tailer Bilatu tailer testuinguru gehiagotan

1
Lantegia.
Lantegia.
tailer > taller (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
11.3. irudia. Konponketa-tailerra. Figura 11.3. Taller de reparación.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Tailer-nabe handi bat duen kontzesionarioak ez du utzi behar bezeroa barruti horretan sar dadin, eta berak bila dezan ibilgailua. Un concesionario con una nave de talleres grande no debe dejar que el cliente entre en el recinto y busque él mismo su vehí­culo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Auto-kontzesionario batean ordezko piezen biltegira sartzeko arrapalek erresistenteagoak izan behar dute ibilgailuak tailerrera sartzekoek baino; izan ere, biltegira ibilgailu astunak sartzen dira, eta tailerrera, ibilgailu arinak. Las rampas de acceso al almacén de repuestos en un concesionario de turismos tendrán que ser más resistentes que las de acceso de vehí­culos al taller, ya que en el almacén entran vehí­culos pesados y en el taller entran vehí­culos ligeros.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Begiratu tailerrera sartzeko ate handiei eta adierazi: Observa los portones de acceso al taller e indica lo siguiente:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Hori dela-eta, kontrol-unitate elektrikoak (KUE) memoria bat dauka, oker batzuk biltegiratu eta tailerrean kontsultatu ahal izateko. Por ese motivo, la unidad de control (UCE) posee una memoria en la que almacena algunos fallos para que puedan ser consultados en el taller.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Vilata tailerrak Talleres Vilata

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Lanean hasi aurretik, lokaliza itzazu tailerrean babes- eta segurtasun-elementu guztiak. Antes de comenzar a trabajar, localiza en el taller todos los elementos de protección y seguridad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ikusi al duzu tailerren batean hozgarriaren karga-estazioren bat? ¿Has visto en algún taller una estación de carga de refrigerante?

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Presioak betetzeko, husteko eta egiaztatzeko zerbitzu-balbulei dagokienez, bata goi-presioko aldean egoten da eta bestea behe-presioko aldean, tailerreko langilea erraz iritsiko den lekuan, normalean. Las válvulas de servicio, para el llenado, vaciado y verificación de presiones, van situadas una en el lado de alta presión y otra en el de baja, generalmente, en lugar accesible al operario del taller.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Tailer espezializatuek hozgarria berreskuragailuen eta birziklatze-makinen bitartez tratatu behar dute. Los talleres especializados están obligados al tratamiento del refrigerante mediante máquinas recuperadoras y recicladoras.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

2
tailer > taller (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Cristobal Balenciaga Londresera joateko asmoz ari zela, 1936ko uztailean, Nicolas Bizcarrondo eta Attainvilleko Wladio Jaworoskiren laguntzarekin, goi mailako joskintza etxe bat zabaldu zuen Parisen, Georges V hiribideko 10. zenbakian; ez zituen utzi, ordea, Espainiako jarduerak. Madril, Bartzelona eta Donostiako etxeak Agustina ahizparen, Jose ilobaren eta Crespo ahizpen zuzendaritzapean utzi zituen, hurrenez hurren. Edonola ere, Parisen sortzen zituen diseinuak, eta horien arteko batzuk Espainian egiteko hautatzen zituen. Oihala Donostiara bidaltzen zuen, han baitzeukan etxe nagusia. Etxe haietako bakoitzean eta tailerretan (berrogeita hamar bat langilez osatuak), Parisen erabiltzen zituzten oihal berdinak erabiltzen zituzten. Eta Calaisko parpailak ere iritsi ziren espainiar bezeroen jantzitegietara. Cristobal Balenciagak oso agindu bereziak jasotzen zituen Espainian, hala nola Fabiola erreginaren ezkontzako soinekoa. Espainian ekoizpen kostuak Parisen baino txikiagoak zirenez, Euro Mientras que Cristóbal Balenciaga planeaba irse a Londres, es en París, en julio de 1936, con la ayuda de Nicolás Bizcarrondo y de Wladio Jaworoski de Attainville. donde abre una casa de alta costura, "Balenciaga", en el número 10 de la avenida Georges V, sin abandonar sus actividades en España. Las casas de .Madrid, Barcelona y San Sebastián quedarán bajo la dirección de su hermana Agustina, su sobrino José y las hermanas Crespo respectivamente. Pero es en París donde crea los modelos, de los cuales elige algunos para que sean fabricados en España. La tela es enviada a San Sebastián, que permanece como la casa central de los tres establecimientos. En cada una de las casas, los talleres, formados por unos cincuenta empleados, utilizan generalmente las mismas telas que en París. Asimismo, los encajes de Calais se encuentran en los guardarropas de su clientela española. Cristóbal Balenciaga recibe, sin embargo, encargos especiales en España, como el vestido de novia de la reina Fabiola.

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 25/26. - Artxiboko argazkia eta tailerraren krokisa: Chantillyko koktelerako jantzi sorta, 1964. Izurrei esker, bolanteek bolumen handia dute. Cat. 25/26 - Foto de archivo y croquis de taller: conjunto de cóctel de Chantilly, 1964. Gracias a los fruncidos, los volantes tienen mucho volumen.

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 14.b, c - Artxiboko argazkia eta koktelerako sorta baten tailerreko krokisa. Bai korapiloek bai orrazkerak fantasia ukitua ematen diote, 1953. Cat. 14b, c - Foto de archivo y croquis de taller de un conjunto de cóctel. Los nudos, como el peinado, aportan una nota de fantasía. 1953.

Materiala: Ehungintza liburuak

EZKERREAN: Kat. 44.c - Bernard Buffetek (1928-1999) bere emazte Annabel margotu zuen (1928-2005), baby doll koktelerako soinekoarekin, 1959. esKUINEAN: Kat. 44.b - Baby doll soinekoarekin (tailerreko krokisa, 1958koa), Balenciagak 1960ko hamarraldiko modaren iraultza iragarri zuen. A LA IZQUIERDA: Cat 44c - Bernard Buffet (1928-1999) pintó a su esposa Annabel (1928-2005), con vestido de cóctel baby doll, 1959. A LA DERECHA: Cat. 44b - Con el vestido baby doll, aquí el croquis de taller de 1958, Balenciaga anuncia la revolución de la moda de los años 1960.

Materiala: Ehungintza liburuak

6- Arratsalderako jantzi sorta, 1952ko N, soinekoa, xala, gerrikoa, mohair artilezko parpaila grisa, hostoekin. Xal-lepo eraztunduna, % mahuka muntatuak. Lucia tailerra. M. Bizcarrondok emana. Archives Balenciaga, Paris. (54. orr.) 6- Conjunto de tarde, I 1952, chaqueta, vestido, echarpe, cinturón, encaje de lana mohair gris con hojas. Cuello-echarpe con anillo, mangas montadas %. Taller Lucia. Donación de M. Bizearrondo. Archives Balenciaga, Paris. (p. 54)

Materiala: Ehungintza liburuak

10- Gaueko soineko-gorputza eta gona, 1965eko uda, itsas urdin koloreko creponnee gorputza, eskoteduna, gona luzea, izurduna, otomano zuri hautsia. Bolduc: (tailerra) Ginette Jacojuel, 65eko otsaila, 120 pasea, Danielle modeloa. Archives Balenciaga, Paris. (58. orr.) 10- Cuerpo y falda de noche, V 1965, cuerpo de créponnée azul marino, escote, falda larga, fruncida, de otoman blanco roto. Bolduc: (taller) Ginette Jacquel, febrero del 65, pase 120, modelo Danielle. Archives Balenciaga. París, (p. 58).

Materiala: Ehungintza liburuak

14b- Tailerreko krokisa, grafitozko arkatza paperaren gainean, 134 Ml. 4D7A. (77. orr.) 14b- Croquis de taller, lápiz de grafito sobre papel con 134 MI. 4D7A. (p. 77)

Materiala: Ehungintza liburuak

25/26- Koktelerako soinekoak eta berokiak, 1964ko N, Chantilly parpaila beltza kreperen gainean, 3A mahukadun berokia, gerrikoarekin eta bolante batekin beheko aldean. Alkandora lepodun soinekoa, mahukarik gabea, lepo biribila aurrean, eskotea atzean, bolante batekin. Paris Etiketa, 92646 zkia., 197 modeloa, Claude tallerra. Felisa Urdanibia de Salvagnac-ek emana. Archives Balenciaga, Paris. Paris, 92674 zkia. Erosia. CDM 993.16.2, Calais. Lehenengo soinekoaren bizkarraldeko eskotea handiagoa da. (69. orr.) 25/26- Vestidos y abrigos de cóctel, 11964, encaje Chantilly negro sobre crepé; abrigo de mangas %, con cinturón, un volante en la parte inferior. Vestido camisero, sin mangas, cuello redondo delante, escote en la espalda, con un volante. Etiqueta París, n° 92646, modelo 197, taller Claude. Donación de Felisa. Urdanibia de Salvagnac. Archives Balenciaga. París, París n° 92674. Adquisición. CDM 993.16.2, Calais. El escote de la espalda del primer vestido es más pronunciado, (p. 69).

Materiala: Ehungintza liburuak

44b- Tailerraren krokisa (180 pasea), 1958, grafitozko arkatza paperaren gainean. Archives Balenciaga, Paris. (78. orr.) 44b- Croquis de taller (pase 180), 1958, lápiz de grafito sobre papel. Archives Balenciaga, Paris. (p. 78)

Materiala: Ehungintza liburuak

45- Koktelerako soinekoa, babydoll, 1964ko U, parpaila more lakatua, pentsamenduen irudiak, 2 bolanterekin. Satin gorriko zerrenda, korapilatua, hondoa bolantearekin. Bolduc: HSA Balenciaga (tailerra), Susan eta Guibert. Archives Balenciaga, Paris. (66 eta 81. orr.) 45- Vestido de cóctel, babv doll, V 1964, encaje violeta lacado, motivos de pensamientos, con 2 volantes. Cinta de satén rojo anudada, fondo con volante. Bolduc: USA Balenciaga (taller), Susan y Guibert. Archives Balenciaga, Paris. (p. 66 y 81)

Materiala: Ehungintza liburuak