rotura Bilatu rotura testuinguru gehiagotan

1
haustura > rotura (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haustura-koefizientea Coeficiente de rotura

Materiala: Egurraren teknologia

Haustura-karga Carga de rotura

Materiala: Egurraren teknologia

Neke espezifikoa edo haustura-koefizientea kalkulatzeko, jo behar da karga jarri aurretik lauak diren ebakidurek lau jarraitu behar dutela deformazioaren ondoren, eta elastikotasun-modulua konstantea dela. La fatiga especí­fica o coeficiente de rotura, se calculará sobre la hipótesis de que las secciones planas antes de la carga, permanezcan planas después de la deformación, y de que el módulo de elasticidad permanezca constante.

Materiala: Egurraren teknologia

haustura > rotura (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hasiera batean, itxitura iragazgaizteko lana teila zeramikozko edo hormigoizko estalduaren esku uzten da, baina, estalduaren materialarekin zerikusirik ez duten arrazoiak direla medio (kolpeak; hausturak, mantentzearen ardura dutenak gainetik igarotzen direlako; haizea; eta abar), estalduran jarritako konfiantza hori ez da nahikoa izaten normalean. La impermeabilización del cerramiento se le encomienda en principio a la propia cubrición de teja cerámica o de hormigón, pero esta confianza se trunca no imputable al material cubriente por motivos ajenos, como son golpes, roturas por tránsito de personas ajenas al mantenimiento, viento, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Asentatzeak, arrakalak, hausturak eta abar. Asentamientos, grietas, roturas, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Mekanikoak, asentatzeak, pitzadurak, hausturak eta abar. Mecánicas, asentamientos, grietas, roturas, etc.

Materiala: Eraikinaren estalkia

d.2) Hobe da zigilatzea juntura irekia dagoela egitea, hau da, kanpo-tenperatura gorenekoa denean, nahiz eta materialaren elastikotasun- edo haustura-modulua % 400 baino handiagoa izan. d.2) Es aconsejable que el sellado se realice con la junta abierta, es decir, cuando la temperatura exterior sea máxima, aunque el módulo de elasticidad o rotura del material es superior al 400%.

Materiala: Eraikinaren estalkia

Komenigarria da zigilatua juntura irekita dagoela egitea, hau da, kanpoko tenperatura txikiena denean, nahiz eta poliuretanoaren malgutasun- edo haustura-modulua % 400etik gorakoa den. Es aconsejable que el sellado se efectúe con la junta abierta, es decir, cuando la temperatura exterior sea la mí­nima, aunque el módulo de elasticidad o rotura del poliuretano es superior al 400%.

Materiala: Eraikinaren estalkia