zirkulazio Bilatu zirkulazio testuinguru gehiagotan

1
zirkulazio > circulación (118 testuinguru)
eu testuak es testuak
Itzulerako zirkulazioa hobetzea (beheko gorputz-adarrak) eskuzko tekniken bidez. Mejorar la circulación de retorno (extremidades inferiores) con técnicas manuales.

Materiala: Anatomia

Bestalde, albeolo batean (edo birikaren eremu batean) irrigazio ona badago, baina aireztapen txarra, odolak O2 gutxi jaso eta CO2 gutxi galduko du. Hipoxia-baldintza horietan, odol-zirkulazioa hobeto aireztatutako birika-eremuetara desbideratzen da. Si, por el contrario, en un alveolo (o zona pulmonar) hay una buena irrigación pero una mala ventilación, la sangre recibe poco O2 y pierde escaso CO2. En estas condiciones de hipoxia la circulación sanguí­nea se desvía hacia zonas del pulmón mejor ventiladas.

Materiala: Anatomia

Airea albeoloetaraino (albeolo-kapilar hesiaren aldeetako bat) iristen da, aireztapenaren bidez; odola, berriz, hesiaren beste alderaino iristen da, birika-zirkulazioaren bidez. El aire llega hasta los alvéolos, uno de los lados de la barrera alveolo-capilar, mediante la ventilación, y la sangre llega hasta el otro lado de la barrera mediante la circulación pulmonar.

Materiala: Anatomia

Ondoren, O2-a duen odola bihotzaren ezkerraldera iristen diren birika-zainetan biltzen da, eta aorta arteriatik irteten dira zirkulazio sistemikora (horretatik ateratzen dira bronkioak hornitzen dituzten bronkio-arteriak). Posteriormente la sangre, cargada de 02, se reúne en las venas pulmonares que llegan al corazón izquierdo, del que salen después hacia la circulación sistémica por la arteria aorta (las arterias bronquiales, que nutren los bronquios, salen de ella).

Materiala: Anatomia

Teknika estetiko jakin batzuek odol-zirkulazioari laguntzen diote; esaterako, masajeak, drainatzeak, teknika elektroestetikoek eta abarrek. La aplicación de determinadas técnicas estéticas favorecen la circulación sanguí­nea; por ejemplo, el masaje, drenaje, las técnicas electroestéticas ...

Materiala: Anatomia

Ondoriozta dezakegunez, odol-zirkulazioari laguntzen dioten teknika estetikoen bidez (masajea, drainatzea, teknika elektroestetikoak eta abar), errazago sartzen eta banatzen dira mantenugaiak gizakiaren ehunetan eta organoetan. Como podemos deducir, la aplicación de técnicas estéticas que favorecen la circulación sanguí­nea (masaje, drenaje, técnicas electroestéticas...) mejoran el acceso y reparto de los nutrientes a los diferentes tejidos y órganos del cuerpo humano.

Materiala: Anatomia

Zer arazo sortuko lirateke ELDa linfa-zirkulazioaren aurkako norabidean erabiltzen bada? ¿Qué problemas surgirán si se aplicase un DLM en sentido contrario a la circulación linfática?

Materiala: Anatomia

Linfa-hodiaren irudi batekin, azaldu nola gauzatzen den linfa-zirkulazioa. Sobre una lámina de los vasos linfáticos, explica cómo se lleva a cabo la circulación linfática.

Materiala: Anatomia

Mantenugaiak, ura, gasak, hormonak eta hondakin-produktuak odolaren eta zelulen artean trukatzen diren zirkulazioaren zatia da mikrozirkulazioa. La microcirculación es la parte de la circulación donde los nutrientes, el agua, los gases, las hormonas y los productos de desecho se intercambian entre la sangre y las células.

Materiala: Anatomia

Birsortzeko gaitasun horri esker, lesioak edo asaldurak ez badira oso zabalak, ez larriak, linfa-zirkulazioa berrezar daiteke. Con esta gran capacidad de regeneración, si las lesiones o trastornos no son muy amplios ni de gran magnitud, es posible que se restablezca la circulación de la linfa.

Materiala: Anatomia

zirkulazio > circulación (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Odolbildua eratzen duen prozesuari deitzen zaio horrela. Zirkulazioa moteldu edo gatzapena handitzen delako gertatzen da normalean. Se denomina al proceso de formación de un trombo, debido generalment al enlentecimiento de la circulación o al aumento de la coagulación.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

1.5 Zirkulazio koronarioa 1.5 Circulación coronaria

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zirkulazioa Circulación

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bihotzak behar bezala lan egin dezan, beharrezkoa da bihotzeko zelula guztiek arnasa hartu eta elikatzea; horregatik, bihotza bera da berak ponpatzen duen odola lehenengo jasotzen duen organoa, ZIRKULAZIO KORONOARIO deritzonaren bidez. Para que el corazón pueda funcionar normalmente es necesario que todas las células cardíacas respiren y se alimenten y para ello, el corazón es el 1er órgano que va ha recibir la sangre que el mismo corazón bombea a través de la denominada CIRCULACIÓN CORONARIA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zirkulazio hau bihotzarena da soilik, eta AORTA ARTERIA bihotzetik atera bezain laster hasten da. Une horretan ARTERIA KORONARIOA deitzen zaion adar bat sortzen du. Hortik bi adar ateratzen dira berehala, eskuineko nahiz ezkerreko arteria koronarioak eratuz: bihotzaren eskuineko nahiz ezkerreko aldeari arteria-odola eramaten diete horiek. Esta circulación es propia y exclusiva del corazón y se inicia nada más salir la ARTERIA AORTA del corazón originando una rama llamada ARTERIA CORONARI que enseguida se bifurca y da lugar a una arteria coronaria derecha y otra izquierda que van a llevar sangre arterial a la parte derecha e izquierda del corazón.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zirkulazioa LA CIRCULACIÓN

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gizakien zirkulazioa bikoitza eta osoa dela esaten da: bikoitza, bihotzetik bi aldiz igarotzen delako ziklo berean; osoa, bena-odola eta arteria-odola erabat bananduta daudelako. Se dice que l a circulación humana es doble y completa; doble, porque pasa dos veces por el corazón en un mismo ciclo y completa, porque se encuentra totalmente separada la sangre venosa de la sangre arterial.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Esaten da zirkulazio hori hasten dela gorputz osotik datorren bena-odola eskuineko aurikulan sartzen denean, bi kaba benetan barrena. Esta circulación se considera que comienza cuando la sangre venosa procedente de todo el cuerpo entra en la aurí­cula derecha a través de las dos venas cavas.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Ehun edo organo batera odolik iristen ez denean, gune horretako arterietako zirkulazioa murriztu delako. Se produce cuando a un tejido o a un órgano no le llega la sangre porque ha disminuido la circulación por las arterias en esa zona.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Odolbildua eratzen den prozesuari deitzen zaio horrela. Zirkulazioa moteldu edo gatzapena handitzen delako gertatzen da normalean. Es el proceso de formación de un trombo debido al enlentecimiento de la circulación y el aumento de la coagulación.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

2
zirkulazio > circulación (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gaur egungo ibilgailuetan erabiltzen diren aire girotuaren sistemak etengabeko zikloa deituriko motakoak dira. Sistema horietan, fluidoa zirkulazioan jartzen da, eta kondentsatu nahiz lurruneztatu egiten da. Lurruneztatze eta kondentsatze horiek bidaiari-lekuan tenperatura atsegina lortzeko behar diren bero-trukaketak sortzen dituzte, edozein izanik ere kanpoko giro-tenperatura. Los sistemas de aire acondicionado utilizados en los vehí­culos actuales son del tipo denominado de ciclo continuo, en el cual un fluido es puesto en circulación y sometido a condensaciones y vaporizaciones, las cuales producen los intercambios de calor convenientes para lograr una temperatura agradable en el interior del habitáculo, cualquiera que sea la temperatura ambiente exterior.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

zirkulazio handiegia, kontrolatu gabeko sua... exceso de circulación, fuego incontrolado...

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Halaber, daramaten fluidoaren zirkulazioaren noranzkoa ere adierazi beharko da. Deberá indicarse también el sentido de circulación del fluido que contienen.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidean ikus dezakegunez, zirkulazioak jarrai dezan bide bakarra utzi beharrean bi uzten baditugu, baina ongi diseinatuta, zirkulazioa (airearena) errazagoa izango da eta, beraz, arnasketa hobea izango dugu, eta iragazkiak eraginkortasun bera izango du. Como podrá observarse en el ejemplo, si en vez de dejar un solo carril para el paso de la circulación, dejamos dos pero bien diseñados, la circulación (del aire) se mantendrá más fluida y, por lo tanto, la respiración será mejor con el mismo efecto de eficacia del filtro.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Jo dezagun lau bideko autobide bat, zirkulazio handia duena, bide bakar batekin geratzen dela. Supongamos que una autopista de cuatro carriles, con una circulación densa, se queda reducida a un solo carril.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan