ibilgailu Bilatu ibilgailu testuinguru gehiagotan

1
Automobil-diseinu mota batzuk: a) berlina; b) familiarra; c) kabrioleta; d) kupea; e) monobolumena; f) 4x4 automobila; g) furgoneta; h) autokarabana
Automobil-diseinu mota batzuk: a) berlina; b) familiarra; c) kabrioleta; d) kupea; e) monobolumena; f) 4x4 automobila; g) furgoneta; h) autokarabana

Irudi guztiak ikusi (2)

ibilgailu > automóvil (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ibilgailu gehienek, alde batetik, irteera bat dute goialdean, aginte-mahaiaren eta haizetakoaren artean, lausoa kentzeko eta izotza urtzeko, eta beste alde batetik, beste irteera bat aginte-mahaiaren behealdean, eta hainbat irteera alboetako aireadoreen bitartez. Aireadore horiek orientagarriak dira eta norberak nahi duenean ireki eta itxi daitezke. La mayoría de automóviles disponen de una salida superior, entre el salpicadero y el parabrisas, para el desempañado y deshielo, otra salida por la parte inferior del salpicadero y varias salidas por aireadores frontales, los cuales son orientables y se pueden abrir y cerrar a voluntad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ibilgailu batek aire girotua daukan edo ez alde batera utzita, auto guztiek daukate aireztapen- eta berokuntza-sistema bat. Con independencia de que un automóvil vaya equipado o no con aire acondicionado, todos los turismos van dotados de un sistema de ventilación y de calefacción.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ibilgailu batean leihoak itxita joaten garenean, ibilgailu barruan arnasten dugun airea kutsatu egiten da, oxigenoa kontsumitzen dugun neurrian; horregatik, etengabe berritu behar da, giro erosoa edukitzeko. Cuando circulamos en un automóvil con las ventanas cerradas, el aire que respiramos en su interior se va viciando a medida que consumimos oxí­geno, por lo que necesita ser renovado constantemente para mantener un ambiente confortable.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ibilgailuaren aire girotuaren instalazioetan bi prestakin kimiko erabili dira batez ere: Freoi 12a (R12) eta R134a; dena dela, lehenengo prestakina debekatu egin zen 1993tik aurrera, CFC (kloroa, fluorra eta karbonoa) izateagatik; izan ere, konposatu horrek ozono-geruza suntsitu egiten du. En las instalaciones de aire acondicionado de automóvil se han estado utilizando, fundamentalmente, dos preparados quí­micos: el Freón 12 (R12) y el R134a; si bien el primero se prohibió a partir del año 1993 por contener CFC (cloro-flúor-carbono), ya que este compuesto destruye la capa de ozono.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hoztearen bitartez, ibilgailuaren bidaiari-lekuan dagoen beroa xurgatu eta garraiatu nahi da, eta horren ondoren, atmosferari eman. Mediante la refrigeración, se pretende absorber el calor del habitáculo del automóvil, transportarlo y cederlo a la atmósfera.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

2
Bizikleta ibilgailu-mota bat da.
Bizikleta ibilgailu-mota bat da.
ibilgailu > vehículo (177 testuinguru)
eu testuak es testuak
Konpontzen diren ibilgailuek zer salgai eramaten dituzten identifikatu ahal izango dituzu. Podrás identificar las mercancías que transportan los vehí­culos que se reparan.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eremu honetan, arrisku nagusiak dira lanabesak erabiltzeagatik eta ibilgailuan egiten den lanagatik ustekabean har daitezkeen kolpeak. En esta zona, los principales peligros están localizados en los golpes fortuitos debidos al uso de herramientas y al trabajo sobre el vehí­culo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Entzumenerako arrisku nagusiak motorra martxan daukaten ibilgailuek eragiten dituzte. Los peligros auditivos proceden mayoritariamente de los vehí­culos con el motor en funcionamiento.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gai arriskutsuak garraiatzen dituzten ibilgailu industrialetan egin beharreko konponketetan, ekipo egokiak erabili behar dira, edo lana ekipoetara egokitu behar da. Hay que utilizar los equipos adecuados en las reparaciones que se deben efectuar en vehí­culos industriales que transportan mercancías peligrosas, o bien adecuar el trabajo a los equipos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zoru asko plastikozkoak dira, eta, jasogailua autoaren zoruan bermatzen badugu, ibilgailuari hondoa puskatuko diogu. Muchos suelos son de plástico y, si apoyamos el elevador en el suelo del coche, desfondaremos el vehí­culo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Arriskutsua da jasogailu baten azpian lan egitea, ibilgailuak hark jasan dezakeen gehienezko karga gainditzen badu. Es peligroso trabajar debajo de un elevador si el vehí­culo excede la carga lí­mite que es capaz de soportar.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

ibilgailuari tinko heltzen zaio bankadan, konpontzeko. el vehí­culo se agarra fuertemente en la bancada para proceder a su reparación.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

ibilgailua bankadan jasogailu batean sartzen da, eta lan egiteko lekuraino eramaten da. el vehí­culo se introduce en la bancada en un elevador y es trasladado hasta el puesto de trabajo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Bankadan jarritako ibilgailua ahalik gehiena ikusten dela mugitu behar da, eta beti bultza eginez, inoiz ez handik tiratuz; izan ere, irrist egitekotan, tiratzen ari den langilea ibilgailua/bankada multzoak harrapatuko luke. El conjunto de vehí­culo montado en la bancada debe hacerse con la máxima visibilidad y siempre empujando, nunca tirando de la misma, ya que, en el caso de sufrir un resbalamiento, el operario que esté tirando sería atrapado por el conjunto de vehí­culo-bancada.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Bankada ibilgailua finkatzeko lan-ekipoa da, hark izan ditzakeen egiturazko deformazioak konpontzeko. La bancada es un equipo de trabajo en el que se sujeta un vehí­culo para ser reparado de las deformaciones estructurales que haya podido tener.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

ibilgailu > vehículo (46 testuinguru)
eu testuak es testuak
Turista talde gehienak ibilgailu pribatuetan iristen dira eremu babestuetara: lur orotako ibilgailuak; eta albo banatan jarleku ilara bakarra duten eta, ikus-eremu zabalagoa izateko, sabairik ez duten kamionetak. El acceso a las áreas protegidas de la mayor parte de los grupos turí­sticos se realiza en vehí­culos privados, todoterrenos y camionetas con una sola fila de asientos a cada lado y techo abierto para obtener un mayor campo visual.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Basamortuko natura, oasiak eta 4 x 4 ibilgailuetan edo gameluan egindako abentura-zeharkaldiak dira Tunisia barnealdeko beste aukera batzuk; eskaintza turistiko askok hartzen dituzte barruan Txebika eta Tamerza mendi-oasiak, Txott al Djerid aintzira gazia edo Douz eta Ksar Guilaine-ko duna-paisaiak. La naturaleza del desierto, los oasis, y las travesías de aventura en vehí­culos 4x4 o en camello son otras alternativas posibles en el interior de Túnez, así­ son frecuentes las ofertas turí­sticas que incluyen los oasis de montaña de Chebika y Tamerza, el lago salado de Chott el Djerid, o los paisajes dunares de Douz y Ksar Guilaine.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Ibilgailuaren matrikula, ibilgailuren bat erabiliko bada. Matrí­cula del vehí­culo, si procede.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Ibilgailuan bertan galduz gero, zenbait etxek ez dute estaltzen. El caso de pérdida en el propio vehí­culo no suele asegurarse por parte de determinadas compañías.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Ibilgailuak: Vehí­culos:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

zainketa-gastuak, konponketak, ordezko ibilgailuarenak... gastos de custodia, reparación, vehí­culo de sustitución...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

ospitaleak, gaixoak berehala garraiatzeko hegazkin-taxiak, ibilgailuak atoian eramateko enpresak... hospitales, aerotaxis para traslados urgentes de enfermos, empresas de remolque de vehí­culos...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Aireko bestelako ibilgailu batzukak erabiltzea, hala nola baloiakaerostatoak, zepelinak, delta hegalak edo parapentea. Utilización de otros vehí­culos aéreos como globos, zeppelines, ala delta o parapente.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Turismo-programazio gutxik dira eskaintzen dituzte herrialde horretan zeharreko zirkuitu antolatuak ; beraz, garraiobide gisa euren ibilgailua erabiltzen duten bidaiari indibidualak dira turista ugarienak. Son muy pocas las programaciones de TTOO que incluyen en sus folletos circuitos organizados por este paí­s, predominando por tanto los viajeros individuales que emplean vehí­culo propio como medio de transporte.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Konpainiek automatikoki edo handik gutxira konfirmatzen dituzte zerbitzuak eta, normalean, ibilgailua zein motatakoa izango den bermatzen da, baina ez modeloa. Las compañías suelen confirmar los servicios automáticamente o en breve tiempo y, generalmente, se garantiza el grupo al que pertenece el vehí­culo, pero no el modelo.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan