brazo Bilatu brazo testuinguru gehiagotan

1
Besoa.
Besoa.
beso > brazo (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Buruko eta besoetako odola goiko kaba zainetik itzultzen da bihotzera, eta gorputzaren behealdeko odola, berriz, beheko kaba zainetik. La sangre de la cabeza y de los brazos retorna al corazón a través de la vena cava superior y la sangre de las partes inferiores del cuerpo lo hace a través de la vena cava inferior.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

gorputz-enborraren beheko aldean daude, eta besoak atzerantz mugitzeaz arduratzen dira. se encuentran en la parte inferior del tronco y se encargan de mover los brazos hacia atrás.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

goiko aldean daude. Haizemaile itxura dute gutxi gorabehera, eta besoa barrurantz eta aurrerantz mugitzeaz arduratzen dira. se encuentran en la parte superior que tienen forma más o menos de abanico y que encargan de mover el brazo hacia dentro y hacia delante.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

sorbaldan dagoen muskulua da. Uzkurtzen denean, besoa altxatzen du. se encuentra en el hombro y al contraerse se va a encargar de levantar el brazo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

ESKUINEKO ARTERIA SUBKLABIOA, arteria-odola eskuineko besora daramana. La arteria SUBCLAVIA DERECHA que lleva sangre arterial al brazo derecho

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

EZKERREKO ARTERIA SUBKLABIOA, arteria-odola ezkerreko besora daramana. La arteria SUBCLAVIA IZQUIERDA que lleva sangre arterial al brazo izquierda.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

ESKUINEKO ENBOR BRAKIOZEFALIKOA. ESKUINEKO BENA SUBKLABIOA (eskuineko besotik datorren odola jasotzen du) eta ESKUINEKO BENA JUGULARRA (burutik eta lepotik datorren bena-odola jasotzen du) batuz sortzen da. TRONCO BRAQUIOCEFíLICO DCHO que es la unión de la VENA SUBCLAVIA DERECHA (que recoge sangre del brazo derecho) y VENA YUGULAR DCHA (que trae recoge sangre venosa procedente de la cabeza y cuello).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

EZKERREKO BESOKO BENA-ENBORRA: EZKERREKO BENA SUBKLABIOA (ezkerreko besoko bena-odola darama) eta EZKERREKO BENA JUGULARRA (buruko eta lepoko ezkerreko aldeko bena-odola darama) batuz sortzen da. TRONCO VENOSO BRAQUIAL IZQ que es la unión de la VENA SUBCLAVIA IZQ (que trae sangre venosa del brazo izq.) y la VENA YUGULAR IZQ (que trae sangre venosa de la parte izquierda de la cabeza y cuello)

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

merkuriozko manometroa, aneroidea edo elektrikoa, eta besokoa, kautxuzko kamera puzgarri batekin. Besokoa zorro batez estalia dago, eta itxigailu seguru bat du; gaixoaren besoa erabat biltzeko adinako luzera izan behar du. el manómetro de mercurio, aneroide o eléctrico, y el manguito con una cámara inflable de caucho, recubierto de una funda que tiene un cierre seguro y con una longitud tal que permita envolver completamente el brazo del paciente.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

arteria erradialean (eskumuturraren aurreko aldean), arteria karotidan (lepoaren aurreko aldean), izter-arterian (izterrondoaren erdiko aldean), besahezurreko arterian (besoaren aurreko aldean), oin-arterian (oinaren atzeko aldean), eta belaunpeko arterian (belaunaren atzeko aldean). radial (cara anterior de la muñeca), carótida (cara anterior del cuello), femoral (parte media de la ingle), humeral (cara anterior del brazo), pedio (dorso del pie) y poplí­teo (cara posterior de la rodilla).

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

2
besondo > brazo (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
BESONDOA, BESAURREA eta ESKUA. BRAZO, ANTEBRAZO y MANO.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

BESONDOA: BRAZO:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

besondoaren AURREKO aldean dago, eta uzkurtzean, besaurrea besondoaren gainean tolesten du. se sitúa en la parte ANTERIOR del brazo y al contraerse flexiona el antebrazo sobre el brazo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

besondoaren atzeko aldean dago, eta BIZPSAREN KONTRAKOA da, besaurrea luzatzen baitu. se sitúa en la parte posterior del brazo y es el ANTAGÓNICO (opuesto) el BICEPS ya que se encarga de extender el antebrazo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

3
beso > brazo (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eragiketa hori egiterakoan kontu handiz jardun beharko da; izan ere, energia eteteak robotaren besoa erortzea eragin lezake, ez baldin bada horretarako berariazko babes-gailurik ezarri. Se deberá prestar especial atención en esta operación, ya que el corte de energía puede provocar la caí­da del brazo, si no se ha dispuesto de un dispositivo especí­fico de protección.

Materiala: Gozogintza

Pastelen eta besoen betegarri gisa gozogintzan. Como relleno de pasteles y brazos en repostería.

Materiala: Gozogintza

Pastelen eta besoen betegarri gisa gozogintzan. Como relleno de pasteles, brazos en repostería.

Materiala: Gozogintza

Robotaren besoak jarraitu beharreko ibilbidetik mugitzen du programatzaileak besoa, eta ibilbideko puntuak robotaren kontrolagailuaren memorian gordetzen dira. El programador mueve el brazo del robot por la trayectoria a seguir, y los puntos de la trayectoria se graban en la memoria del controlador del robot.

Materiala: Gozogintza

Puntuen koordenatuak biltegiratzen ditu kontrolagailuak, aldian behin besoa zer puntutatik igarotzen den erregistratuz. El controlador almacena los puntos realizando un muestreo de los puntos por los que pasa el brazo con una frecuencia determinada.

Materiala: Gozogintza

Robotaren mugimenduak eragindako kolpe-arriskuak, dela robotaren besoarenak, dela besoak maneiatzen duen pieza edo tresnarenak. Riesgos provocados por golpes debidos al movimiento del robot, bien por el brazo del robot, una pieza que esta maneja o el útil que va unido al brazo.

Materiala: Gozogintza

Robota mugitzean, langilea harrapa dezake besoaren eta inguruko oztopoen artean. Al moverse el robot puede atrapar al trabajador, entre el brazo y obstáculos que encuentre a su alrededor.

Materiala: Gozogintza

9.- Robotaren besoak aurre egiten dion oztoporen bat aurkitzen duenean gelditzeko gailuak izan behar ditu robotak. 9.- El robot debe ir provisto, de unos dispositivos que desencadenan una parada, cuando el brazo del robot encuentre un obstáculo que le ofrezca resistencia.

Materiala: Gozogintza

Balazta eraginkorrak beharko ditu izan robotak, ahalik eta gehien murrizteko inertzia-momentuak eta, larrialdiko geldialdietan, besoari eutsi nahiz poliki-poliki jaitsiaraziko duena. El robot deberá disponer de frenos eficaces, que reduzcan al máximo los momentos de inercia y nos sujeten el brazo o lo hagan descender muy lentamente, ante una parada de emergencia.

Materiala: Gozogintza