soplador Bilatu soplador testuinguru gehiagotan

1
haize-makina > soplador (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Motor-baoan kokatuta doa, haize-makinaren aurrean edo aginte-mahaiaren azpian. Va situado en el vano motor antes del soplador o debajo del salpicadero.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Haize-makinaren turbinaren erregimeneko erreguladorea aire-girogailu blokeari zuzenean lotuta ageri ohi da, eta horrela hozten da, disipadore termiko baten bitartez, sarreratik igarotako aireari esker. El regulador de régimen de la turbina del soplador de aire suele ir fijado directamente al bloque climatizador, y de ese modo se refrigera, a través de un disipador térmico, mediante el paso del aire de entrada.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

g) Motorra martxan egonik, eragin haize-makinaren teklei, eta egiaztatu zenbat abiadura dauzkan. g) Con el motor en marcha, acciona las teclas del soplador y comprueba cuántas velocidades tiene.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

i) Errepikatu eragiketa gehieneko hotzaren eta gehieneko beroaren funtzioekin, eta egiaztatu haize-makinak zer abiaduran jarduten duen. i) Repite la operación con las funciones de máximo frí­o y máximo calor, comprobando a qué velocidad trabaja el soplador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Haize-makinaren abiadura. Velocidad del soplador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Oinarria aldatuta, transistoreek erregulatu egiten dute haize-makinaren motor elektrikoa elikatuko duen korronte-kantitatea, eta, horren eraginez, biraketa-abiadura aldatu egiten da. La variación en la base hace que los transistores regulen la cantidad de corriente que alimentará al motor eléctrico del soplador, lo cual modifica su velocidad de giro.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hala, kalkulagailuak bero handiagoa detekta dezake, eta tenperatura-atakan eta haize-makinan eragin. De esta forma, el calculador puede detectar un mayor calor y actuar sobre la trampilla de temperatura y sobre el soplador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

d) Haize-makinaren erreleari esker. d) El relé del soplador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire girotua konektatuta, airea birzirkulazio-posizioan eta haize-makina gutxieneko abiaduran daudela, egiazta ezazu erdiko aireadorearen (gainerakoak itxita daudela) zer tenperaturatan eteten duen termostatoak konpresorerako elikadura. Con el aire acondicionado conectado, el aire en posición de recirculación y el soplador a mí­nima velocidad, comprueba a qué temperatura del aireador central (los demás cerrados) interrumpe el termostato la alimentación al compresor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

eragile > soplador (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eragilearen airearen abiadura honela erregulatzen da: La velocidad del aire del soplador se regula:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

c) Eragilearen motor elektrikoa matxuratuta dagoelako. c) Avería en el motor eléctrico del soplador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Anomaliak eragilearen funtzionamenduan Anomalías en el funcionamiento del soplador

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Eragilearen erresistentzia-kutxa ordeztea Sustitución de la caja de resistencias del soplador

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

haizagailu > soplador (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
d) Haizagailuaren etengailua konektatzen ez badugu, konpresorearen enbragea ez da aktibatuko. d) Si no conectamos el interruptor del soplador, el embrague del compresor no se activa.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire girotuaren etengailua konektatzen dugunean, konpresorea ez da aktibatuko aurretik ez badiogu bidaiari-lekuko haizagailuaren abiadura bati eragiten. Cuando conectamos el interruptor de aire acondicionado, el compresor no se activará si no accionamos previamente una velocidad del soplador del habitáculo.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Beste matxura batzuek jatorri elektrikoa izan dezakete, eta horiek ere gutxitu dezakete hozteko ahalmena, baita zirkuituaren funtzionamendua baliogabetu ere; haizagailuaren, termostatoaren, presostatoaren, errelearen eta abarren funtzionamendua, hain zuzen ere. Otras averías pueden ser de origen eléctrico y también pueden mermar la capacidad frigorí­fica e incluso anular el funcionamiento del circuito, como el soplador, el termostato, el presostato, el relé, etc.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak