coche Bilatu coche testuinguru gehiagotan

1
bagoi > coche (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Musika-animazioa Piano Taberna bagoian, gau-emanaldiak girotzeko. - Animación musical a bordo en nuestro Coche Piano Bar, para amenizar las veladas.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Eta, bukatzeko, laugarren egongela-bagoian liburu-aukera zabala du eskura bidaiariak, ibilbidea atsegin bihurtzeko. Y por último, el cuarto coche salón va equipado con una amplia gama de libros, que están a disposición de los viajeros para amenizar su viaje.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hirugarren egongela-bagoiak beste barra bat du, edariak lasai hartu ahal izateko; eta bagoi horri taberna-bagoi esaten diogu. El tercer coche salón dispone de una segunda barra para tomar una copa relajadamente, a dicho coche lo denominamos Coche-Bar.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hamalau bagoik osatzen dute Al Andalus Expresoa. Al Andalus se compone de catorce coches.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Sukalde-bagoi bat, bi jatetxe-bagoi, Alhambra eta Gibralfaro, Giralda taberna-bagoia, jokoetarako egongela-bagoia, Medina Azahara izenekoa, gehienez 74 bidaiari har ditzaketen zazpi ohe-bagoi (37 klub-kabina), langileentzako bagoi bat eta furgoi sorgailua. Un coche Cocina, dos coches Restaurante, Alhambra y Gibralfaro, un coche Bar Giralda, un coche Salón y Recreativo de Juegos, Medina Azahara, siete coches cama, con una capacidad máxima de 74 pasajeros, a bordo de sus 37 Cabinas Club, un coche de personal y un furgón generador.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bagoi guztiek dute aire girotua eta berokuntza. Todos los coches están equipados de aire acondicionado y calefacción.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Kanpotik, treneko gainerako bagoien diseinu bera dute suite-bagoiek, eta haiekin konektatuta daude. Exteriormente los coches suite siguen el mismo diseño del resto del tren, con el que esta conectado interiormente.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Lehenengo egongela-bagoiak taberna eta dantzalekua ditu. El primer coche salón cuenta con bar y pista de baile.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Pub-bagoia da; dantzaleku txiki baten eran dekoratuta eta argiztatuta dago, eta goizaldeko orduetara arte egoten da jai-giroa gauero. Es el coche Pub, decorado e iluminado como una pequeña sala de fiestas, en el que cada noche se ameniza la velada hasta altas horas de la madrugada.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bi hilabete lehenago sal daitezke eserlekuak bidaia-agentzietan, eta bagoien edukierak mugatzen du eserleku kopurua. Admiten venta anticipada de 2 meses en las AAVV y las plazas están limitadas a la capacidad de los coches.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

2
auto > coche (28 testuinguru)
eu testuak es testuak
Jasogailu baten mantentze-lanetan, guztiz jaitsi behar da, eta autorik izan ez dezan saiatu. Cuando se realiza el mantenimiento de un elevador, este se debe bajar totalmente e intentar que no haya ningún coche colocado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zoru asko plastikozkoak dira, eta, jasogailua autoaren zoruan bermatzen badugu, ibilgailuari hondoa puskatuko diogu. Muchos suelos son de plástico y, si apoyamos el elevador en el suelo del coche, desfondaremos el vehí­culo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aitzitik, IBn bezeroa askatasun osoz mugitzea nahi dugu eta, autoak badabiltza ere, egunean zehar ez dira asko sartu eta irteten. Gainera, energia elektriko handia kontsumitzen duten makinak instalatu behar ez direnez, instalazioa ez da hainbestekoa izango. Por el contrario, en V.N. se necesita que el cliente se mueva con total libertad y, aunque circulan coches, las entradas y salidas de los mismos son escasas a lo largo del día, además, al no tener que ser instaladas máquinas que consuman mucha energía eléctrica, la instalación no deberá ser de tanta envergadura.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Printzipioz, instalazio batzuetan beharrezkoak badira ere, automobilgintzan bulegoetara igotzeko daude nagusiki eskailerak; izan ere, kontzesionario bateko jardueretan, autoak leku batetik bestera mugitzeko lekua izan behar da eta, beraz, eskailerak alde batera utz daitezke. En principio, aunque en algunas instalaciones son necesarias, las escaleras en automoción están básicamente para subir a las oficinas, ya que, en el conjunto de la actividad de un concesionario, los coches deben ser capaces de circular de un sitio a otro y, por lo tanto, las escaleras pueden ser obviadas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Bestalde, pisu bat igo edo jaisterakoan, adibidez, auto baten gurpila igo edo jaisterakoan edo paziente bat ohetik ohatilara igarotzerakoan, komeni da zangoak tolestea, eta bizkarrezurra ez tolesten saiatzea. Por otra parte, al subir o bajar un peso, como por ejemplo, subir o bajar una rueda de un coche o pasar un paciente de la cama a la camilla, es conveniente flexionar las piernas intentando no doblar la columna.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Auto bat atzeko atetik aurrekoraino lixatzea. Lijar un coche desde la puerta trasera hasta la delantera:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aipatu zer urrats egin behar diren kide bati oina zapaltzen badio, lanean, mugitzen ari den auto batek, jasogailuak... Enumera todos los pasos que se deben seguir en el caso de que un compañero sufra un aplastamiento de un pie en el trabajo, ya sea por un coche que circula, el elevador, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

C Autoan ongi ezarri, mugi ez dadin. C Asegurarle bien al coche para impedir que se mueva.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

D Arnasketa artifiziala egiten joan autoan. D Ir practicándole la respiración artificial en el coche.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aitzitik, 14.16. irudian, belaunak lurrean bermatuta ditu eta beso bat autoaren zoruan; hortaz, bizkarra zuzenago dauka. En cambio, en la figura 14.16 está apoyado con las rodillas en el suelo y un brazo en el suelo del coche, por lo que la espalda está más recta.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan