preparado Bilatu preparado testuinguru gehiagotan

1
prestakin > preparado (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Prestakin farmazeutikoak egiten ari bagara, lanean hasi aurretik eta ondoren garbitu behar ditugu eskuak. Si estamos trabajando en la elaboración de preparados farmacéuticos, debemos lavarnos las manos antes de comenzar y al terminar de trabajar.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Oso-oso sukoiakSubstantzia eta prestakin likidoak dira, su-puntu oso baxua eta irakite-puntu baxua dutenak; baita, gasezko substantzia eta prestakinak ere, tenperatura eta presio normaletan airearekin su har dezaketenak. Extremadamente inflamablesLas sustancias y preparados lí­quidos que tengan un punto de ignición extremadamente bajo y un punto de ebullición bajo, y las sustancias y preparados gaseosos que, a temperatura y presión normales, sean inflamables con el aire

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

prestakin urtsua esterilizatu egin behar da lehenik. el preparado acuoso debe esterilizarse antes.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Prestakin topiko gehienek botikak ematen diren gunearen inguruan jarduten dute (gertuxeago edo urrutixeago). La gran mayoría de los preparados tópicos están destinados a ejercer una acción local sobre zonas más o menos cercanas al lugar de aplicación.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Belarrietako prestakinak entzunbidean barrena ematen dira, ematen diren tokian bertan jardun dezaten. Los preparados óticos son administrados a través del conducto auditivo con el fin de ejercer una acción local, es decir, en el mismo lugar donde se aplican.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Gehienetan, bide horiek erabiliz ematen diren prestakinak hurrenez hurren baginako, uretrako eta maskuriko hodietako infekzioak tratatzeko erabiltzen dira; beraz, prestakin horietako asko antibiotikoak edo antiseptikoak izaten dira. En la mayoría de los casos, los preparados que se administran por estas vías se utilizan para combatir infecciones en el tracto vaginal, uretral y vesical, respectivamente, por lo que un amplio número de ellos son antibióticos o antisépticos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Forma farmazeutiko topikoak larruazalaren gainean edo kanpo-ingurunea ukitzen duten mukosen gainean zuzenean ematen diren prestakinak dira. Las formas farmacéuticas tópicas son aquellos preparados que se aplican directamente sobre la piel o sobre mucosas en comunicación directa con el exterior.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Prestakin hauek, beste helburu batzuk betetzeaz gain, larruazaleko eta mukosetako egiturak babesten dituzte, bai kanpoko eragileetatik (eragile kimikoak, fisikoak, mekanikoak edo biologikoak) eta baita berezko jariakin natural edo patologikoetatik ere. Horrela, egitura horiek beren osotasuna eta funtzionalitatea mantentzen dute. La finalidad que se persigue con estos preparados son, entre otras, la protección de estructuras de la piel y mucosas frente al ataque de los agentes exteriores, quí­micos, fí­sicos, mecánicos o biológicos, e incluso de las propias secreciones naturales o patológicas, con objeto de mantener su integridad y funcionalismo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Begietako kolirioak eta pomadak dira begietako bidetik gehien ematen diren prestakinak. Los colirios y las pomadas oftálmicas son los preparados que con mayor frecuencia se emplean para administración oftálmica.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

BELARRIETAKO ETA SUDURREKO PRESTAKINAK. PREPARADOS ÓTICOS Y NASALES.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

2
prestakin > preparado (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aplikazio ugari ditu janaurrekoak eta prestakin gaziak elaboratzeko. Tiene múltiples aplicaciones en la elaboración de aperitivos y preparados salados

Materiala: Gozogintza

Arrain-kola gelatinak egiteko osagai nagusietako bat da; orri gardenen formatuan merkaturatu ohi da eta, oro har, haragi- edo fruta-gelatinei loditasun handiagoa emateko erabiltzen da, baina beste prestakin batzuetarako ere bai, hotz kontsumitzeko betiere. La cola de pescado o colapez es uno de los ingredientes principales en la elaboración de, se suele comercializar en formato de hojas transparentes y se utiliza generalmente para dar más consistencia a lasde carne o de frutas; pero también se emplea para otros preparados, pero siempre para consumirlos frí­os.

Materiala: Gozogintza

Arrain-kola ur hotzetan beratu behar da edozein prestakinetarako, gehitu behar denean ongi beratuta egoteko behar adinako aurrerapenez, bereziki haragi-, hegazti, arrain- edo fruta-gelatinen kasuan. Izan ere, ongi beratuta egon ezean, uhertzeko arriskua dago garaiz disolbatu ez delako, hau da, garbitzen hasi aurretik. La cola de pescado se ha de poner a remojar en agua fría para cualquier preparado que se vaya a hacer con ella y con la suficiente antelación para que esté bien remojada cuando se vaya a añadir, y muy especialmente para la gelatina (de,,o), pues al no estar bien remojada corre peligro de enturbiar luego la cola por no haberse limpiado a tiempo; es decir, antes de iniciar la clarificación.

Materiala: Gozogintza

B) Opilgintza betea edo osatua.- Opilgintza bete edo osatutzat hartzen dira hainbat forma, tamaina, osaera eta akabera duten piezak, erre edo frijitu aurretik zein ondoren bete edo osatu egiten direnak hainbat fruta-motaz edo prestakin gozoz edo gaziz (kremak, mota guztietako betegarriak, gozogintza eta txokolategintzako produktuak, ozpinez ondutakoak, txerrikiak, sukaldaritzako prestakinak, etab.). B) Bollería rellena o guarnecida.- Se considera bollería rellena o guarnecida las piezas de forma, tamaño, composición y de acabado diverso rellenadas o guarnecidas antes o después de su cocción o fritura, con diferentes clases de frutas o preparados dulces o salados (cremas, rellenos de todo tipo, productos de confitería, chocolatería,

Materiala: Gozogintza

Europan indarrean dagoen araudiaren arabera, lurrinak elikagaiak aromatizatzeko soilik erabiltzen diren prestakinak dira, zapore gozoa, garratza edo gazia ematen dutenak izan ezik. Según la normativa vigente en Europa los aromas son unos preparados que se emplean exclusivamente en la aromatización de los productos alimenticios, exceptuando aquellos que dan un sabor dulce, ácido o salado.

Materiala: Gozogintza

Azukre-prestakinetan, kristalizazioak saihesteko eta izozkietan, kristalizazioa atzeratzeko. En preparados de azúcar para evitar cristalizaciones y en heladería para retardar la cristalización.

Materiala: Gozogintza

Hala ere, xarabeen kasuan, disolbatutako azukre-kopuruak prestakinaren dentsitatea edo tenperatura aldarazten du, eta baita egoste-denbora ere. Sin embargo en los jarabes la cantidad de azúcar disuelto hace variar la densidad o temperatura del preparado, así­ como el tiempo de cocción.

Materiala: Gozogintza

Zapore bat edo gehiago dituen biskuit-prestakin batez betetzen da. Se rellena con un preparado de biscuit de uno o más sabores.

Materiala: Gozogintza

Prestakina ertzeraino hezatutako biskuit-molde batean ezarri, koipearen kontrako paper batez estali eta moldearen estalkiaz ixten da. Se coloca el preparado en un molde de biscuit humedecido hasta el borde, se cubre con un papel antigraso y se tapa con la tapa del molde.

Materiala: Gozogintza

Zapore mikatz tipiko hori eduki behar duten prestakinak egiteko erabil daiteke. Puede ser utilizado, para le elaboración de los preparados que deban tener este sabor tí­picamente amargo.

Materiala: Gozogintza