eskuairalde Bilatu eskuairalde testuinguru gehiagotan

1
eskuairalde > escuadría (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zer pisuri eutsi behar dion piezak, kalkulatzeko zer-nolako ebakidura edo eskuairaldea izan behar duen hari eusteko, formula hau erabili behar dugu: Para calcular la sección o escuadría necesaria de una pieza según el peso que deba soportar, aplicaremos la fórmula" target="_blank">fórmula

Materiala: Egurraren teknologia

eta 70 x 95 mm-ko eskuairaldea izaten du (ikusi 770. irudia). Su escuadría es de 70 X 95 mm. (fig. 770).

Materiala: Egurraren teknologia

eta 70 x 105 mm-ko eskuairaldea izaten du (ikusi 766. irudia). Su escuadría es de 70 X 105 mm. (fig. 766).

Materiala: Egurraren teknologia

Eskuairaldeak. Escuadrías.

Materiala: Egurraren teknologia

eta, horrexegatik, luzeagoak egiten ditugu langaluzeak. Luzeagoak ez ezik, eskuairalde handiagokoak ere izan daitezke langaluzeak. Por esto se da a los largueros mayor longitud, pudiendo dárseles también mayor escuadría.

Materiala: Egurraren teknologia

Kalkulua egiteko, demagun zankabea frantses erakoa dela eta 4 cm lodi dela, eta eskubandak 8 x 4 cm-ko eskuairaldea duela. Para efectos del cálculo, suponemos que la zanca es a la francesa, y de un grosor de 4 cm.; y el pasamanos, de una escuadría de 8 X 4 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

35 x 35 mm-ko eskuairaldea dute oinek, eta perpendikularrean edo makurtuta muntatzen ditugu, zer modelo muntatzen ari garen, eserlekua lurretik zer distantziatara egotea nahi dugun eta zenbaterainoko egonkortasuna nahi dugun. Los pies, de 35 X 35 mm. de escuadría, se montan perpendiculares o inclinados, según sea el modelo, la altura deseada y la estabilidad.

Materiala: Egurraren teknologia

Kontuan izan beharra dago egitura osatzen duten piezen eskuairaldea oso-oso txikia dela eta piezok askotariko esfortzuei aurre egin behar dietela. Se tendrá presente que las piezas que forman la armazón son de escuadrías mí­nimas, y deben soportar esfuerzos muy variados.

Materiala: Egurraren teknologia

Z eta o puntuetatik behera, Zn eta om perpendikularrak jaisten dira, eta sortzen duten laukizuzena (edo laukia) bi falken eskuairaldea da. Por los puntos Z y o se bajan las perpendiculares Z n y om, y el rectángulo (o cuadrado) resultante será la escuadría para las dos cuñas.

Materiala: Egurraren teknologia

Enborrak eskuairatzeko edo zatitzeko, ebakidura edo eskuairalde normalizatu jakin batzuei jarraiki behar gatzaizkie; enborraren ebakidura zuzenaren neurriei jarraiki behar gatzaizkie, eta zabalera esaten diogu handienari, eta lodiera txikienari. El escuadrado o subdivisión se hace según unos tipos de sección o escuadría normalizada, que son las dimensiones de su sección recta, en la cual se llama ancho la dimensión mayor, y grueso la menor.

Materiala: Egurraren teknologia