ebaketa Bilatu ebaketa testuinguru gehiagotan

1
ebaketa > corte (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ebaketa-aliketak: Alicates de corte:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, arrisku mekanikoetarako eskularru batek, ikusi dugun taularen arabera, urraduraren eta aihotz bidezko ebaketaren aurkako babesa, zarrastatzearekiko erresistentzia eta zulatzearekiko erresistentzia ziurtatu behar ditu. Por ejemplo, un guante para riesgos mecánicos, según la tabla que hemos visto, tiene que asegurar protección frente a la abrasión, corte por cuchilla, resistencia al desgarro y resistencia a la perforación.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Plasma bidezko ebaketaz lan egiten badugu, zein izango litzateke gutxieneko babesa? Si trabajamos con un corte de plasma, ¿cuál sería la mí­nima protección necesaria?

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ireki manometro multzoaren behe-presioko ebaketa-balbula (eta goi-presiokoa modeloen arabera). Abrir la válvula de corte de baja presión del conjunto de manómetros (y la de alta según modelos).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ebaketa-olioa Aceite de corte

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

B = ebaketarekiko erresistentzia (0-5) C = zarrastatzearekiko erresistentzia B = resistencia al corte (0-5) C = resistencia al desgarro

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kode horrek adierazten duenez, gutxieneko 1. maila gainditzen du ebaketan, 5 maila kontuan hartuta; eta gainerako entseguetan ez da iritsi 4 mailatako gutxienekora. Este código indica que supera el nivel mí­nimo 1 al corte sobre 5 niveles; y en los demás ensayos no ha llegado al nivel mí­nimo sobre 4 niveles.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ebaketa zizailadura bidez egiten da, ez gainazalak zorroztuta edukitzeagatik. Su corte se produce mediante el cizallamiento, no por tener las superficies afiladas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Lasaiera bat utzi ebaketa-planoen artean; hori eginez gero, zizailatzerakoan, pieza bi gainazalen artean sartuko da eta ez da moztuko. Dejar holgura entre los planos de corte, ya que, al cizallar, la pieza se introduciría entre las dos superficies y no se cortaría.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

ebaketa > corte (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ebaketa-eragiketak Operaciones de corte

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrolaKontu-ikuskaritza

ebaketa > corte (379 testuinguru)
eu testuak es testuak
Josteko makinetako gailu osagarriak, metatzeko eta garraiatzeko gailuak, ebaketa-gailuak. Dispositivos auxiliares en máquinas de coser, dispositivos de apilado y transporte, dispositivos de corte.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Harilak biribilkatzeko gailuak, prentsa-gailuak, laginen programazioa programagailu pneumatikoak erabiliz, zilindroen bidez hariak elikatzea, ebaketa-gailuak. Dispositivos para enrollar ovillos, dispositivos de prensado, programación de muestras mediante programadores neumáticos y alimentación de los hilos con cilindros, dispositivos de corte.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Muntatzeko gailu osagarriak, estanpazio-, ebaketa- eta izurketa-gailuak, errematxagailuen eragingailuak. Dispositivos auxiliares de montaje, dispositivos de estampado, de corte y de rebordoneado. accionamientos para remachadoras.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Negutegiak aireztatzeko gailuak, ebaketa-gailuak, fruta eta barazkiak sailkatzeko gailuak. Dispositivos de ventilación para invernaderos, aparatos de corte, dispositivos de clasificación para fruta y verdura.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Ebaketa-erremintak lan-piezari eragingailu pneumatiko baten bidez erasoko dio. La herramienta de corte ataca a la pieza de trabajo mediante el accionamiento neumatico.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Ebaketa-erremintari, lan-piezan sartzeko, zilindro batek (urdina) eragingo dio. El útil de corte entra en la pieza de trabajo por medio de un cilindro (azul).

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

4.15 irudia. Pieza baten ertzak alakatzeko sistema, ebaketa-erreminta bat erabiliz fresa baten ordez. Figura 4.15. Chaflanado de las aristas de una pieza, realizado con una herramienta de corte en lugar de una fresa.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Gaur egun, produkzio-planteamenduen haritik (ebaketaren ingeniaritza, mekanizatu beharreko materialak eta geometriak, prozesuaren ahalmena, errendimendua eta abar), makina berri bat garatu dute makineria-fabrikatzaileek (egia esan, fresatzeko makinaren eta arrabotatzeko makinaren hibridoa baino ez da). Makina horrek oso ehuneko handian biltzen ditu adierazitako planteamenduak. Actualmente, los planteamientos productivos (ingeniería del corte, materiales y geometrías a mecanizar, capacidad de proceso, rendimiento...) han llevado a los fabricantes de maquinaria a desarrollar una nueva máquina (aunque es un hí­brido de fresadora y cepilladora) que asume en porcentaje muy alto dichos planteamientos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ebaketa-higidura karrakagailuan. Movimiento de corte en la limadora.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ebaketa-higidura piezarena bada, arrabotatzeko makina edo arrabotatzeko zubia izango da (hurrengo orrialdeko bigarren irudia). Si es la pieza la que tiene el movimiento de corte, estamos hablando de una cepilladora o cepillo de puente (segunda figura de la página siguiente).

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea