rueda Bilatu rueda testuinguru gehiagotan

1
gurpil > rueda (118 testuinguru)
eu testuak es testuak
Betetzeko behar den kantitatea 4 zilindroaren ibiltartea aldatuko duen eskuzko gurpil baten bidez erregulatzen da. La cantidad de relleno es regulable por una rueda manual, con la cual se modifica la carrera del cilindro 4.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Zilindro pneumatiko linealak karraka baten bidez eragingo dio arraste-gurpilari aldizka. El cilindro neumático lineal acciona de forma intermitente la rueda de arrastre por medio de un trinquete.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Eragintza-gurpilak hortz kopuru jakin batekin eta zilindroaren ibiltartea egoki doituta ere alda daiteke aitzinamenduaren ibilbidea. Con un determinado número de dientes de la rueda de accionamiento y un ajuste correcto de la carrera del cilindro puede también cambiarse el recorrido de avance.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

b) Biraketa-zilindrozko eragingailua, engranaje eta gurpil libre bidezkoa. b) Accionamiento con cilindro de giro por medio de engranaje y rueda libre.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

brotxatzeko makinak, gurpil horzdunak (engranajeak) tailatzeko makinak, fresatzeko eta punteatzeko makina eta abar. brochadoras, talladoras de ruedas dentadas (engranajes), fresadora-punteadora, etc.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Gurpil horzdunak tailatzeko makina. Talladora de ruedas dentadas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hortz zuzeneko gurpil konikoen fresaketa Fresado de ruedas cónicas con dientes rectos

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Erantzukizun eta berme handiko lanetarako gomendatzen da, kojineteetan, zorroetan, gurpil horzdunetan eta abarretan. Se recomienda para trabajos de responsabilidad y garantía en cojinetes, casquillería, ruedas dentadas, etc.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Higidura hori oso baliagarria da piezak mahai gainean mekanizazio-ardatzarekin lerrokatzeko, angeluko mekanizazioak egiteko eta, ebaketa-higiduren eskemetan ikusi dugunez, gurpil horzdunen taillaketan zatigailu gisa erabiltzeko. Este movimiento es de mucha utilidad tanto para la alineación de las piezas sobre la mesa con referencia al eje de mecanizado, como para mecanizados en ángulo, así­ como -tal como se ha visto en los esquemas de los movimientos de corte- utilizarlo como divisor para poder tallar ruedas dentadas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hariak artezteko makina esklusibo samarra da, honako hauek artezteko erabiltzen baita: mikrometroetako torlojuak, doitasunezko makinetako edo gailuetako torlojuak, produkziorako mugen kalibreak (pasa ez pasa kalibreak), hariak taillatzeko erreminta guztiak (arrak, terrailak, orraziak eta abar) eta gurpil horzdunak taillatzeko fresa amak. La rectificadora de roscas es una máquina bastante exclusiva, en el sentido que suele utilizarse para el rectificado de tornillos destinados a formar parte de los micrómetros, husillos de máquinas o dispositivos de precisión, calibres de lí­mites (pasa-no pasa) para producción, etc., así­ como todas las herramientas para tallar roscas: machos, terrajas, peines, etc., y también las fresas madre destinadas al t

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
gurpil > rueda (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adibidez, gurpil baten torlojuak tresna pneumatiko batez muntatzen ari bagara, horrek 80 dB sor ditzake, eta hagunak gurpilaren abatzarekin eta torlojuekin ateratako zarata 85 dB-ra ere irits daiteke; horregatik, entzumen-babesgailuak behar ditugu. Por ejemplo, si estamos montando los tornillos de una rueda con una herramienta neumática, ésta puede producir 80 dB, y el ruido generado por la llanta con el cubo de la rueda y los tornillos puede llegar a 85 dB, por lo que necesitaremos protectores auditivos.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Bestalde, pisu bat igo edo jaisterakoan, adibidez, auto baten gurpila igo edo jaisterakoan edo paziente bat ohetik ohatilara igarotzerakoan, komeni da zangoak tolestea, eta bizkarrezurra ez tolesten saiatzea. Por otra parte, al subir o bajar un peso, como por ejemplo, subir o bajar una rueda de un coche o pasar un paciente de la cama a la camilla, es conveniente flexionar las piernas intentando no doblar la columna.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Airea aurrealdetik sartzen da, kapotaren eta haizetakoaren artean dauden zirrikituetatik, ibilgailuaren barrualdea zeharkatzen du, eta atzealdetik (maletategia, gurpil-pasoa eta atzealdeko eserlekuen azpialdea) ateratzen da. La entrada se realiza por la parte delantera, mediante unas aberturas entre el capó y el parabrisas, atravesando el interior del vehí­culo y la salida por la parte trasera (maletero, paso de rueda y bajo los asientos traseros).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ibilgailuaren gurpila aldatzea: Cambiar la rueda de un vehí­culo:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ibilgailu astunetarako, arrapalaren ordez, jasogailu bat edo ibilgailuaren zabalerako arrapala batzuk ezartzen dira, eta haien bereizketa gurpilen artean dagoen tartearen baliokidea izaten dira. Para vehí­culos pesados se suele poner, en lugar de la rampa, un elevador o unas rampas de la anchura de las ruedas del vehí­culo y con una separación equivalente a la existente entre rueda y rueda.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan