agujero Bilatu agujero testuinguru gehiagotan

1
zulo > agujero (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Perpendikularrean sartu behar ditugu larakoak, oholaren lodieraren bi heren arte, eta zuloek burutik pixka bat aldenduta gelditu behar dute. Las clavijas deben penetrar perpendicularmente hasta los dos tercios del espesor de la tabla, y los agujeros deben quedar algo retirados de la testa.

Materiala: Egurraren teknologia

Harrek egiten dituzten zuloek pipia sorrarazten dute, eta nahiko sakonean sartzen da eta nahiko hedatzen da pipia (ikusi 86. irudia). Los agujeros abiertos por los gusanos dan origen a la carcoma, más a menos profunda y extendida, qué se encuentra en las maderas (fig. 86).

Materiala: Egurraren teknologia

Egurrezkoak izan daitezke mailagainak, eta torlojuz lot daitezke; angelu-burdinan egiten ditugun hainbat zulotan sartzen ditugu torlojuak. Estas son de madera, y se fijan con tornillos que pasan por los agujeros hechos en el hierro ángulo.

Materiala: Egurraren teknologia

Bi pieza edo gehiago lotu behar baditugu zankabea behar bezain luzea izateko, zur-erdika lotu behar ditugu. Ondoren, zuloa egin behar dugu pieza bakoitzaren buruan, eta burdina sartu behar dugu zuloan; burdinak hariztatuta egon behar du bi muturretan, eta torlojuz estutu behar dugu torlojuak sartzeko, bi hozka egin behar ditugu, eta hozkak estali egin behar ditugu gero. Azkenik, lotura indartu behar dugu, torl Si para lograr el largo de la zanca hay que empalmar dos o más piezas, el empalme se hace a media madera; luego se abre en la testa de cada pieza un agujero, en el que se introducirá un hierro roscado en sus dos extremos y apretado con tuercas, entradas por dos entalladuras que luego se tapan; por último, se refuerza el

Materiala: Egurraren teknologia

Arteka edo ahoak egiteko, hainbat zulo egin behar ditugu, arbastatzeko, eta zerroteaz eta trintxaz akabatu behar ditugu zuloak, edo fresatzeko eskuko makina erabiliz. Para practicar dichas ranuras, se harán una serie de agujeros para el desbaste, y se terminarán con el serrucho y formón, o también utilizando la máquina de fresar portátil.

Materiala: Egurraren teknologia

b) Habeak burdinazkoak badira, berriz, torlojuen bidez lotu behar ditugu arrastelak eta, aurrez, zuloa egin behar dugu habeetan (ikusi 988.A irudia). b) Si el piso tiene vigas de hierro, se sujetarán los ristreles mediante tornillos, previo un agujero en la viga (fig. 988-A).

Materiala: Egurraren teknologia

Gainera, erretena egin behar dugu jangunean, orriaren eta markoaren artean sartzen den ura husteko; erretenak sakonagoa izan behar du erdialdean, eta kanpora ematen duen zuloa izaten du bertan (ikusi 770. irudia). Dicho rebajo lleva además una canal (con mayor profundidad en el centro, donde hay un agujero que da al exterior), para la salida del agua que hubiese podido entrar entre el batiente y el marco (fig. 770).

Materiala: Egurraren teknologia

zulo > agujero (32 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kakoek txerri-buztanaren itxurakoakizan behar dute (471. irudia) eta eskoren zuloetan sartuko dira, langilea lurretik iristen den altuera handieneean. Los ganchos serán de tipo "rabo de cochinillo" (fig. 471) y serán alojados en los agujeros de los puntales a la mayor altura que llegue el operario apoyado desde el suelo.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zementu-esneak likido samar egon behar du, baldosetako junturetatik hobeto iragazteko. Esnea baldosetan bota (1. irudia), eta junturetatik ondo iragazten utzi behar diogu. Juntura batzuk behar bezala bete ez direla ikusten badugu, horietara bideratuko dugu esne-putzua (2. irudia), kristal-garbigailuarekin bultzatuz (3. irudia); hartara, kola-mortero gutxi zegoelako baldosen azpian sortutako zuloak ere zementuz beteta geratuko dira (4. irudia) Con el fin de facilitar el filtrado de la lechada por entre las juntas de las baldosas es conveniente que la lechada esté bastante lí­quida, arrojándola sobre las baldosas (Fig. 1), dejando que se cuele bien por las juntas, desplazando el charco de lechada hacia las juntas que no se hayan rellenado (Fig. 2), empujándolo con un limpia cristales (Fig. 3) hasta conseguir que los agujeros que pudiesen haber quedado por la escasez de mortero

Materiala: Igeltserotza

Horretarako, hutsune bikoitzeko adreiluaren tutu bat (bi zulo paralelo) zatitu egingo dugu (3. irudia). Para ello se partirá un canuto -dos agujeros paralelos- del ladrillo hueco doble (Fig. 3).

Materiala: Igeltserotza

Teila bakoitzak iltzatzeko zulo bat edo bi ditu, eta, teilak jartzean, zulo horiek arrastelekin bat datozela zaindu behar dugu, horietatik iltzatuko baita teila. Cada teja tiene uno o dos agujeros perforables colocados de manera que coincidan con los rastreles, por donde se puede clavar la teja.

Materiala: Igeltserotza

Teilatuko zoruan, puntapax edo torlojuz iltzatu behar da ondulinea, eta puntapax edo torloju horiek akabera izaten dute buruan, zulotik urik ez iragazteko. Ainguraleku horiek teilatuaren tapakiarekin bat datorren xaflaren aldean jarri behar ditugu; Se clava al firme del tejado con unas puntas o tornillos que tienen en su cabeza un remate para impedir que se filtre el agua por el agujero, estos anclajes han de colocarse en la parte de la placa que corresponde con la tapa del tejado.

Materiala: Igeltserotza

Teilatu-gailurreko masari uretan bustitako arrabotaz akabera nola ematen zaion, masa uniforme eta zulorik gabe utzita. Detalle de cómo se remata la masa del caballete con un cepillo untado en agua, dando un aspecto uniforme y sin agujeros en la masa.

Materiala: Igeltserotza

Bi adibideotan adreiluak gaizki erdiratuta daude karga-habeko pletinaren gainean. Lehenengo adibidean, adreilua okertuta geratu da, eta, bigarrenean, berriz, alde batetik bestetik baino kanporago geratu da, eta adreiluaren zuloak ere bistan geratu dira. Dos maneras de promediar mal los ladrillos sobre la pletina de un cargadero, ya que en el primer caso queda torcido y en el segundo asoma más por un lado que por otro, llegándose a ver los agujeros de los ladrillos.

Materiala: Igeltserotza

Blokeen goiko aldean zuloak estuagoak izaten dira kasu batzuetan, erabat itxiak izaten dira; masa-lerroa, beraz, blokeen gainaldetik zabaldu behar dugu, eta haren gainean jarri hurrengo ilarako blokeak (1. eta 2. irudiak). Vienen fabricados de manera que en la parte superior los agujeros se estrechan -llegando en ocasiones a cegarse-, con el fin de facilitar el echado de los cordones de masa sobre esta parte, donde se asentarán los bloques de la hilada superior (Fig. 1 y 2).

Materiala: Igeltserotza

Hodirako zuloa Agujero para tubo

Materiala: Igeltserotza

Gangaxkan zuloa egin dute, espartzu bustiaren muturretako bat handik sartzeko. A la bobedilla se la ha practicado un agujero por el que se ha metido un extremo del esparto empapado.

Materiala: Igeltserotza

2
zulo > agujero (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gorputzetik sortzen da, atzerantz, eta ORNO-ZULOA deituriko espazio bat inguratzen du. Se forma del cuerpo hacia atrás rodeando a un agujero denominado AGUJERO VERTEBRAL.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Orno guztien orno-zulo guztiek BIZKARREZUR-HODI deritzon hodi luze bat eratzen dute. Bertan dago ORNO-MUINA, hiru meningeek babestua. Todos los agujeros vertebrales de todas las vértebras forman un largo conducto denominado CONDUCTO RAQUíDEO en el que se encuentra la Mí‰DULA ESPINAL, protegida por las tres meninges.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Albokoak III. arekin, MONRO-ren ZULOAREN bitartez. Los laterales, con el III a través del AGUJERO de MONRO.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Monro-ren zuloa. Agujero de Monro

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

zulo optikoa agujero óptico

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Zulo hori baginara sartzeko atea da. Este agujero es la puerta de entrada de la vagina.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Izen berbera du mutil eta nesketan, eta uretra amaitzen den zulo txikia da, gernua kanporatzen duena. Tiene el mismo nombre tanto en los chicos como en las chicas y es el pequeño agujero donde termina la uretra y por el que sale la orina.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa