hegal Bilatu hegal testuinguru gehiagotan

1
hegal > aleta (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Horretarako, lurrungailuaren hegalen artean dagoen zunda termostatiko batek bertatik igarotzen den airearen tenperaturari buruzko informazioa jasotzen du konpresorearen enbrage elektromagnetikoaren aginte-zirkuitu elektrikoa konektatuz eta deskonektatuz; eta, horrela, lurrungailuan izotza sortzea saihesten da. Para ello, una sonda termostática alojada entre las aletas del evaporador recibe la información de la temperatura del aire que pasa a su través, conectando y desconectando el circuito eléctrico de mando del embrague electromagnético del compresor, de manera que se evite la formación de escarcha en el evaporador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Termostatoak elektronikoak izaten dira, NTC motako zundak (lurrungailuaren hegaletan sartuta egoten da) konpresorearen konexioa gobernatzen duen zentraltxo elektroniko batera bidaltzen du tenperaturari buruzko informazioa. Los termostatos suelen ser electrónicos, donde una sonda del tipo NTC, introducida en las aletas del evaporador, es la que envía la información de temperatura a una centralita electrónica que gobierna la conexión del compresor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konpresorearen enbrage magnetikoa deskonektatzen du kanpoko giro-tenperatura 2º C-tik beherakoa denean; izan ere, aire hotzegiak lurrungailuaren hegalak zeharkatzen baditu lurrungailua ere hotz dagoela, lurrungailua izozteko arriskua egon liteke. Desconecta el embrague magnético del compresor cuando la temperatura ambiente exterior es inferior a 2 ºC, ya que, si el aire demasiado frí­o atraviesa las aletas del evaporador cuando este también está frí­o, podría existir riesgo de congelación del evaporador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Bestalde, lurrungailuaren hegaletan sortzen den urak aireak izan ditzakeen partikulak berekin eramaten ditu. Por otro lado, el agua producida en las aletas del evaporador arrastra las partí­culas que pueda llevar el aire.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Nahitaezkoa da lurrungailuan tenperatura kontrolatzea; izan ere, hozketa handiegia bada, izotza sor liteke hegalen artean eta eraginkortasun guztia gal dezake airea igarotzeko lekua blokeatzerakoan. Es necesario el control de la temperatura en el evaporador, ya que si la refrigeración fuese muy alta, podría llegar a producirse hielo entre las aletas y perder toda su eficacia al bloquear el paso de aire.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hegaletatik igarotzen den aire-emariaren araberakoa. El caudal de aire que pasa a través de las aletas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kondentsadorea bero-trukagailua da, hegalak dituen hodibihur tubular batez osatua, hozte-gune handia lortzeko. El condensador es un intercambiador de calor formado por un serpentí­n tubular con aletas para conseguir una gran superficie de refrigeración.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

2
hegal > faldón (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kat. 18. - Zenbaitetan "dantza soinekoa" deitua, koktelerako soineko honek bularraldeko drapea luzatzen duen hegal bat du, estola edo mantelina moduan janzteko, 1957. Parpailaren xehetasuna. Cat. 18 - Denominado en ocasiones "vestido de baile", este vestido de cóctel posee un faldón que prolonga el drapé del busto, para llevar como estola o como mantilla, 1957. Detalle del encaje.

Materiala: Ehungintza liburuak

1946 Traje jakaduna, hegal luzekoa. Aldakak biribilduak, drapeatuekin. Soineko zuzenak, bilduak. Goyaren eragina: tafeta arroseko soinekoa, parpaila beltzekoa. Parpaila beltza, puntuduna, azabatxezko medailoiekin. 1946 Traje de chaqueta con faldones largos. Caderas redondeadas con drapeados. Vestidos rectos envolventes. Influencia de Coya: vestido de tafetán rosa, con encaje negro. Encaje negro punteado de medallones de azabache.

Materiala: Ehungintza liburuak

18- Koktelerako soinekoa, 1957ko U, parpaila gorri bizia, lore handiekin, tafeta gorriaren gainean. Blusa drapeatuarekin eta hegal handiarekin, gona iluna. Bolduc: papera 126 eta 79rekin. Neurria: 81 Tania. Archives Balenciaga, Paris. (65. orr.) 18- Vestido de cóctel, V 1957, encaje rojo intenso de grandes flores sobre tafetán rojo. Blusa con drapeado y largo faldón, falda oscura. Bolduc: papel con 126 y 79. Talla: 81 Tania. Archives Balenciaga, París, (p. 65)

Materiala: Ehungintza liburuak

19- Koktelerako berokia eta soinekoa, 1953ko U, Chantilly parpaila beltza, tafeta beltzaren gainean. Beroki gurutzatua, kimono mahukak, parpailazko 2 hegal, gurutzatuta. Satin arrosako gerruntze-soinekoa, muselina beixez eta parpailaz estalia, gerruntze-gerriko arrosa. Paris Etiketa, 39 397 zkia. Erosia. CDM 993.5.2, Calais. (70eta73. orr.) 19- Vestido y abrigo de cóctel, V 1951. encaje Chantilly negro sobre tafetán negro. Abrigo cruzado. mangas kimono, 2 faldones de encaje cruzados. Vestidocorpino de satén rosa recubierto de muselina beige y de encaje, ciuturón-corsé rosa. Etiqueta París, n° 39 397. Adquisición. CDM 993.5.2, Calais, (p. 70 y 73)

Materiala: Ehungintza liburuak

62- Gaueko jaka, 1961eko N, Chantilly parpaila marroia, azabatxez egindako brodatua eta beira-afe marroiak (Metral). Jaka hegalarekin, eskotearekin, 3A kimono mahukekin Satin marrofko gerrikoa. 86 pasea. Lucia Tailerra. M. H. de Givenchyk emana. Von Bismarck kondesarena izan zen. CBM 2004.15, Getaria. 62- Chaqueta de noche, 11961, encaje marrón ChantUlv, bordado con azabache y abalorios marrones (Métral). Chaqueta con faldón, escote, mangas % kimono. Cinturón de satén marrón. Pase 86. Taller Lucia. Donación de M. H. de Givenchy. Pertenecía a la condesa von Bismarck. CBM 2004.15, Getaria.

Materiala: Ehungintza liburuak

64- Gaueko jaka, 1962ko N, tul marroia, lore brodatuetako ezarkinekin. Hegalean luzatzen den bolante batez egindako lepoa, % kimono mahukak, bolanteekin. Bolduc: abuztua 62 155 (tailerra) Lucia eta Monique. Archives Balenciaga, Paris. (96. eta 97. orr.) 64- Chaqueta de noche, I 1962, tul marrón, con apliques de flores bordadas. Cuello hecho con mi volante prolongado en faldón, mangas kimono 14, con volantes. Bolduc: agosto 62 155 (taller) Lucia y Monique. Archives Balenciaga, Paris. (p. 96 y 97)

Materiala: Ehungintza liburuak

3
hegal > ala (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
32- Pamela, 1930eko hamarraldia, beltzez lakatutako lastoa, zerrenda beltz batez drapeatua, Chantilly beltzeko hegal zabala, tafeta beltzeko eta marfilezko bihotza duen lore batez apaindua, lertxuntxo eta oilar lumarekin. EISA. Erosia. CDM 997.73.4, Calais. (71. orr.) 32- Pamela, años 1930, paja lacada negra, chapeada con una cinta negra, ala ancha de Chantilly negro, adornado con una flor de tafetán negro con corazón marfil, con una pluma de garceta y con una pluma de gallo. EISA. Adquisición. CDM 997.73.4, Calais, (p. 71)

Materiala: Ehungintza liburuak

4
hegal > aspa (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hegal edo palak birarazita. Haciendo girar las aspas

Materiala: Ostalaritza

Turbina batek haize-errota baten antzera funtzionatzen du: haizea dabilenean, hegal edo besoek bira egiten dute. Una turbina funciona de manera similar a un molino de viento: cuando sopla el viento, las aspas o álabes giran.

Materiala: Ostalaritza