termostato Bilatu termostato testuinguru gehiagotan

1
Berogailu erradiadore baten termostatoa
Berogailu erradiadore baten termostatoa
termostato > termostato (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Motorreko likido hozgarriaren zirkuituan kokatzen da etengailua, tenperatura handiagoa izan daitekeen zonetan, esate baterako, kulatan edo termostatoan. Este interruptor está situado en el circuito de lí­quido refrigerante del motor en zonas donde la temperatura pueda ser más elevada, por ejemplo, en la culata o el termostato.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Termostatoan matxura dagoelako. a) Una avería en el termostato.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Egiazta ezazu termostatoaren funtzionamendua Comprueba el funcionamiento del termostato.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

f. Azter ezazu zer termostato mota dakarren ibilgailu honek. f. Averigua qué tipo de termostato incorpora este vehí­culo.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Termostato elektronikoa: Termostato electrónico:

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Beste matxura batzuek jatorri elektrikoa izan dezakete, eta horiek ere gutxitu dezakete hozteko ahalmena, baita zirkuituaren funtzionamendua baliogabetu ere; haizagailuaren, termostatoaren, presostatoaren, errelearen eta abarren funtzionamendua, hain zuzen ere. Otras averías pueden ser de origen eléctrico y también pueden mermar la capacidad frigorí­fica e incluso anular el funcionamiento del circuito, como el soplador, el termostato, el presostato, el relé, etc.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire girotua konektatuta, airea birzirkulazio-posizioan eta haize-makina gutxieneko abiaduran daudela, egiazta ezazu erdiko aireadorearen (gainerakoak itxita daudela) zer tenperaturatan eteten duen termostatoak konpresorerako elikadura. Con el aire acondicionado conectado, el aire en posición de recirculación y el soplador a mí­nima velocidad, comprueba a qué temperatura del aireador central (los demás cerrados) interrumpe el termostato la alimentación al compresor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Termostato gisa ezagutzen da, lurrungailuan bertan dago, eta bere eginkizuna lurrungailua ez izoztea da. Conocido como termostato, está ubicado en el propio evaporador, y tiene como misión evitar la congelación del mismo.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Termostatoak elektronikoak izaten dira, NTC motako zundak (lurrungailuaren hegaletan sartuta egoten da) konpresorearen konexioa gobernatzen duen zentraltxo elektroniko batera bidaltzen du tenperaturari buruzko informazioa. Los termostatos suelen ser electrónicos, donde una sonda del tipo NTC, introducida en las aletas del evaporador, es la que envía la información de temperatura a una centralita electrónica que gobierna la conexión del compresor.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Termostato elektronikoa Termostato electrónico

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

termostato > termostato (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kubeta formako termostato bat da, uraren zirkulazio-sistema itxi bat duena, tenperatura egonkorra izango dela bermatzeko. Es un termostato en forma de cubeta con sistema cerrado de circulación de agua para garantizar la estabilidad de la temperatura

Materiala: Ostalaritza

Tresna horren funtzioak lehen aipatutako termostatoarenak bezalakoak dira. Sus funciones son idénticas a las descritas en el termostato anterior.

Materiala: Ostalaritza

Termostatoa (Ronerra) Termostato (Roner)

Materiala: Ostalaritza

Kubeta formako termostato bat da, uraren zirkulazio-sistema itxi bat duena, tenperatura egonkorra izango dela bermatzeko. Es un termostato en forma de cubeta con sistema cerrado de circulación de agua para garantizar la estabilidad de la temperatura

Materiala: Ostalaritza

Edukiontzi formako termostato bat da, altzairu herdoilgaitzezkoa, tenperatura kontrolatuz eta bero-zirkulazio etengabearen bidez funtzionatzen duena. Es un termostato en forma de contenedor de acero inoxidable, de temperatura controlada y constante circulación de calor.

Materiala: Ostalaritza

Kubeta formako termostato bat da, ur-zirkulazioko sistema itxi bat duena, tenperaturari egonkor eutsiko zaiola bermatzeko, eta hala, maria bainua egitean tenperatura bera da ontzi guztian, prozesu osoan. Es un termostato en forma de cubeta con sistema cerrado de circulación de agua para garantizar la estabilidad de la temperatura que permite crear un baño María con temperatura constante e idéntica en todo el recipiente

Materiala: Ostalaritza

2
termostato > termostato (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hondoan, harea geruza biren artean sigi-sagan doan erresistentzia elektrikoa egoten da, sarera etengailu baten edo termostato baten bidez konektatuta. Sobre el fondo y entre dos capas de arena va situada una resistencia eléctrica en zig-zag, conectada a la red a través de un interruptor o el termostato

Materiala: Nekazaritza

Termostatoaren sentsorea substratuan kokatuta egongo da, azaletik gertu. El sensor del termostato irá colocado en el sustrato cerca de la superficie

Materiala: Nekazaritza

Demagun termostatoa 24°C-tan ezarri dugula. Supongamos que hemos fijado el termostato en 24°C.

Materiala: Nekazaritza

Behin etengailua piztu ondoren, termostatoak tenperatura 24°C-tik behera jaisten den aldiro, zirkuitua konektatuko du eta tenperatura hori gainditutakoan, berriz, erresistentzia itzaliko du. Una vez encendido el interruptor el termostato conectará el circuito cada vez que la temperatura descienda por debajo de 24°C y apagará la resistencia al rebasar esta temperatura

Materiala: Nekazaritza