sonido Bilatu sonido testuinguru gehiagotan

1
Soinuaren transmisioa, presio-uhin baten hedapena.
Soinuaren transmisioa, presio-uhin baten hedapena.
soinu > sonido (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
D Soinua neurtzeko maiztasuna. D La frecuencia en la que se mide el sonido.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Soinua xurgatzen duen material batez estaltzen dira normalean. Se forran normalmente con un material que absorba el sonido.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Martxan dauden motorren zaratak aztertu egin beharko dira kontuan hartzeko betiere, baina nekez ezabatu ahal izango dira, mekanikariak motorraren soinua entzun behar baitu diagnosi zuzena egiteko. Los ruidos de los motores en funcionamiento deberán ser, en todo caso, analizados para ser estudiados, pero difí­cilmente se podrá erradicar debido a que el mecánico necesita escuchar el sonido del motor para hacer una correcta diagnosis.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Taula horretan, hainbat soinuk eta zaratak igortzen dituzten dezibelak ikus daitezke. En la siguiente tabla se muestran los decibelios que emiten diferentes sonidos y ruidos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ekualizadoreak hainbat banda erakusten ditu, eta, horien bitartez, soinu-intentsitatea areagotu edo ahuldu egin dezakegu, hautatzen dugun maiztasunaren arabera. Horrela, adibidez, soinu baxuak edo altuak ezaba ditzakegu, eta abar. Este muestra varias bandas mediante las cuales podemos aumentar o disminuir la intensidad sonora dependiendo de la frecuencia que seleccionemos; así­, podemos eliminar, por ejemplo, los sonidos graves o agudos, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Soinua: Sonido:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zarata deritzo artikulatu gabea, normalean, desatsegina den soinuari. Se denomina ruido al sonido desarticulado y por lo general desagradable (RAE).

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Hemen, osasunerako arriskuaren sortzaile izan daitekeen aldetik aztertuko dugu zarata; horregatik, haren eraginpean egoteak arrisku bat sortzen duen soinutzat definituko dugu. Aquí­ nos ocuparemos del ruido como generador de un riesgo para la salud, por lo que lo definiremos como todo aquel sonido que genere un riesgo al estar expuesto a él.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Harriak eragindako olatuak bezala, soinua uhin moduan hedatzen da, non partikulek elkarri bultzatzen baitiote, presio bat sortuz eta, ondoren, depresio bat. Igual que las olas provocadas por la piedra, el sonido se propaga como una onda en la que las partí­culas se empujan provocando una presión y, posteriormente, una depresión.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Uhin moduan jokatzean, soinuak ezaugarri jakin batzuk ditu, hala nola maiztasuna edo anplitudea Al comportarse como una onda, el sonido tiene algunas caracterí­sticas como frecuencia o amplitud.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

soinu > sonido (127 testuinguru)
eu testuak es testuak
Soinuari buruzko hezkuntza-programak Programas educacionales de sonido

Materiala: Soinu profesionala

Gure herrialdeko gazte askok jakin nahi dute soinuarekin lotutako zein ikasketa egin daitekeen Espainian eta kanpoan. Gran cantidad de jóvenes de nuestro paí­s se preguntan qué estudios se pueden realizar, tanto es España como fuera, relacionados directamente con el sonido.

Materiala: Soinu profesionala

Soinua haren denbora-testuinguruan El sonido en su contexto temporal

Materiala: Soinu profesionala

Gertaera-zerrendak elkartu egingo dira, irudiak eta soinuak bat egin dezaten. Las listas de Events se unen para hacer coincidir la imagen y el sonido.

Materiala: Soinu profesionala

Kanaria Handiko Las Palmasen, Irudi eta soinua espezialitatea eskaintzen da Telekomunikazioetako Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskolan, eta hauxe da ikasgai-zerrenda: En Las Palmas de Gran Canaria, en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, donde se imparten, entre otras especialidades, las de Imagen y Sonido, cuyo temario es el siguiente:

Materiala: Soinu profesionala

Soinu eta irudien arloko ingeniari teknikoa. Ingeniero técnico en imagen y sonido.

Materiala: Soinu profesionala

Soinu-hartualdiei aplikatutako akustika arkitektonikoa: Acústica arquitectónica aplicada a la toma de sonido:

Materiala: Soinu profesionala

Zuzeneko soinua. El Sonido directo.

Materiala: Soinu profesionala

Soinu optikoa eta magnetikoa. Sonido óptico y magnético.

Materiala: Soinu profesionala

Soinua grabatzeko serbosisteman, erantzun koherentea lortzeko behar den atzeraelikadura edo feedbacka adierazten du estudioko monitoreak. El monitor de estudio representa en el servosistema de la grabación de sonido la realimentación o "feedback" necesario para obtener una respuesta coherente.

Materiala: Soinu profesionala