irtengune Bilatu irtengune testuinguru gehiagotan

1
irtengune > saliente (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Profil uniformeen irtenguneak edo sarguneak dira moldurak, eta lanen kanpoko itxura hobetzeko erabiltzen ditugu, diseinuaren uniformetasuna eta zurruntasuna txikiagotzen baitute. Llámanse molduras los salientes o entrantes de perfiles uniformes que se emplean para mejorar el aspecto exterior de los trabajos, disminuyendo la uniformidad y rigidez de sus lineas.

Materiala: Egurraren teknologia

Pieza baten irtenguneak bestearen janguneetan sartzen dira. Los salientes de una encajan con los rebajos de la otra.

Materiala: Egurraren teknologia

Zertarako erabiliko dugun mahaia, 3 eta 10 cm artekoa izaten da irtengune hori. Este saliente es de 3 a 10 cm., según el uso a que se destine la mesa.

Materiala: Egurraren teknologia

Xaflaren irtenguneak ez du izan behar 15 milimetrotik gorakoa. El saliente de la hoja no pase de unos 15 mm.

Materiala: Egurraren teknologia

Piezen lodieraren adinako sakonera dute irtenguneek eta sarguneek. Los entrantes y salientes son de igual profundidad que el espesor de las piezas.

Materiala: Egurraren teknologia

Moldura zabala da, eta erretenaren gisara lantzen da, irtengunearen azpiko aldean. Se da este nombre a la moldura ancha, que se labra en forma de canal en la parte inferior del saliente.

Materiala: Egurraren teknologia

Zirkuluerdiak eratzen du profila (ikusi 574. irudia) eta, oro har, garaieraren erdia neurtzen du irtenguneak. Su perfil está formado por un semicí­rculo (fig. 574), cuyo saliente ordinariamente es igual a la mitad de la altura.

Materiala: Egurraren teknologia

Moldura ganbila da, eta zirkulu-koadrante batek eratzen du irtengunea (ikusi 576. irudia). Es una moldura convexa, cuyo saliente suele estar formado por un cuadrante de cí­rculo (fig. 576).

Materiala: Egurraren teknologia

Zankabearen altxaera egiteko, bira-laurdenari dagokion zatia hartu behar da, eta altxaeraren irtengunerik nabarmenenekiko bi lerro paralelo eta tangente marratu behar dira; EFGH neurria ematen digute lerrok, eta behar dugun egurrezko piezaren luze-zabalaren baliokidea da hura. a. En el alzado de la zanca, tomamos la parte que corresponde a un cuarto de vuelta, y trazamos dos lí­neas paralelas y tangentes a los puntos más salientes del alzado, que nos dan la dimensión E, F, G, H, igual al largo y ancho de la madera necesaria.

Materiala: Egurraren teknologia

Irtengunea du langaluzeetan eta goiko langaran, Es el que lleva un saliente en los largueros y en la traviesa superior.

Materiala: Egurraren teknologia

irtengune > resalte (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ez da komeni buruetatik lotzea piezak, irtenguneak sortzen direlako bi piezak ezberdin uzkurtzen direnean. * No es aconsejable el sistema de encabezados por testa, por los resaltes a que da lugar cuando se contraen desigualmente ambas piezas.

Materiala: Egurraren teknologia

baina, esan bezala, aurrealdea betea bada, alde batera utzi beharko genuke antolamendu hori; izan ere, mugimendurik txikienak ere nahiko irtengune nabarmenak sorraraziko lituzke. Pero, como ya se ha dicho, esta disposición debiera descartarse cuando se trata de frentes macizos, pues el menor movimiento daría lugar a resaltes más o menos pronunciados.

Materiala: Egurraren teknologia

Lodieren arteko ezberdintasuna dela eta, burua biribildu behar da, irtengunea leuntzeko. A causa de la diferencia de gruesos, se ha redondeado la testa para suavizar el resalte.

Materiala: Egurraren teknologia

Zurgizena eta zurgiharra kolatzen ditugunean, irtengune bat sortzen da (ikusi 17. irudia), eta ezinezkoa da lan bikaina egitea. Encolando albura con duramen, se origina un resalte (fig. 17), que hace imposible un trabajo perfecto.

Materiala: Egurraren teknologia

irtengune > saliente (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Era berean, ubideen lehen teila jartzeko ere, soka erabili beharko dugu, teilak izango duen altuera eta irtengunea markatzeko. También se habrá de poner una cuerda para la colocación de la primera teja de los rí­os, para marcar altura y saliente.

Materiala: Igeltserotza

9. eta 10. irudietan ikusten denez, ubideetako irtenguneek teilatu-hegaletik kanpora zenbat irten behar duten, irtengune horiei hainbateko tartea (x) ezartzeko erabil daiteke txantiloia. En las Fig. 9 y 10 se puede ver cómo el escantillón también puede servir para dar a los salientes de los rí­os la misma medida a la que han de asomar respecto del alero (x).

Materiala: Igeltserotza

Normalean, aurreko faseren batean egindako etxe-aurrealdearen irtengune batetik edo hormigoizko galanda batetik egiten da garbiketa. Normalmente suele hacerse desde un saliente de la fachada o un zuncho de hormigón practicado en fases anteriores.

Materiala: Igeltserotza

Dilatazio-junturak zolarria bigun dagoenean egiteko erremintak ere badaude: irudian ageri den plaunkai antzeko horrek, esate baterako, irtengune zorrotza dauka, eta, irtengune hori zolarrian barneratuta, juntura egokia uzten du plaunkaiak. Existen herramientas para realizar las juntas de dilatación en tierno, esta especie de llana que muestra la ilustración, consta de un saliente afilado, que penetra lo necesario en la solera como para dejar una junta fiable.

Materiala: Igeltserotza

Eskailera-mailek, normalean, irtengunea izaten dute. Irtengune hori mailagainetik ateratzen da mailartearen lerrotik kanpo, eta bi zentimetrokoa izaten da. Apaingarria izateaz gain, eskaileratik gora eta behera ibiltzeko lagungarria ere gertatzen da. Normalmente los peldaños tienen un saliente que vuela desde la pisa por delante de la lí­nea de la tabica, esa parte suele tener dos centí­metros y se le llama bordón, sirve pare embellecer el peldaño y facilitar el tránsito por la escalera.

Materiala: Igeltserotza

Trenkada errematatzeko, hutsuneak bete behar ditugu batetik, eta, bestetik, trenkadaren lerrotik kanpo ateratzen diren masa-bizarrak eta irtenguneak kendu behar ditugu. El tabique ha de ser rematado, rellenando con masa los huecos que hayan quedado, quitando las rebabas de masa y los salientes de ladrillos que sobresalgan de la lí­nea del tabique.

Materiala: Igeltserotza

Fatxada guztian barrena hegalaren oholei eusten dieten irtenguneak hagaburuak edo zuburuak dira, Los salientes distribuidos a lo largo de la fachada que sujetan las tablas del alero se llaman canes o canecillos.

Materiala: Igeltserotza

2
irtengune > prominencia (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bizkarrezurraren kurbadura anormala, atzeko irtengunea duena; hau da, bizkarra ganbila izan ohi da, edo konkorra eduki ohi du. Curvatura anormal de la columna vertebral con prominencia dorsal, es decir, espalda convexa o bulto en la espalda.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

nahiko zilindrikoa da, eta atzeko aldean luzetarako irtengune bat du, LERRO LATZ deritzona. es bastante cilí­ndrica y posee en su parte posterior una prominencia longitudinal a la que se denomina LíNEA íSPERA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Espermatozoide bakoitzaren buruan dagoen irtengune txiki bat da. Obuluaren bildukiak hausten ditu, obulu horretan sartu eta berau ernaltzeko. Es una pequeña prominencia que se encuentra en la cabeza de cada espermatozoide y sirve para perforar las envueltas del óvulo para así­ poder penetrar en éste y fecundarlo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

irtengune > saliente (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ornoek dituzten irtenguneak dira, eta hiru motatakoak izan daitezke: Son salientes que poseen las vértebras y que pueden ser de tres tipos:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

goiko albo batean dago. Sorbalda-hezurrak goiko aldean duen irtengune baten (ESKAPULAREN ARANTZA) luzapena da. es la que se sitúa en el lateral superior, que es la prolongación de un saliente que tiene el omóplato en su parte superior y que se denomina ESPINA ESCAPULAR.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

artikulazio-mota hauek GAREZURREAN daude. Mugimendurik ez duten artikulazioak dira, eta hezurrak zehatz-mehatz ahokatzeko sargune eta irtenguneen bidez egiten dira. Sargune eta irtengune horiei SUTURAK deitzen zaie. este tipo de articulaciones se encuentran en el CRíNEO y son articulaciones que no tienen ningún tipo de movimiento y se realizan mediante entrantes y salientes que encajan perfectamente los huesos y que se denominan SUTURAS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak