pantalla Bilatu pantalla testuinguru gehiagotan

1
pantaila > pantalla (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Nolanahi ere, pantailak adieraziko du eskuz edo automatikoki aukeratutako abiadura. En cualquier caso, la pantalla indicará la velocidad seleccionada, ya sea de forma manual o automática.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Matxurarik bada, pantailan adierazten du. Indica en pantalla si existe alguna avería.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Klimatizazio-sistema duten ibilgailuek panel elektroniko bat daramate, sistema egiten ari den eragiketa guztien berri ematen duen pantaila edo display batez hornitua. Sakagailu batzuk ere badauzkate, klima-baldintzak nahierara aukeratu ahal izateko. Los vehí­culos con climatización llevan un panel electrónico provisto de una pantalla o display que indica todas las operaciones que está realizando el sistema, así­ como unos pulsadores para poder seleccionar las condiciones climáticas deseadas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Pantaila, mikrofitxa, ordenagailu, pisuen irakurketa eta abarri begiratzean. Al mirar una pantalla, microfichas, ordenador, lecturas de pesos, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

pantaila > pantalla (30 testuinguru)
eu testuak es testuak
Saioak erabiltzen direnean, errorerik ohikoenetako bat da PHP hasieratu baino lehen lerro hutsak uztea edo pantailara irteera bat bidaltzea. Uno de los errores más comunes cuando se utilizan sesiones es dejar lí­neas en blanco antes de la inicialización de PHP o enviar alguna salida a la pantalla.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Orain arte echo instrukzioa erabili dugu pantailarako irteera egiteko; instrukzio hori nahiko mugatua da, ez baitigu irteera formateatzen uzten. Hasta ahora hemos usado la instrucción echo para realizar salida a pantalla, esta instrucción es bastante limitada ya que no nos permite formatear la salida.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Erabili ahots bidezko nabigatzailea, pantaila-irakurgailua, handitze-softwarea, bistaratzaile txikia, etab. Utilice un navegador por voz, un lector de pantallas, un software de magnificación, un visualizador pequeño, etc.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Egiaztapen-puntu honek aldameneko testu-blokeak maneiatu ezin dituzten erabiltzaile-aplikazioak (pantaila-irakurgailu batzuk, adibidez) dituztenei egiten die mesede;taulak erabiltzeko adoregabetu behar taula-informazioa aurkezteko garaian, egiaztapen-puntuak ez ditu eduki-garatzaileak etsi behar taulak erabiltzean. Este punto de verificación beneficia a aquellos que tienen aplicaciones de usuario (como algunos lectores de pantalla) que son incapaces de manejar bloques de texto contiguo; el punto de verificación no debe desanimar a los desarrolladores de contenidos en el uso de tablas para presentar información tabular.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

7.1 Erabiltzaile-aplikazioek kontrolatzea ahalbidetzen duten arte, ez eragin pantailan kliskatzerik [1. lehentasuna] . 7.1 Hasta que las aplicaciones de usuario permitan controlarlo, evite provocar parpadeo en la pantalla [Prioridad 1] .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ondoko egiaztapen-puntu hauek taula entzumen-bitartekoak (adibidez, pantaila-irakurgailua edo PC automobila) erabiliz eskuratzen duten pertsonei egiten diete mesede zuzenean, edo aldi bakoitzean orriaren zati bat soilik bistaratzen dutenen mesederako (erabiltzaile itsuak edo ikusmen urrikoak, entzumen-gailu bat edo braille gailu bat erabiltzen dutenak, edo bistaratzaile txikiak dituzten gailuen erabiltzaileak, etab.). Los siguientes puntos de verificación beneficiarán directamente a las personas que accedan a la tabla por medios auditivos (por ejemplo un lector de pantalla o un PC automóvil), o a aquéllos que sólo visualicen una parte de la página cada vez (por ej. los usuarios ciegos o de escasa visión que utilicen un sistema auditivo o un dispositivo braille u otros usuarios de

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Laburduretako eta lengoaia naturaleko aldaketak identifikatzen ez direnean, deszifraezinak izan daitezke pantaila-irakurgailuentzat eta braille gailuentzat. Cuando los cambios en las abreviaturas y el lenguaje natural no son identificados, pueden ser indescifrables para los lectores de pantalla y los dispositivos braille.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

2.2 Ziurtatu lehen eta atzeko planoko koloreen konbinazioek behar adinako kontrastea izango dutela, kolorea hautemateko urritasunak edo zuri-beltzeko pantailak dituztenek jaso ahal izan ditzaten [2. lehentasuna irudietarako. 2.2 Asegure que las combinaciones de los colores de fondo y primer plano tengan suficiente contraste para que sean percibidas por personas con deficiencias de percepción de color o por pantallas en blanco y negro [Prioridad 2 para las imágenes.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kolorea informazioa transmititzeko erabiltzen bada, hainbat kolore bereizi ezin duten pertsonek eta koloretako pantailarik ez dutenek edo ikusizkoak ez diren irteera-gailuak erabiltzen dituztenek ez dute informazioa jasoko. Si el colorpor sí­ mismo se usa para transmitir información, las personas que no puedan diferenciar ciertos colores, y los usuarios que no tengan pantallas en color o utilicen dispositivos de salida no visuales, no recibirán la información.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Lehen eta atzeko planoko koloreek antzeko tonua dutenean, baliteke behar adinako konstrasterik ez eskaintzea pantaila monokromatikoetan, eta koloreak hautemateko urritasunak dituzten pertsonentzat. Cuando los colores de primer plano y de fondo tienen un tono similar, pueden no proporcionar suficiente contraste en las pantallas monocromáticas, así­ como a las personas con diferentes tipos de deficiencias de percepción de los colores.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

pantaila > pantalla (62 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pantailan editatu arren (edo kasu honetan txertatu), audio osoak diskoan jarraituko du. Aunque se edita (o, en este caso, se pincha) en la pantalla, el audio se queda en el disco en su total.

Materiala: Soinu profesionala

Norabidea aldatzen bada aurretik abisurik eman gabe, desorientatu egiten da hartzailea: halaxe gertatzen da, adibidez, pertsona bat pantailaren ezkerraldetik eskuinaldera oinez badoa eta hurrengo laukian eskuinetik ezkerrera doala ikusten bada. Si la dirección cambia sin previo aviso el receptorse desorienta: esto sucede, por ejemplo, si una persona camina de izquierda a derecha de la pantalla, y en el próximo cuadro se ve que se desplaza de derecha a izquierda.

Materiala: Irudia

Mugimendu hauei erreparatu behar diegu: urrutitik datozen eta kamerara hurbiltzen diren objektuen mugimenduei edo pantaila alde batetik bestera zeharkatzen duen pertsonaren mugimenduei. Adierazkortasun-karga handia dute, mugimenduok egiteko moduaren arabera. Hay que prestar atención a estos movimientos: los objetos que vienen desde lejos y se acercan hacia la cámara, o el movimiento de una persona que atraviesa la pantalla de un lado a otro, tienen una carga expresiva diferente, según como se realicen.

Materiala: Irudia

Horregatik egiten da komentario ezaguna, alegia, ezin konpara daitekeela film bat zinemako pantailan edo telebistan ikustea. Por este motivo surge ese conocido comentario que asegura que no se puede comparar la experiencia de ver una pelí­cula en la pantalla de cine o verla en televisión.

Materiala: Irudia

Telebistarako ikus-entzunezko formatuetan, telesailetan adibidez, ahalik eta gehiena erabiltzen dituzte plano laburrak, eta xehetasun handiko plano orokorrak saihesten dituzte, xehetasunak galtzen baitira pantaila txikian. Los formatos audiovisuales para televisión, como la teleseries, apuran los planos cortos y evitan los planos generales con mucho detalle, que en la pequeña pantalla se pierden.

Materiala: Irudia

Europako telebistak 625 lerroko bereizmena eta segundoko 50 pantailako maiztasuna du (50 hertz); irudi fotokimikoak, berriz, pantaila 2.000 bereizmen-lerrotan baino gehiagotan banatze adinako bereizmena du, baita segundoko fotogramako maiztasuna ere. Mientras la televisión europea tiene una resolución de 625 lí­neas y una frecuencia de 50 pantallas por segundo (50 hertzios) la imagen fotoquí­mica tiene una resolución equivalente a dividir la pantalla en más de 2000 lí­neas de resolución y una frecuencia de 24 fotogramas por segundo.

Materiala: Irudia

Telebistako pantailetan ikusten da irudi elektromagnetikoa, eta ez du proiekzio-sistema konplexurik behar. La imagen electromagnética suele visionarse en las pantallas de televisión y no requiere de sistemas de proyección complejos.

Materiala: Irudia

Hala, izpien intentsitatearen arabera argiztatuko da pantaila, eta irudia berriz konposa daiteke. Estos lanzan electrones que bombardean la pantalla, que se ilumina según la intensidad de los rayos, y así­ se recompone la imagen.

Materiala: Irudia

Irudiaren koadroko efektu optikoa da, eta eszena berri bat pixkanaka pantailan sartzen du, aurreko irudia desagertzen den bitartean. Es un efecto óptico en el cuadro de la imagen, que permite que una nueva escena entre poco a poco en la pantalla, mientras la precedente desaparece.

Materiala: Irudia

Beste efektu elektroniko batzuk: irudia pixeletan deskonposatzea, pantaila azpipantailetan banatzea eta irudiak pantailan biderkatzea. Otros efectos electrónicos son: La descomposición de la imagen en pí­xeles, la división de la pantalla en subpantallas y la multiplicación de imágenes en la pantalla.

Materiala: Irudia

2
pantaila > pantalla (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jarri babes-pantailak Introducir pantallas de protección

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Pantaila akustikoak jartzea Introducir pantallas acústicas

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

eskuko pantailak, soldadura-eragiketetan eta, orobat, soldatzeko ekintza eta pantaila behar ez duten beste ekintza batzuk txandakatzen diren lanpostuetan soilik erabiltzen direnak; eta buruko pantailak, erabiltzailearen burura ostilamendu baten bidez egokitzen direnak. pantallas de mano, que se utilizan exclusivamente en operaciones de soldadura y en puestos donde se alterna la acción de soldar con otras en las que no es necesaria la pantalla, y las pantallas de cabeza, que se acoplan mediante un atalaje a la cabeza del usuario.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Soldatzaileentzako pantailak bi motatakoak izan daitezke: Las pantallas para soldadores pueden ser de dos tipos:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aurpegi-pantailak soilik Sólo pantallas faciales

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

7.6. irudia. Aurpegi-pantaila, erradiala erabiltzeko. Figura 7.6. Pantalla facial, uso de radial.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Babes-pantailak Pantallas de protección

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

a) Aurpegi-babesgailuak edo pantailak, aurpegi osoa eta buruaren zati bat babesteko diseinatuak; hortaz, begiak ere babesten dituzte. a) Protectores o pantallas faciales, diseñados para proteger toda la cara y parte de la cabeza, por lo que también protegen los ojos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kontzeptua argiago ulertzeko, irudikatu linterna bat distantzia jakin batera kokatutako esfera-formako pantaila batean argi-sorta bat proiektatzen. Angelu solidoa proiektatutako gainazalaren eta linternatik pantailarainoko distantziaren karratuaren arteko zatidura izango da. Kontuan izan behar da salbuespen bat egin dugula: pantaila lautzat hartu dugu, esferikotzat har Para aclarar el concepto, imagina una linterna proyectando un haz de luz sobre una pantalla esférica situada a una cierta distancia, podríamos deducir el ángulo sólido como el cociente entre la superficie proyectada y el cuadrado de la distancia desde la linterna a la pantalla, hemos de tener en cuenta que hemos hecho la salvedad de considerar la pantalla plana en vez de esférica.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Izpi intzidentea ez bada pantailarekiko perpendikularra, eta angeluren bat badu, argi-intentsitatea zuzenki proportzionala da iturriaren intentsitatearekiko eta eraso-angeluaren kosinuarekiko, eta alderantziz proportzionala iturriaren eta pantailaren arteko distantziaren karratuarekiko. Si el rayo incidente no es perpendicular a la pantalla, si no que tiene un cierto ángulo la intensidad luminosa es directamente proporcional a la intensidad de la fuente y al coseno del ángulo de incidencia e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre fuente y pantalla.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

pantaila > pantalla (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kristal likidozko pantaila Pantalla de cristal lí­quido

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola