespetatuz indarreko EOA araua betez, eta juntura horiek estrusio bidezko polietilenozko obturadoreaz eta aire libreko poliuretanozko masillaz zigilatuta. Formada por el solado de la superficie de cubierta con piezas cerámicas o hidráulicas, asentadas sobre capa de mortero de cemento Portland de 3-4 cm de espesor mí­nimo, respetando las juntas de dilatación cumpliendo la NBE vigente, sellando éstas con obturador de polietileno extrusionado y masilla de poliuretano de intemperie.

Materiala: Eraikinaren estalkia

0,50 m-ko banda hori ezartzeko, hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen beroaz itsasten da, ertza paletin beroaz errematatuz, eta, jarraian, aluminiozko edo plastikozko "Z" formako profila mekanikoki ainguratuz. Amaitzeko, paramentu bertikalarekiko kontaktua zigilatzen da, silikona azidozko lokarri batez edo aire hotzeko poliuretanoz, horretarako esku-makina erabiliz. La instalación de la citada banda de 0,50 m se consigue adhiriéndola con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano, rematando el borde con paletí­n caliente y posteriormente anclar mecánicamente un perfil de aluminio o plástico en forma de "Z", sellando el encuentro con el paramento vertical mediante cordón de

Materiala: Eraikinaren estalkia

babesa esaten zaio (5): 4 kg/m2-ko polimero-betunezko xafla bat da, 140 g/m2-ko poliester-feltroz armatua (FP). Kanpoaldea koloreko aletxo mineralez eginda dago, poliuretanozko erretxinarekin, eta aurrealdeari asfalto-itsasgarriz eta beroaz itsasten zaio edo gainjartzeetan ainguratzen da mekanikoki, elkarren gainean jarrita 5-10 cm-tan. denominada protección (5), está formada por una lámina de betún polimérico de 4 kg/m2 con armadura de fieltro de poliéster de 140 g/m2 (FP), con textura en su cara exterior de gránulos minerales en color con resina de poliuretano, adherida a la anterior con adhesivo asfáltico y calor o anclada mecánicamente en los

Materiala: Eraikinaren estalkia

f.1) Asfaltozko plaka batzuk jartzen dira: 1 x 0,34 m-ko zenbait pieza dira, oxiasfalto katalitikozko bost azpigeruzaz osatuak eta 125 g/m2-ko beira-zuntzez armatuak. Kanpo-testura ale mineralezkoa da, eta ale horiek koloreztatuta daude aire libreko poliuretanozko erretxinaz, euskarria den taula fenolikoa aldez aurretik inprimatuta hotzeko polimero-emultsioko bi geruza emanez 0,70 kg/m2 (bertan asfaltozko plakak ainguratzen dira, beroaz). Plakak elkarr f.1) Colocación de placas asfálticas, definidas por una serie de piezas de 1 x 0,34 m, compuestas por cinco subcapas de oxiasfalto catalí­tico armadas con fibra de vidrio de 125 g/m2 y con textura exterior de gránulos minerales, coloreados con resina de poliuretano de intemperie, previa imprimación del soporte tablero fenólico con dos manos de

Materiala: Eraikinaren estalkia

Poliuretanozko zigilaketa Sellado poliuretano

Materiala: Eraikinaren estalkia

d) Aluminiozko edo PVCzko "Z" profila duen autobabestutako xafla mekanikoki ainguratzen da estalkiko karelean altzairuzko spitarekin, eta jarraian laneko juntura zigilatzen da osagai bakarreko poliuretanozko masillaz. d) Anclaje mecánico de la lámina autoprotegida con un perfil "Z" de aluminio o PVC anclado al peto de cubierta con spit de acero y posterior sellado de la junta de trabajo con masilla de poliuretano monocomponente.

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) Dilatazio-junturaren ezpainak base disolbatzaileko osagai bakarreko poliuretano likidoz inprimatzen dira (0,15 kg/ml), eta lurruntzen uzten da ondorengo lan-faseari ekin aurretik. b) Imprimación de los labios de la junta de dilatación con un poliuretano lí­quido monocomponente en base disolvente a razón de 0,15 kg/ml, dejando evaporar para efectuar la siguiente fase de trabajo.

Materiala: Eraikinaren estalkia