terminal Bilatu terminal testuinguru gehiagotan

1
terminal > terminal (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
kableak moztea eta zuritzea, gakoz eustea (terminala eroalean estutzea). cortar y pelar cables, engatillar (apretar el terminal sobre el conductor).

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Osagai bakoitzaren terminalak izendapen normalizatuen bidez identifikatzen dira. Los terminales de cada componente se identifican mediante designaciones normalizadas.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Kableak osagaiekin, aparatuekin nahiz beste kable batzuekin lotzeko, kableen ertzetan soldatze bidez jarritako edo gakoz eutsitako terminal edo konektoreak erabiltzen dira. Los cables se unen a los componentes, a los aparatos, o a otros cables, mediante terminales o conectores situados en los extremos de los cables mediante soldadura, o engatillados.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Automobilgintzarako terminal eta konektoreen aukera zabala dago; irudi hauetan, arruntenak ikus daitezke. Hay una variedad muy extensa de terminales y conectores para automoción, las figuras siguientes muestran un ejemplo de los más comunes.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Tentsio-erortzeak hautemateko, multimetroa mV edo VDC posizioetan jarri behar da; neurketa positiboaren punta (+) bateriaren + terminaletik gertuen dagoen gailuaren ondoan, eta neurketa negatiboaren punta (), berriz, bateriaren gertueneko aldean, edo masan; jarraian, min/max funtzioa aktibatu behar da. Para detectar las caí­das de tensión se debe ajustar el multí­metro a las posiciones mV o VDC y conectar la punta de medida positiva (+) al lado del dispositivo más próximo al terminal + de la batería, y la punta de medida negativa (), al lado más próximo de la batería o a masa y posteriormente activar la función mí­n/máx.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Konektatu proba-puntak dagozkien terminaletan. Conectar las puntas de prueba en sus correspondientes terminales.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

? 3. Gakoz eutsi aurretiaz isolatutako terminalak eta isolatu gabeak kable desberdinetara, tresna egokia erabiliz. ? 3. Realiza el engatillado de terminales preaislados y no aislados a diferentes cables con la herramienta adecuada.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Harizpiaren ertzak, lanpara-motaren arabera, terminalei edo bonbilla-zorroei lotzen zaizkie albo batetik, eta baita haren beheko zatiari ere, soldatze bidez behar bezala isolatuta. Los extremos del filamento, dependiendo del tipo de lámpara, se unen a terminales o al casquillo lateralmente y a la parte baja de este debidamente aislado mediante soldadura.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Terminalak torlojuz lotuta dituen osagaia Componente con terminales atornillados

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Terminal-zenbakia C24 Número de terminal C24

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak