moldura Bilatu moldura testuinguru gehiagotan

1
moldura > moldura (44 testuinguru)
eu testuak es testuak
Garai batean, estrabeak, moldurak, akoplamenduak... iltzatzeko erabiltzen zuten prozedura hau. Era el procedimiento que se utilizaba para el clavado de listones, molduras, acoplamientos, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Askotariko profilak izan ditzakete moldurek. Muntaia, berriz, topeka egiten dugu, pita bidez, edo 45 graduko alde bat erabiliz. Las molduras pueden tener muy variado perfil; la ensambladura se hace a tope, con boquilla, o con una cara a inglete.

Materiala: Egurraren teknologia

Bozel-laurdenaren alderantzizko moldura da (ikusi 578. irudia). Esta moldura es inversa al cuarto bocel (fig. 578).

Materiala: Egurraren teknologia

Kordoi ahurraren berdina da, baina moldura txikia da. Es una moldura igual al caveto, pero de pequeñas dimensiones.

Materiala: Egurraren teknologia

Profil uniformeen irtenguneak edo sarguneak dira moldurak, eta lanen kanpoko itxura hobetzeko erabiltzen ditugu, diseinuaren uniformetasuna eta zurruntasuna txikiagotzen baitute. Llámanse molduras los salientes o entrantes de perfiles uniformes que se emplean para mejorar el aspecto exterior de los trabajos, disminuyendo la uniformidad y rigidez de sus lineas.

Materiala: Egurraren teknologia

Zuzen batez eta kurba batez edo bi kurbaz eratutako moldurak lotzeko, baina, ezin dugu aplikatu arau hori, pieza kurbatua dela eta. Para la unión de molduras compuestas de una recta con una curva, o de dos curvas, no se puede seguir la regla de la bisectriz del ángulo, a causa de la pieza curvada.

Materiala: Egurraren teknologia

eta molduraz apaintzen ditugu. La unión queda decorada con una moldura.

Materiala: Egurraren teknologia

B) muntaia jana eta zeharkako mihiduna, moldurak elkargunea ezkutatzeko. B) Es un ensamble con rebajo y lengüeta al sesgo, en que la moldura disimula la unión.

Materiala: Egurraren teknologia

Kontuan izan beharra dago giltzaren zabalera eta piezarena ezin direla izan berdinak, arkuaren barnean lotura agerian ez egoteko; moldura, jangune edo erretenen bat egin behar da. Adviértase que la llave no tiene el mismo ancho que la pieza, para evitar que se vea la unión en el interior del arco, sí­ se tiene que efectuar alguna moldura, rebajo, canal, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Molduraren arabera, atzera eraman behar da ziria. Se ha retrocedido la espiga por razón de la moldura.

Materiala: Egurraren teknologia

moldura > moldura (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
eta moldurez apainduta egoten dira estilo erromanikoaren arkitekturan, animalien edo landareen irudiak jartzen zituzten apaingarri. Suelen estar decorados con molduras -en la arquitectura románica solían estar decorados con motivos animales o vegetales-.

Materiala: Igeltserotza

ainguraketak, iragazgaizteak, isolamenduak kokatzea, moldurak zaharberritzea, material bereziak ipintzea, etab. anclajes, impermeabilizaciones, colocación de aislamientos, restauración de molduras, colocación de materiales especiales,etc.

Materiala: Proiektuak