arteka Bilatu arteka testuinguru gehiagotan

1
arteka > ranura (46 testuinguru)
eu testuak es testuak
eta, oholen ertzak ez ezik, buruak ere mihiztatu behar ditugu. Salbuespen bakarra da buruak lotzea arima bidezko juntura erabiliz; hori egiten badugu, dagokion arteka egin behar dugu buruetan. En las tablas, no sólo se machihembran los cantos, sino también las cabezas, a no ser que la unión de éstas se efectúe con juntura de alma, y entonces se hará en ellas la ranura correspondiente.

Materiala: Egurraren teknologia

Alderik aldekoa eta agerikoa da arteka, eta oholaren zabalera osoa neurtzen du. La ranura es pasante y visible, abarcando todo el ancho de la tabla.

Materiala: Egurraren teknologia

Artekak taularen ertza baino lehen amaitu behar du, lana burututakoan agerian ez gelditzeko. No ha de llegar la ranura hasta el borde del tablero, con el fin de que no quede visible una vez ejecutado el trabajo.

Materiala: Egurraren teknologia

Bi pieza zein bere ziriaz eta artekaz elkartzea (ikusi 370. irudia). Unión de dos piezas con espiga propia y ranura (fig. 370).

Materiala: Egurraren teknologia

Bi pieza angelu zuzenean, mihiz eta artekaz mihiztatzea (ikusi 371. irudia). Ensamble de dos piezas en ángulo recto, con lengüeta y ranura (fig. 371).

Materiala: Egurraren teknologia

Artekaren paretak behar bezain lodia izan behar du, eta ziriak zeiharra izan behar du, egurraren zuntzak moztuta ez gelditzeko. La pared de la ranura ha de tener suficiente grueso, y la espiga oblicuidad, para no dejar la madera con la fibra cortada.

Materiala: Egurraren teknologia

Tiraderaren atzealdeari eutsi behar diote artekek. Estas ranuras deben sostener el fondo del cajón.

Materiala: Egurraren teknologia

Miru-buztanerako muntaiak egin behar dira saihetsetan, irekiak edo estaliak, eta, hondoa saihetsekin lotzeko, arteka eta mihia erabili behar dira. En éste se harán los ensambles de los costados a cola de milano, abiertas, o cubiertas, y el fondo se unirá a los costados mediante ranura y lengüeta.

Materiala: Egurraren teknologia

gainera, hondoaren azpian, estrabea jartzen dugu, arteka indartzeko. Debajo del fondo, se ha colocado un listón para reforzar la ranura.

Materiala: Egurraren teknologia

Azkenik, arteka egin behar dugu aurrealdean eta saihetsetan, eta artekaren sakonerak izan behar du artekaren beraren lodieraren erdia. º Se hace una ranura en el frente y en los costados, la cual deberá tener una profundidad igual a la mitad de su espesor.

Materiala: Egurraren teknologia

2
arteka > ranurado (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Estaldura (6); teila kurbatuak edo lauak, edo zeramikazko edo hormigoizko piezak ezartzen dira, plaka isolatzailearen arteketan hozkatuta doazen Portland zementuzko mortero-arrastelen gainean jarrita (5). Cubrición (6); formada por la instalación de piezas de teja curva o plana, cerámica o de hormigón, apoyadas sobre rastreles de mortero de cemento Portland (5) entallados en el ranurado de la placa aislante.

Materiala: Eraikinaren estalkia

d) Teila berriak jartzen dira, paneleko arteketan sartutako zementuzko morterozko arrastelak erabiliz. d) Colocación de la nueva teja, mediante rastreles de mortero de cemento encastrados en el ranurado del panel.

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) Jarraian teila zeramikoak ezartzen dira, profil makurrezkoak edo lauzkoak, polimero-zementuzko morterozko arrastelez asentatuak, plakaren arteketan sartuta. b) Posteriormente se colocan tejas cerámicas, de perfil curvo o plano, asentadas con rastreles de mortero de cemento polimérico entallados en el ranurado de la placa.

Materiala: Eraikinaren estalkia

|Estalkiko estaldura egiaztatuko da teila zeramikoak edo zementuzkoak erabiliz, baina CT-79 EOA araua betetzeko kontuan hartu beharko da isolamendua ezarri behar den edo ez. Isolamendua gauzatzeko, estrusio bidezko poliestirenozko plaka batzuk jartzen dira, alde batetik artekatuta daudenak, maldarekiko ortogonalean eta zurezko taulan zirien bitartez ainguratuak geruza iragazgaizgarria La cubrición de cubierta se verificará con teja cerámica o de cemento, pero habrá que tener en cuenta -para el cumplimiento de la NBE CT-79- si es necesario instalar un aislamiento, lo cual se efectúa con unas placas de poliestireno extruido, ranuradas en una de sus caras, colocadas ortogonalmente a la pendiente y ancladas al tablero de ma

Materiala: Eraikinaren estalkia

Bigarren soluzioak teilatua emateko aukera ematen du, teila zeramikoak edo zementuzkoak erabiliz, egitura indartuz beharrezkoa izanez gero, zuntz-zementuaren gainean dentsitate handiko poliestireno hedatuzko panela ezarriz (behealdeak teila makurraren profila du, eta goialdeak, berriz, artekatu bat, hustubidearen maldarekiko ortogonala, 5.29 irudian ikus daitekeenez). Jarraian, polimero-zementu itsasgarrizko morterozko arrastelen gainean asentatzen dira teila La segunda solución ofrece la posibilidad de cubrir aguas con tejas cerámicas o de cemento, reforzando la estructura si fuera preciso, instalando sobre el fibrocemento un panel de poliestireno expandido de alta densidad, con la cara inferior desarrollada con el perfil de la teja curva y la superior con un ranurado ortogonal a l

Materiala: Eraikinaren estalkia

d) Azkenean, teila zaharrak edo berriak jartzen dira mortero hidrauliko itsasgarrizko arrastelen gainean asentatuak, arrastelak panelaren arteketan sartu ondoren. d) Finalmente, se instala la teja vieja o nueva, asentada sobre rastreles de mortero hidráulico adhesivo, encastrados en el ranurado del panel

Materiala: Eraikinaren estalkia

3
arteka > fisura (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Uzki-arteka : Fisura anal :

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

ARTEKA (FISURA): FISURA:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

UZKI-ARTEKA FISURA ANAL

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Eskuineko birika ezkerrekoa baino handixeagoa da. Hiru lobulu ditu, bi ARTEKAREN bidez bananduak. El pulmón derecho es algo mayor que el izquierdo y presenta tres lóbulos que están separados por dos FISURAS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gaixo guztiek ez dituzte xurgatzen botikak modu berean (xurgapena asko handitzen da odoluzkiek eragindako narritadura, artekak etab. daudenean). La absorción no es uniforme de un paciente a otro (aumenta mucho cuando existen irritaciones por hemorroides, o fisuras, etc.)

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Hemisferioen arteko arteka Fisura inter-hemisférica Frontal

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa