solado Bilatu solado testuinguru gehiagotan

1
zola > solado (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egurrezko zoladurak edo zolak dira lurraren estaldura osatzen duten piezen multzoa. Llámase pavimento o solado de madera, al conjunto de piezas que forman el revestimiento de un piso.

Materiala: Egurraren teknologia

Oholtza osatzen duten egurrezko piezak ez daude inolaz ere ahokatuta. Aitzitik, asfaltoari itsatsi bakarrik egiten ditugu, lauzazko zolak jartzeko bezala. Las piezas de madera que forman el entarimado, no llevan ningún acoplamiento, ya que simplemente van pegadas sobre el asfalto, al igual que se haría para solado de baldosas.

Materiala: Egurraren teknologia

Hobe da taula estuak erabiltzea, egurra gutxiago uzkurtzeko eta zolak itxura hobea izateko. El empleo de tablones estrechos es más ventajoso para reducir la contracción de la madera y para la mejor presentación del solado.

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezko ildokiak edo harriak dira egurrezko pieza prismatikoak, eta zolak egiteko erabiltzen ditugu. Lau angeluko ebakidura, ebakidura laukizuzena, ebakidura triangeluarra... izan dezakete piezek, eta 10 eta 15 cm arteko garaiera izaten dute. Llámanse entarugados o adoquinados de madera, los solados compuestos por piezas prismáticas de madera, de sección euadrangular, rectangular, triangular, etc., y de 10 a 15 cm. de altura.

Materiala: Egurraren teknologia

Piezak nola banatzen ditugun, zer forma duten eta zer egur mota erabiltzen dugun, hiru zola mota bereizten ditugu: oholtza, tronadura eta ildokiak. Según la distribución, forma y clase de madera que se emplee, los solados se pueden dividir en tres clases: Entarimados, Entablonados y Entarugados.

Materiala: Egurraren teknologia

zoladura > solado (40 testuinguru)
eu testuak es testuak
Xafla-lanak eta zoladurak Enchapados y solados

Materiala: Igeltserotza

Azken urteotan, zoladuretan erabiltzeko zenbait material berri merkaturatu dituzte; material horiek zabaldu egiten dira bustitzen direnean, eta ez diete junturei ixten uzten. Juntura hedagarriak dira. Existen materiales, de reciente creación, que se colocan a la hora de realizar los solados, que se expanden al humedecerse, impidiendo que se cierren lo que serán la juntas, se llaman juntas expansivas.

Materiala: Igeltserotza

Hormetako xafla-lana amaituta dugunean, etxebizitzan edo, kasu honetan bezala, sukaldean eta bainugelan zoladura ipintzeari ekingo diogu. Una vez enchapadas las paredes se procederá al solado de las viviendas o, como detallamos a continuación, de cocina y baños.

Materiala: Igeltserotza

74. irudiko sekuentzian, xaflatu gabeko gelan zoladura jartzeko prozesua ikusten da, eta azaldu berri ditugun jarraibideak betetzen ari dira. En la secuencia Fig. 74 se ve el proceso de solado de una habitación sin enchapar, siguiendo el proceso arriba detallado.

Materiala: Igeltserotza

Logelan, sukaldean edo bainugelan zoladura ondo botata badago, baldosak behar bezala sartuko dira lehen ilarako lauzen azpitik (25. irudia). Si la solera esta echada de forma adecuada el solado de la habitación, cocina o baño, se podrá realizar metiendo la baldosa por debajo de los azulejos de la primera fila (Fig. 25).

Materiala: Igeltserotza

Irudian ikusten denez, junturak ez datoz guztiz bat, eta badirudi zoladura ez dagoela orekatuta. En la ilustración vemos cómo no confrontan bien las juntas dando una sensación de poco equilibrio al resultado del solado.

Materiala: Igeltserotza

Teknika horixe erabiltzen da zoladurari dagoen-dagoenean eutsi nahi diogunean, edo baldosak lauzak baino lehenago jarri behar ditugunean. Esta técnica se suele emplear cuando se desean conservar los solados, o es necesario colocar las baldosas antes que los azulejos.

Materiala: Igeltserotza

Paleta erabiliz edo aldez aurretik morterozko zoladura eginez jar ditzakegu. Pudiendo ejecutar su colocación a punta de paleta o realizando previamente un solado de mortero.

Materiala: Igeltserotza

Lauzak kartaboiz jartzea, xehetasunak eta zoladurak A cartabón, detalles y solados

Materiala: Igeltserotza

babes astuna esaten zaio (6). Pieza zeramiko edo hidraulikoen zoladura, aldez aurretik aipatutako Portland zementuzko morteroaren gainean asentatua. Dilatazio-junturak zigilatu egiten dira, estrusio bidezko polietilenozko obturadoreaz eta aire libreko polietireno-masillaz. denominada protección pesada (6), compuesta por un solado de piezas cerámicas o hidráulicas asentadas sobre el mortero de cemento Portland citado anteriormente, sellando las juntas de dilatación con obturador de polietileno extrusionado y masilla de poliuretano de intemperie.

Materiala: Eraikinaren estalkia