arrastel Bilatu arrastel testuinguru gehiagotan

1
arrastel > rastrel (24 testuinguru)
eu testuak es testuak
Teilak jartzeko bi arrastel mota erabil ditzakegu: arrastel sinpleetan jar daitezke teilak, alegia, arrastel horizontal hutsetan, edo, bestela, arrastel bikoitzetan jar daitezke; azken egitura horrek bitariko arrastelak ditu, hots, zenbait arrastel bertikal, batetik, eta zenbait horizontal, bestetik, arrastel bertikalen gainean jarrita. Las tejas se pueden colocar con rastrel simple, esto es, colocando solamente los rastreles horizontales o con doble rastrel, o sea, fijando los rastreles horizontales sobre otros colocados, previamente, de manera vertical.

Materiala: Igeltserotza

Arrastel bertikalak elkarrekiko paraleloan jarri behar ditugu, batzuen eta besteen artean 75 eta 50 cm bitarteko tartea utzita. Paralelos entre sí­, a una distencia entre 75 o 50 cm se han de colocar los rastreles verticales.

Materiala: Igeltserotza

Arrastel bertikalak, berriz, estalkiaren gainean finkatuko ditugu zuzenean; eta, horretarako, puntapax arruntak erabiliko ditugu, estalkia zurezkoa bada; estalkia morterozkoa edo hormigoizkoa bada, berriz, altzairuko puntapaxak edo ziriak eta gabilak erabiliko ditugu. Los rastreles verticales se fijarán directamente sobre la cubierta con puntas, si es de madera, o puntas de acero o tacos y tirafondos si es sobre mortero u hormigón.

Materiala: Igeltserotza

Era berean, morteroz ere egin ditzakegu arrastelak, baina morterozko edo hormigoizko estalkietan soilik erabil dezakegu teknika hori, eta, gainera, ez dugu material isolatzaileren bat ezartzerik izango, material isolatzaileak ez liekeelako masa-arrastelei ondo finkatzen utziko. También se pueden fabricar rastreles con mortero, esta técnica sólo se podrá realizar sobre una cubierta de mortero u hormigón, sin poder colocar material aislante ya que dificultaría el agarre de los rastreles de masa.

Materiala: Igeltserotza

Arrastelaren azpialdetik masa-lerro bat ezarri, eta arrastelaren kontra zapalduko dugu masa, alaka moduan (5. irudia). Aplicando un cordón de masa por la parte inferior del rastrel se rematará la masa contra el mismo a modo de chaflán (Fig. 5).

Materiala: Igeltserotza

Teilak mortairuzko arrastelen gainean nola ezarriko diren. Ejemplo de cómo irían colocadas las tejas sobre rastreles de mortero.

Materiala: Igeltserotza

Teilaren atzealdeari erreparatuta lortu dugun distantziari (x) jarraituz, arrastel horizontalen artean utzi beharreko tartea zenbatekoa den jakingo dugu (arrastel horizontal horiek eutsiko diete teilei) (1. irudia). Siguiendo la distancia (x) obtenida del reverso de la teja obtendremos la medida que se habrá de dejar entre los rastreles horizontales, que sujetarán las tejas (Fig. 1).

Materiala: Igeltserotza

Teilaren ubidearen aurrealdeko aingura-hankak. Teilak arrastelen gainean jarri behar direnean, hanka horien bidez ainguratzen da teila arrasteletara. Detalle de las patillas de sujeción situadas en el anverso del rí­o de la teja, donde se ancla la teja contra los rastreles, en el supuesto de que se coloque sobre rastreles.

Materiala: Igeltserotza

Langilea zurezko arrastelen gainean jartzen ari da teila. Ejemplo de un obrero colocando teja sobre rastreles de madera.

Materiala: Igeltserotza

Arrastelak Rastreles

Materiala: Igeltserotza