emergencia Bilatu emergencia testuinguru gehiagotan

1
larrialdi > emergencia (30 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egokitzat jotzen diren larrialdiko neurriak hartzea. Adoptar las medidas de emergencia que se consideren oportunas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Segurtasun baliabideei dagozkien seinaleak, suteen aurkakoak, larrialdiko irteerak, etab. Las señalizaciones correspondientes a los medios de seguridad, contra incendios, salidas de emergencia, etc.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Bilatu eta identifikatu larrialdiko ateak. Localiza e identifica las puertas de emergencia.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Larrialdiko irteerak Salidas de emergencias

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Larrialdi, ebakuazio eta segurtasuneko argiak egongo dira. Se dispondrá de un alumbrado de emergencia de evacuación y seguridad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zer egingo zenuke larrialdi-egoera batean? ¿Qué harías ante una situación de emergencia?

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

sentsore eta eragingailuak zaintzea; matxurak memorizatzea, larrialdietarako funtzioa barne; eta, sistema hondatuz gero, display-an horren berri ematea. vigilancia de los sensores y actuadores, memoria de averías con función de emergencia e información en el display en caso de avería del sistema.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

LARRIALDIKO TELEFONOA TELí‰FONO DE EMERGENCIAS

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Aztertu egoera hauek, eta adierazi zer datu eman behar diren 112an larrialdi-deia egiten denean: Analiza las siguientes situaciónes e indica los datos que se deben dar al 112 durante la llamada de emergencia:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zenbaki hori orokorra da, halako moldez non larrialdi-dei bat jaso ondoren, 112ko langileak batira ekintza-plan guztia koordinatzen dutenak, beharrezkoak diren deiak eginez. Este número es general, de forma que tras una llamada de emergencia, es el personal del 112 quien coordina todo el plan de acción, haciendo las llamadas necesarias.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

larrialdi > emergencia (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Laborategiek bi ate izaten dituzte, larrialdi-kasuetan berehala ebakuatzeko laborategia. Los laboratorios tendrán dos puertas para poder evacuar rápidamente en casos de emergencias.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Zer da larrialdiko argia? ¿Qué es la luz de emergencia?

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Zertarako balio dute larrialdiko dutxek? ¿Para qué sirven las duchas de emergencia?

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Organismoaren erresistentzia handitzen dute estresa eragiten duten faktoreen kontra, edozein larrialdi-egoeratara egokitzeko organismoak duen gaitasuna hobetzen dute. Aumentan la resistencia del organismo frente a factores estresantes, mejoran la capacidad del organismo para adaptarse a cualquier situación de emergencia.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta