zabalera Bilatu zabalera testuinguru gehiagotan

1
zabalera > ancho (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Batetik, hozka markatzen dugunean, kontuan izan behar dugu janguneak 11 mm kentzen dizkiola ziriari eta erretenak beste 11 mm kentzen dizkiola eta, horrenbestez, ahoaren zabalera hainbeste txikiagotu behar dugula. Bestetik, ziria markatzen dugunean jangunearen aldean, hutsunerik ez gelditzeko behar adina (11 mm) handiagotu behar dugu. a) Al señalar la escopleadura, se habrá de disminuir su ancho en 11 mm. que el rebajo comerá a la espiga, y unos 11 mm. aproximadamente que le comerá la canal, b) Al marcar la espiga por la cara del rebajo, se le dará el aumento correspondiente (11 mm.) para que no quede hueco.

Materiala: Egurraren teknologia

baina kontuan izan beharra dago zabalera bera dagokiela markoen hiru lodiera motei. Hay que tener presente que el ancho sirve para los tres tipos de espesor de marcos.

Materiala: Egurraren teknologia

Mailagainaren zabalerak kontramailaren zabalera halako bi izan behar du. & Que el ancho de la huella sea igual al doble de la contrahuella.

Materiala: Egurraren teknologia

Agintzen diguten eskaileraren araberakoa izan behar du langaluzeen luzerak, eta horren araberakoa eskaileraren zabalerak. La longitud de largueros será según encargo, y a proporción del ancho de la escalera.

Materiala: Egurraren teknologia

Maila konposatuak egiteko erabiltzen dugun egurrak erresistentzia handia izan behar du marruskaduraren ondoriozko higaduraren aurka; batez ere, mailagainak izan behar du ezaugarri hori, eta, eskaileraren zabaleraren arabera, 2,5 eta 6,5 cm arteko lodiera izan behar dute mailagainek. Las maderas empleadas en estos peldaños deben ser muy resistentes al desgaste por rozamiento, principalmente las huellas, que, según el ancho de la escalera, tendrán un espesor de 2"5 a 6"5 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

Zirien humeroa buruan finkatu behar da, oholen zabaleraren eta lanaren kalitatearen arabera. º Se fija el húmero de las espigas en una testa, según el ancho de las tablas y la calidad del trabajo.

Materiala: Egurraren teknologia

Langara jarri behar da aurrealdeko beheko aldean, tiraderaren irekigunea eratzeko. Haren zabalerak izan behar du hankaren lodieraren berdina, eta lodierak, 15 eta 20 mm artekoa. a En la parte delantera, se coloca una traviesa inferior que forma la abertura del cajón, dándole un ancho igual al grueso de la pata, y un grueso de 15 a 20 mm.

Materiala: Egurraren teknologia

banatzen. Lan arruntak egiten ditugunean, berriz, buztan bat, bi edo hiru erabil ditzakegu, aurrealdearen eta saihetsen zabaleraren arabera (ikusi 733.B irudia). de colas; en los trabajos corrientes se podrá hacer el ensamble con una, dos, o tres colas, según el ancho del frente y de los costados (figura 733-B).

Materiala: Egurraren teknologia

Oro har, hauek izaten dira mahaien neurriak: luzera 80 eta 110 cm artekoa izaten da; zabalera, 50 eta 70 cm artekoa; eta garaiera, 78 eta 82 cm artekoa. Las medidas ordinarias son: De 80 a 110 cm. de largo, y de 50 a 70 cm. de ancho, oscilando su altura entre los 78 y 82 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

Betiere, piezaren zabalera halako bi edo hiru izaten da ebakiaren luzera. La longitud del corte es siempre dos o tres veces mayor que el ancho de la pieza.

Materiala: Egurraren teknologia

zabalera > anchura (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zilindroen ibiltarteak ateen desplazamendu-luzeraren edota irekiduren zabaleraren araberakoak izango dira (gehienez, 2000 mm-koak). Las carreras de los cilindros dependen de la longitud de desplazamiento de las puertas o de la anchura de abertura, y pueden ser hasta 2000 mm.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Muntaia egiteko nahikoa zabalerarik ez dagoenean, zilindroa atearen gainetik jar daiteke zuzenean. Hala, eskuarki atearen lodiera baino estuagoa izaten den zurtoinak bakarrik egingo du aurrera atearekin batera, atea irekitakoan. Cuando no se dispone de anchura suficiente para el montaje puede montarse el cilindro directamente por encima de la puerta; sólo el vástago, que generalmente es más estrecho que el grueso de la puerta, avanza junto con la puerta en la posición de abertura.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

h lodieraz gain, ebaketa ortogonalak zabalera-dimentsio bat du (A). Nolanahi ere, dimentsio hori ez da oso lagungarria ebaketa ortogonalari buruzko azterketan. Además de h, el corte ortogonal tiene una dimensión de anchura A, aunque esta dimensión no contribuye mucho al análisis en el corte ortogonal.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

d = T formako artekaren zabalera mahaian. d = anchura de la ranura en T en la mesa.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ateragailuaren zabaleraren arabera, goiko egozte-sistemak hainbat forma izan ditzake. Dependiendo de la anchura del extractor, el sistema superior de expulsión puede tomar diversas formas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Xafla-bandaren zabalera bereko piezen ebaketa. Corte de piezas de la misma anchura que la banda de chapa.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Eragiketaren barruan, aitzinamenduaren ibilbideak aldaketak eragin ditzake ebaketaren sakoneran edo zabaleran. Adibidez, tornuan zein fresatzeko makinan egiten den profilaketan, erremintaren aitzinamenduak dirauen bitartean, aldaketak gertatzen dira ebaketa-sakoneran eta ebaketa-zabaleran, hurrenez hurren. La trayectoria del avance puede implicar variaciones en la profundidad o en la anchura del corte durante la operación, p.ej.: en el perfilado, tanto en el torno como en la fresadora, durante el avance de la herramienta se producen cambios en la profundidad y el ancho de pasada respectivamente.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Artekaketan, berriz, fresaren zabalerak ezartzen du artekaren zabalera, baina aitzinamendu-higidurak sortzen du. En el ranurado, el ancho de la fresa determina la anchura de la ranura, pero el movimiento de avance la crea.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Haria letoizkoa, kobre geruzatuzkoa, molibdenozkoa edo tungstenozkoa izaten da, eta hariaren diametroa 0,02 mm-tik 0,3 mm-ra bitarte izaten da, beharrezkoa den ebaketa-zabaleraren arabera. Los diámetros utilizados para este hilo están comprendidos entre 0,02 y 0,3 mm dependiendo de la anchura de corte que se precise y suelen ser de latón, cobre estratificado, molibdeno o tungsteno.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

bankadaren zabaleran zehar baino ez da mugitzen; únicamente se desplaza a lo largo de la bancada en toda su anchura;

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea