bao Bilatu bao testuinguru gehiagotan

1
bao > hueco (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ondoren oihalak altxatuko dira (382. irudia). Neurrira egindakoak izan beharko lukete, eta beraz, estali beharreko baoaren edo obraren ezaugarrietara egokituak. Se procederá a izar los paños (fig. 382), que deberían ser fabricados a medida, y, por tanto, ajustados en sus dimensiones al hueco a proteger y/o a las particularidades de la obra.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Zorrotenak polistireno hedatuz (kortxoz) babestuko dira (480. eta 481. irudia). Polistirenoa enkofratzeko unean jarriko da, eta horrela, behin forjatua hormigoituta, baoa estalita geratuko da zorrotenak jartzeko zulatzen den arte. Las bajantes se protegerán con poliestireno expandido (corcho) [fig 480 y 481], que se colocará a la misma vez que se encofra, de manera que una vez hormigonado el forjado, quedará protegiendo el hueco hasta que se perfore para la instalación de las bajantes.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Bao handiagoetan (6 m2-tik gorakoetan) segurtasun-sare horizontalak erabili behar dira, adibidez, patioetan (484486 irudia). Se utilizarán redes de seguridad horizontales en huecos de mayor tamaño (a partir de 6 m2), por ejemplo en patios (fig. 484 a 486).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Babes-barandak ere jar daitezke bao txikietan zein handietan, osagarri gisa beste babes ekipamendu mota batzuk erabiltzen diren gorabehera, esaterako, sare elektrosoldatua edo segurtasun-sare horizontalak (487. eta 488. irudiak). También se pueden utilizar barandillas de protección tanto en huecos pequeños, como huecos grandes, sin perjuicio de la utilización complementaria de otras protecciones, como mallazo electrosoldado o redes de seguridad horizontales (fig.487y488).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Baoak babestea. Protección de huecos.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Forjatuko baoak beti estalita egongo dira, altueratiko erorikoak saihesteko. Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caí­das a distinto nivel.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Hondakinak edo isurketak ateratzeko hodia dagoen tokian sarea ez da kenduko, eta hodiaren ahoaren tamainako bao bat irekiko da. Donde vaya situada la trompa de desescombro o de vertido no se quitará el mallazo, sino que se abrirá un hueco con la forma de la boca de la trompa.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Babes bertikaleko itxiera-sareek erabat estali behar dituzte forjatuaren bao guztiak (433. irudia), behetik goraino; horrela, ez da arriskurik egongo langileak barrualdetik erortzeko, eskailera edo aldamioetan igota egon arren. Las redes de cierre de protección vertical protegerán totalmente todo el hueco del forjado (fig. 433), desde abajo hasta arriba, de manera que no exista ninguna zona posible por donde los operarios puedan caer al vací­o desde el interior, aunque estén subidos en escaleras o andamios.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Baoak estaltzeko, hainbat sistema erabil daitezke (478-486. irudiak): Se pueden utilizar diferentes sistemas para proteger los huecos (fig. 478 a 486):

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Barruko nahiz kanpoko bao guztien altxaera adierazita, neurriak azalduz. Representación en alzado de los distintos huecos, interiores y exteriores, con expresión de dimensiones,

Materiala: Proiektuak